🎂 Dnes je POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 15€ 🎉

Oeconomica

Našli sme 113 titulov

Fúze a akvizice proces nákupu a prodeje firem

Publikace se zabývá otázkami spojenými s řízením projektů akvizic a fúzí. V České republice bylo k tématu akvizic a fúzí publikováno několik publikací a článků, které se však zabývají dílčími oblastmi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
12,30€
11,44€

Přehled dějin novověké filosofie

Přehled dějin novověké filosofie

Miroslav Vacura, , Oeconomica (2013)
Miroslav Vacura a kolektiv

Monografie seznamuje čtenáře se základními etapami novověké filosofie. Důkladně mapuje novověké myšlení v období pozdního středověku a renesance (platonizující myslitelé, aristotelici, druhá scholastika, renesance), v dalších oddílech se věnuje přehledu.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
43,40€

Dobývání znalostí z databází, LISp - Miner a GUHA

Kniha shrnuje dvacet let práce obou autorů ve výzkumu a vývoji v oblasti dobývání znalostí z databází (DZD). Teoretické základy vycházejí z původní české metody explorační analýzy dat GUHA s počátky v 60. letech dvacátého století... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
33,20€
27,56€

Vybrané otázky práva pro arts management

Vybrané otázky práva pro arts management

Titul je věnován nejen studentům oboru Arts Management VŠE v Praze, ale i všem ostatním zájemcům o právní problematiku se zaměřením na vybrané otázky práva obchodního... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,78€

Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení

Jana Tepperová, Oeconomica (2019)
Souvislosti a kolize v národním i mezinárodním kontextu

Daň z příjmů a pojistné na sociální zabezpečení jsou povinné platby, které se potkávají na národní i mezinárodní úrovni. Oddělená správa a koordinace těchto plateb může vést ke kolizím s vlivem na efektivní zatížení ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
7,65€
7,11€

Makroekonomické modely pro měnovou analýzu

Monografie Makroekonomické modely pro měnovou analýzu - přístup DSGE se zabývá využitím modelů DSGE v analýze měnové politiky. Nejdříve pojednává o postupech při modelování s použitím přístupu DSGE... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,93€
23,18€

Homo spotřebitel

Cílem publikace je chování spotřebitele. Struktura výkladu se odvíjí od archetypu trojúhelníku. Homo spotřebitel je zobrazován jako jednota 3 úrovní: makroekonomické, rodinné, a individuální. Všechny tří polohy mají na jeho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
26,20€
21,75€

Kvantitativní řízení portfolia aktiv

Kvantitativní řízení portfolia aktiv

Bohumil Stádník, Oeconomica (2018)
(vybrané problémy)

V publikaci se zabýváme správou portfolia cenných papírů a s tím související problematikou predikce vývoje tržní ceny (dále jen ceny) u likvidních investičních instrumentů, a to jednak z pohledu jednoduchých modelů, jako je teorie náho Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,16€

Účetnictví I.

Jaroslava Roubíčková, Oeconomica (2019)
Sbírka příkladů a úloh k procvičení

Tato skripta jsou učební pomůckou určenou studentům úvodního kurzu účetnictví. Jejich úkolem je seznámit studenty se základní účetní terminologií a metodickými prvky, které účetnictví používá a návazně na to se základy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€
8,37€

Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III.

Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III.

Skriptum Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III je určeno pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i všem zájemcům o studium ruštiny s odborným ekonomickým zaměřením. Práce se skriptem předpokládá znalosti ruštiny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€

Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky

Soubor úloh pro cvičení z Manažerské ekonomiky

Skripta pokrývají témata účetních výkazů, řízení oběžného majetku, investičního rozhodování, finančních investic a finanční analýzy. Příkladem lze uvést úkoly na sestavení účetních výkazů či plánových výkazů, úlohy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,03€

Organizace trhů a odvětví

Organizace trhů a odvětví

Ivo Koubek, Oeconomica (2016)
Sbírka příkladů

Předkládaná publikace Organizace trhů a odvětví tematicky navazuje na cvičebnici Organizace trhů a odvětví I. z roku 2010, z níž zároveň čerpá určitou část obsahu. Je ovšem dále doplněna, kromě jiných, taktéž o celou řadu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,73€

Pracovní právo pro ekonomy

Pracovní právo pro ekonomy

Učebnice je věnována problematice právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a vztahů souvisejících (státní politika... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
30,10€

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice

Kniha "Podnikání v České republice" přináší aktuální informace o podnikatelských postojích a aktivitách obyvatel České republiky. Vychází z rozsáhlých empirických výzkumů realizovaných na reprezentativních souborech dospělé popul Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,21€

Udržatelné podnikání

Publikace zachycuje genezi společenské odpovědnosti podniků v uplynulých přibližně patnácti letech. Soustřeďuje se na kritickou analýzu dvou konceptů - Porterovy a Kramerovy myšlenky vytváření sdílené hodnoty (shared value) jako... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
29,10€
27,06€

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

Jednou ze základních teorií, která zásadním způsobem determinuje hospodářskou politiku, je teorie vlastnických práv. Proto tato publikace analyzuje vývoj vlastnictví k jednomu z nejdůležitějších statků, kterým je půda, v časovém... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,22€
32,75€

Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů

Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů

Tento titul je určený především začínajícím vysokoškolským učitelům Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří chtějí získat základní teoretickou průpravu z pedagogiky, pedagogické psychologie, oborové didaktiky, ale i... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,92€

Ekonomika kultury

Ekonomika kultury

Publikace se zabývá problematikou efektivnosti ekonomických nástrojů využívanými v kreativním průmyslu a v kultuře obecně. Cílem autorů je přispět k vymezení některých základních pojmů: kreativní průmysl, kultura atd... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,95€

Praktické řízení ICT projektů

Praktické řízení ICT projektů

Václav Oškrdal, Petr Doucek, Oeconomica (2015)
Publikace seznamuje čtenáře s moderní teorií řízení projektů a její aplikací v rámci informatických projektů. Je zaměřena...

Publikace seznamuje čtenáře s moderní teorií řízení projektů a její aplikací v rámci informatických projektů. Je zaměřena především na řízení akvizičních nebo vývojových ICT projektů malého a středního rozsahu; okrajová pozornost je věnována řízení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
31,70€

Japonská ekonomika ve 21. století

Zuzana Stuchlíková, Oeconomica (2014)
Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná...

Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná ekonomická centra světa. V první části mapuje vývoj ekonomiky od reformního období Meidži (ve druhé polovině 19. století) až do... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,21€
26,24€