Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Knihy autora Jarmila Lazíková

Našli sme 8 titulov

Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ

Ochrana spotrebiteľa v EÚ vychádza z koncepcie zachovania zásady rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch medzi spotrebiteľom na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,70€
15,30€

Zákon o dobrovoľných dražbách

Zákon o dobrovoľných dražbách

Janka Gibaľová, Jarmila Lazíková, Milan Budjač, Peter Straka, Wolters Kluwer (2017)
Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom...

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
21,30€

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej existencii zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,36€
13,60€

Zákon o ochranných známkach

Zákon o ochranných známkach nadobudol účinnosť 1. januára 2010 a svojou účinnosťou po dvanásťročnej existencii nahradil zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. Právo ochranných známok je predmetom právnej úpravy aj v EÚ, ktorá sa na jednej strane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,20€
19,89€

Zákon o mediácii - komentár - prečítaná (bazár kníh)

Jarmila Lazíková, Katarína Šimonová, Milan Budjač, Wolters Kluwer (2014)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov....

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,88€
3,82€

Základy práva duševného vlastníctva

Základy práva duševného vlastníctva

Publikácia "Základy práva duševného vlastníctva" poskytuje pohľad na jednotlivé nehmotné statky, ktorým právo duševného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€

Zákon o mediácii - komentár

Zákon o mediácii - komentár

Milan Budjač, Katarína Šimonová, Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer (2014)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov....

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii je dôležitým prvkom v systéme prístupu k spravodlivosti a mimosúdneho riešenia sporov. Napriek tomu, že mediácia ako alternatívny spôsob riešenia sporov má napomôcť eliminovať súčasné problémy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,88€

Autorský zákon

Autorský zákon

Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia "Autorský zákon - komentár" je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre...

Publikácia „Autorský zákon – komentár“ je prvotinou svojho druhu v radoch slovenských komentárov a tvorí istý základ pre rozsiahlejšie a hlbšie výklady jeho jednotlivých právnych inštitútov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
20,00€