🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Ľudské práva a dohovory

Našli sme 19 titulov

PMPP 12-13/2019 Životné minimum od 1. júla 2019

Poradca podnikateľa (2019)
Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, Zrážky zo mzdy komplexne

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2019 V prázdninovom vydaní PMPP sme si pre vás spracovali viacero zaujímavých tém ako je životné minimum od 1. júla 2019, kde sa viac dozviete o zavedených zmenách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,34€
11,48€

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Jiří Večeřa, Leges
Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, §...

Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,03€
21,42€

Sudca v demokracii

Aharon Barak, Kalligram (2016)
Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov...

Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov súčasnosti, či už preskúmava výsledky volieb, právne postavenie osôb podozrivých z terorizmu, alebo otázku, či a ako môžu byť ľudia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv I. zväzok

Ján Svák, Tomáš Grűnwald, Wolters Kluwer (2019)
Štruktúra systémov a ochrana politických práv

Učebnica vychádza z vízie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súvislosti s reformou vysokoškolského štúdia práva. Obsahom reforiem malo byť prehodnotenie skladby učebných predmetov v duchu výziev 21. storočia a pozície práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
28,20€
26,79€

Ľudské práva

Arnd Pollmann, Georg Lohmann, Kalligram (2017)
Interdisciplinárna príručka

Slovenský preklad práce Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,00€
17,67€

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví

Jan Malíř, Tomáš Doležal, Wolters Kluwer ČR (2016)
Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy...

Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy se čtenářům snaží nabídnout soustavnější pohled na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,57€
13,84€

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - GDPR

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
60,00€
55,80€

Dimenze ochrany lidských práv v EU

Jde o první práci v české právnické literatuře, která se komplexně zabývá procesními a právně hierarchickými aspekty ochrany lidských práv, nikoliv pouze na úrovni EU... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,22€
17,87€

Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva

David Kosař, Wolters Kluwer ČR (2017)
Judicializace politiky představuje jeden z nejdůležitějších fenoménů ústavního práva již několik dekád. V posledních letech...

Judicializace politiky představuje jeden z nejdůležitějších fenoménů ústavního práva již několik dekád. V posledních letech však soudy zacházejí ještě dále a začínají judicializovat i... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,80€
18,81€

Základní práva: svazek druhý Svoboda

Základní práva: svazek druhý Svoboda

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
42,07€

Ženy – Matky – Telá

Kristína Babiaková, Janka Debrecéniová, Miroslava Hlinčíková, Zuzana Krišková, Martina Sekulová, Sylvia Šumšalová, Občan, demokracia a zodpovednosť (2015)
Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

V súvislosti s poskytovaním pôrodnej starostlivosti dochádza na Slovensku k vážnym porušeniam ľudských práv žien, ktoré majú často systémovú povahu. Porušenia sa týkajú všetkých ľudských práv prítomných pri pôrodoch – napríklad práva na ľudskú dôstojnosť Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
17,67€

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,63€

Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach

Kniha, vydaná v roku 2000, vysvetľuje pôvod, štruktúru a fungovanie systému ochrany ľudských práv, vytvoreného Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Analyzuje zloženie a funkcie nového Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý bo Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,00€
14,88€

Základní práva

Základní práva

Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Leges (2016)
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv,...

Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Po uvedení do teorie základních práv, tedy do otázek týkajících se terminologie, původu těchto práv... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
35,25€

Základní práva: svazek první Důstojnost

Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
37,37€
34,75€

Judikatúra: Vybrané rozhodnutia ESĽP vo vzťahu k Slovenskej republike

Cieľom publikácie je poskytnúť odbornej verejnosti komplexný súbor významných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
31,90€
30,31€

Ľudské práva a slobody na Spiši v minulosti

Táto monografia je mimoriadne vydarená a prospešná z hľadiska výskumu právnych dejín regiónu Spiša, ktorý vykazuje v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,00€
11,16€

Ľudské práva

Ľudské práva

Marica Pirošíková, Euroiuris (2008)
Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a súdov Európskych spoločenstiev

VYBRANÉ ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA TÝKAJÚCE SA SLOVENSKEJ REPUBLIKY: právo na spravodlivé súdne konanie, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
28,00€

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
36,00€
33,48€