💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Oeconomica

Našli sme 107 titulov

Účetnictví obchodních společností v různých právních formách

Libuše Müllerová, Michal Šindelář, Oeconomica (2020)
Sbírka testů a příkladů

Předkládaná sbírka textů a příkladů navazuje na účební text "Účetnictví obchodncíh společností v různých právních formách" od stejných autorů. Uvedený učební text obsahuje výklad základních pravidel účetnictví v osobních a kapitálových obchodních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
9,95€
8,46€

Pracovní právo pro ekonomy

Učebnice je věnována problematice právní úpravy zaměstnaneckých vztahů a vztahů souvisejících (státní politika... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
30,10€
27,99€

Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů

Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů

Tento titul je určený především začínajícím vysokoškolským učitelům Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří chtějí získat základní teoretickou průpravu z pedagogiky, pedagogické psychologie, oborové didaktiky, ale i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,92€

Texty a jejich interpretace

Věra Radváková, Oeconomica (2014)
od historie po současnost od teorie k praxi Publikace se zaměřuje na interpretaci textů. Interpretaci chápeme jako jednu...

Publikace se zaměřuje na interpretaci textů. Interpretaci chápeme jako jednu ze základních metod vědecké práce. Jestliže výzkum je definován jako systematická činnost založená na teorii, musíme této teorii (která je nejčastěji obsažena v daném textu)... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
30,00€
27,90€

Účetnictví I.

Jaroslava Roubíčková, Oeconomica (2019)
Sbírka příkladů a úloh k procvičení

Tato skripta jsou učební pomůckou určenou studentům úvodního kurzu účetnictví. Jejich úkolem je seznámit studenty se základní účetní terminologií a metodickými prvky, které účetnictví používá a návazně na to se základy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
5,19€
4,83€

Ekonomika kultury

Publikace se zabývá problematikou efektivnosti ekonomických nástrojů využívanými v kreativním průmyslu a v kultuře obecně. Cílem autorů je přispět k vymezení některých základních pojmů: kreativní průmysl, kultura atd... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
19,95€
18,55€

Podnikání v České republice

Kniha "Podnikání v České republice" přináší aktuální informace o podnikatelských postojích a aktivitách obyvatel České republiky. Vychází z rozsáhlých empirických výzkumů realizovaných na reprezentativních souborech dospělé popul Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
22,21€
20,66€

Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III.

Skriptum Ekonomické texty v ruštině pro studenty VŠE III je určeno pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i všem zájemcům o studium ruštiny s odborným ekonomickým zaměřením. Práce se skriptem předpokládá znalosti ruštiny... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
16,50€
15,35€

Praktické řízení ICT projektů

Václav Oškrdal, Petr Doucek, Oeconomica (2015)
Publikace seznamuje čtenáře s moderní teorií řízení projektů a její aplikací v rámci informatických projektů. Je zaměřena...

Publikace seznamuje čtenáře s moderní teorií řízení projektů a její aplikací v rámci informatických projektů. Je zaměřena především na řízení akvizičních nebo vývojových ICT projektů malého a středního rozsahu; okrajová pozornost je věnována řízení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
31,70€
29,48€

Přehled dějin novověké filosofie

Miroslav Vacura, , Oeconomica (2013)
Miroslav Vacura a kolektiv

Monografie seznamuje čtenáře se základními etapami novověké filosofie. Důkladně mapuje novověké myšlení v období pozdního středověku a renesance (platonizující myslitelé, aristotelici, druhá scholastika, renesance), v dalších oddílech se věnuje přehledu.. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
43,40€
40,36€

Japonská ekonomika ve 21. století

Zuzana Stuchlíková, Oeconomica (2014)
Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná...

Monografie seznamuje čtenáře s vývojem, stavem a hlavními problémy japonské ekonomiky, která stále patří mezi významná ekonomická centra světa. V první části mapuje vývoj ekonomiky od reformního období Meidži (ve druhé polovině 19. století) až do... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
28,21€
26,24€

Audit informačního systému

Publikace představuje již třetí vydání knihy, ve kterém došlo k výrazné aktualizaci textu reflektující změny, ke kterým na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,14€
28,96€

Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj

Publikace představuje teoretický rámec lokalizace firmy a přímých zahraničních investic. Dále se zaměřuje na vývoj prílivu a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
25,53€
23,74€

Možnosti a meze účetnictví veřejného a neziskového sektoru

Publikace se pokouší o zmapování a shrnutí základních nástrojů metodiky sledování výdajů veřejného a neziskového sektoru, a to především ve třech základních součástech těchto systémů ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
13,00€
12,09€

Nástin religionistiky

Miroslav Vlček, Oeconomica (2012)
Přehled dějin náboženství etického zlomu I.

Předkládaný Nástin religionistiky si klade za úkol představit fenomén religiosity skrze přehled vývoje tří náboženských postojů reprezentujících tzv. náboženství etického zlomu teistické povahy - judaismu, křesťanství a islámu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
24,35€
22,65€

Sbírka příkladů z národního účetnictví

Učební text se skládá ze šesti kapitol. Pět z nich obsahuje příklady, poslední pak otázky. Vše je doprovázeno řešením, aby... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
15,90€
14,79€

Zlepšování procesů při budování informačních systémů

Cílem knihy je seznámit čtenáře s možností zlepšování procesů při budování informačních systémů, představit normy, standardy a metodiky, které je možné použít, a objasnit jejich vzájemné vztahy. Podrobně je popsán model CMMI-DE Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
21,06€
19,59€

Vybrané otázky práva pro arts management

Vybrané otázky práva pro arts management

Titul je věnován nejen studentům oboru Arts Management VŠE v Praze, ale i všem ostatním zájemcům o právní problematiku se zaměřením na vybrané otázky práva obchodního... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,78€

Kvantitativní management

Učební text obsahuje kvantitativní metody na podporu rozhodování při řízení ekonomických subjektů. Jde o metody založené na matematickém modelování a řešení modelů matematickými metodami s podporou odpovídajícího software. V textu Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
18,38€
17,09€

Interakce podnikových politik

Inka Neumaierová, Ivan Neumaier, Oeconomica (2015)
Skripta jsou průvodcem uživatele dynamického simulátoru Cihelna. Jsou nejen nezbytnou podpůrnou pomůckou pro předmět "...

Skripta jsou průvodcem uživatele dynamického simulátoru Cihelna. Jsou nejen nezbytnou podpůrnou pomůckou pro předmět " Dynamický Balanced Scorecard ", ale jsou určeny také všem, kteří chtějí zkusit využít sílu dynamického a na čase založeného pohledu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako tri týždne
14,10€
13,11€