Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Jarmila Lazíková

Našli sme 6 titulov

Zákon o mediácii - komentár (Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková)

Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer (2014)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov....

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,88€
5,59€

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej existencii zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
46,50€
44,18€

Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Jarmila Lazíková)

Ochrana spotrebiteľa v EÚ vychádza z koncepcie zachovania zásady rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch medzi spotrebiteľom na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,00€
16,15€

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár (Milan Budjač, Janka Gibaľová...)

Milan Budjač, Janka Gibaľová, Peter Straka, Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer (2017)
Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom...

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,60€
64,22€

Základy práva duševného vlastníctva (Jarmila Lazíková)

Základy práva duševného vlastníctva (Jarmila Lazíková)

Publikácia "Základy práva duševného vlastníctva" poskytuje pohľad na jednotlivé nehmotné statky, ktorým právo duševného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€

Autorský zákon - komentár (Jarmila Lazíková) [SK]

Autorský zákon - komentár (Jarmila Lazíková) [SK]

Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia "Autorský zákon - komentár" je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre...

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€