Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Oeconomica

Našli sme 88 titulov

Průmyslové inovace (Jan Heřman a kol.)

Inovační procesy se všeobecně pokládají za klíč k hospodářskému a sociálnímu rozvoji. Role průmyslových inovací v oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
29,87€
27,78€

Arts Management Digest

Skripta jsou určena pro studenty oboru Arts Management a pro všechny příznivce umění. Na základě práce s texty z různých oblastí kultury mají studenti možnost se seznámit se specifickou slovní zásobou a procvičit si i písemné dovednost Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,40€
19,90€

Competitive Intelligence aneb jak získat konkurenční (Zdeněk Molnár) [SK]

Zdeněk Molnár, Oeconomica (2013)
Kniha je první česky psanou monografií, která je věnována poměrně novému pojmu, jenž se v češtině někdy označuje jako...

Kniha je první česky psanou monografií, která je věnována poměrně novému pojmu, jenž se v češtině někdy označuje jako konkurenční zpravodajství a který vznikl v USA až koncem sedmdesátých let minulého století. Účelem knihy je proto především podat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
34,46€
32,05€

Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML [CZ]

Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Oeconomica (2013)
Kniha poskytuje studentům i vývojářům v praxi konkrétní postupy pro vývoj softwarové aplikace a příklady dokumentace...

Kniha poskytuje studentům i vývojářům v praxi konkrétní postupy pro vývoj softwarové aplikace a příklady dokumentace navrhovaných a realizovaných řešení. Popisuje podrobně metodiku MMSP (Metodika pro Malé Softwarové Projekty), která byla vytvořena na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
21,00€
19,53€

Programy pro matematické modelování

Učební pomůcka je určena pro studenty stejnojmenného kurzu, který vyučuje katedra ekonometrie. Informuje o aktuálních programových produktech pro řešení lineárních a smíšeně celočíselných optimalizačních úloh od nejjednodušších... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,09€
13,10€

Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj (René Wokoun a kol.)

Publikace představuje teoretický rámec lokalizace firmy a přímých zahraničních investic. Dále se zaměřuje na vývoj prílivu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,53€
23,74€

International Investing and Market Risk in Practical Examples

Skripta prezentují vybrané aspekty investování a řízení rizik přístupnou formou, aniž by při tom docházelo k nemístnému zjednodušování. Důraz je kladen na reálná tržní data z českého prostředí z let 2014–2017 a na metody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,56€
17,55€

Didaktika ekonomických předmětů (Pavel Krpálek) [CZ]

Pavel Krpálek, Oeconomica (2012)
Vysokoškolská učebnice oborové didaktiky je teorií vyučování skupiny ekonomických předmětů, blízkých si obsahově,...

Vysokoškolská učebnice oborové didaktiky je teorií vyučování skupiny ekonomických předmětů, blízkých si obsahově, didaktickým zacílením a instrumentáriem: nemateriálními a materiálními didaktickými prostředky k dosažení výchovných a vzdělávacích cílů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
26,80€
24,92€

Úvod do multimédií (Stanislav Horný a kolektiv) [CZ]

Stanislav Horný, , Oeconomica (2013)
Multimédia jsou v současné době nejvíce používaným prostředkem komunikace využívajícím současného působení více prvků...

Multimédia jsou v současné době nejvíce používaným prostředkem komunikace využívajícím současného působení více prvků (fotografie, grafika, animace, video, text, zvuk). Jako nástroje se zde využívají audiovizuální technologie a informační a komunikační... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
43,60€
40,55€

Japonská ekonomika ve 21. století (Zuzana Stuchlíková) [CZ]

Zuzana Stuchlíková, Oeconomica (2014)
Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná...

Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná ekonomická centra světa. V první části mapuje vývoj ekonomiky od reformního období Meidži (ve druhé polovině 19. století) až do... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
28,21€
26,24€

Vybrané otázky práva pro arts management

Vybrané otázky práva pro arts management

Titul je věnován nejen studentům oboru Arts Management VŠE v Praze, ale i všem ostatním zájemcům o právní problematiku se zaměřením na vybrané otázky práva obchodního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,16€

Ekonomika kultury

Publikace se zabývá problematikou efektivnosti ekonomických nástrojů využívanými v kreativním průmyslu a v kultuře obecně. Cílem autorů je přispět k vymezení některých základních pojmů: kreativní průmysl, kultura atd... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,95€
18,55€

Učebnice čínského jazyka I. a II. díl (Martin Kříž)

Učebních materiálů pro čínštinu v češtine je stále velmi málo, a proto je vítán jakýkoli počin k nápravě tohoto nedostatku.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
91,49€
85,09€

Teorie a praxe dluhopisů I

Teorie a praxe dluhopisů I pojednává o jednom z nejvýznamnějších instrumentů finančních trhů - dluhopisech. V textu je vedle pojednání o praktických aspektech nakládání s dluhopisy kladen důraz i na jejich matematický popis, který... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,50€
20,93€

Řešení problémů v ekonomické analýze (Miroslav Zajíček, Karel Zeman)

Publikace sestává z deseti mikroekonomických a pěti makroekonomických příkladu s komplexním řešením, matematickými důkazy a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,76€
23,03€

Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů

Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů

Tento titul je určený především začínajícím vysokoškolským učitelům Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří chtějí získat základní teoretickou průpravu z pedagogiky, pedagogické psychologie, oborové didaktiky, ale i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,92€

Sbírka příkladů z národního účetnictví (Stanislava Hronová, Richard Hindls) [CZ]

Učební text se skládá ze šesti kapitol. Pět z nich obsahuje příklady, poslední pak otázky. Vše je doprovázeno řešením, aby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,90€
14,79€

Regionální a municipální ekonomie (Jaroslav Macháček) [CZ]

Jaroslav Macháček, Oeconomica (2012)
Tato vysokoškolská učebnice se komplexně zabývá podstatnými oblastmi regionální a municipální ekonomie. Obsahuje jednak...

Tato vysokoškolská učebnice se komplexně zabývá podstatnými oblastmi regionální a municipální ekonomie. Obsahuje jednak obecněji koncipované části zabývající se prostorově významnými ekonomickými teoriemi, zahrnujícími mj. i tematiku lokalizace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
33,69€
31,33€

Interakce podnikových politik (Inka Neumaierová) [CZ]

Inka Neumaierová, Ivan Neumaier, Oeconomica (2015)
Skripta jsou průvodcem uživatele dynamického simulátoru Cihelna. Jsou nejen nezbytnou podpůrnou pomůckou pro předmět "...

Skripta jsou průvodcem uživatele dynamického simulátoru Cihelna. Jsou nejen nezbytnou podpůrnou pomůckou pro předmět " Dynamický Balanced Scorecard ", ale jsou určeny také všem, kteří chtějí zkusit využít sílu dynamického a na čase založeného pohledu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,10€
13,11€

Kvantitativní management

Učební text obsahuje kvantitativní metody na podporu rozhodování při řízení ekonomických subjektů. Jde o metody založené na matematickém modelování a řešení modelů matematickými metodami s podporou odpovídajícího software. V textu Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,38€
17,09€