Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Knihy o medzinárodnom práve

Našli sme 1160 titulov

Zákonník práce

Zákonník práce

, Heuréka (2023)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce s právnym stavom k 1. septembru 2023 a s účinnosťou od 1. marca 2024, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 309/2023 Z. z.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€

Ľudské práva

Arnd Pollmann, Georg Lohmann, Kalligram (2017)
Interdisciplinárna príručka

Slovenský preklad práce Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka svojou komplexnosťou právneho a filozofického výkladu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
15,01€

Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné

Tretie vydanie učebnice medzinárodného práva súkromného ponúka čitateľom možnosť hlbšie preniknúť do problematiky tohto dynamického právneho odvetia. Učebnica je dielom skúseného autorského kolektívu, ktorý reflektuje súčasné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
59,00€

Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest - Normotvorba v samospráve

Právo je zložitou súčasťou spoločenskej reality. Ľudská spoločnosť vytvára určité pravidlá správania sa ľudí – spoločenské normy, ktoré slúžia na koordináciu a regulovanie ľudského konania a zabezpečujú spoločenský systém jestvovania spoločnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
39,00€
34,50€

Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy

Marica Pirošíková, C. H. Beck SK (2023)
Analýza judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Publikácia približuje rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorých vyplýva, za akých okolností bola žaloba na ochranu osobnosti vyhodnotená týmto medzinárodným súdom ako účinný prostriedok nápravy a za akých okolností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
17,60€

Správne právo hmotné

Správne právo hmotné

Soňa Košičiarová, Aleš Čeněk (2022)
Všeobecná časť, 3. vydanie

Vysokoškolská učebnica komplexne a systematicky objasňuje právne aspekty organizácie a fungovania verejnej správy na Slovensku s dôrazom na medzinárodný kontext problematiky.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,09€

Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné

Ján Klučka, Wolters Kluwer (2023)
Všeobecná a osobitná časť

Štvrté,prepracované a doplnené vydanie učebnice Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť) predstavuje text, ktorý by mal v prevažnejmiere slúžiť na výučbu na právnických fakultách v Slovenskej republike... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
27,50€

Právo národov

John Rawls, Kalligram (2013)
Rawls vychádza z toho, že ,,národy" (peoples) a nie štáty sú základnou jednotkou skúmania. Podľa neho skupiny národov, ktoré...

Slovenské vydanie Rawlsovej práce Právo národov je doplnené o štúdiu Revidovaná idea verejného rozumu, ktorá bola súčaťou rozšíreného vydania Práva národov z roku 1999. Rawls vychádza z toho, že „národy“(peoples) a nie štáty sú základnou jednotkou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
7,00€

Repetitórium práva Európskej únie (2.vydanie)

Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
16,10€

Strategie civilního procesu

Publikace navazuje a rozšiřuje druhé vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,92€
15,20€

Norimberské zákony

Norimberské zákony

, Bodyart Press (2014)
Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zákony, které byly hromadně...

Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zákony, které byly hromadně vyhlášeny na Říšském... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,45€

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Ján Golais, Martin Birnstein, Tatiana Valentová, Wolters Kluwer (2018)
Zákon o ochrane osobných údajov (Praktický komentár)

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,95€
11,40€

Medzinárodné právo súkromné

Mária Sumková, Natália Štefanková, Aleš Čeněk (2017)
Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre...

Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,09€
18,26€

Zákonník práce. Komentár

Helena Barancová, C. H. Beck SK (2022)
3. vydanie

Tretie, aktualizované a doplnené vydanie Veľkého komentára k Zákonníku práce vytvoreného autorským kolektívom pod vedením prof... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
149,00€
124,00€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Milan Ďurica, C. H. Beck (2021)
Komentár

Štvrté vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, prof. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša aktualizovaný a doplnený výklad, ponúkajúci komplexný a podrobný rozbor jednotlivých ustanovení zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
99,00€
81,50€

Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné

Dagmar Lantajová, Juraj Jankuv, Kristián Blaškovič, Marek Šmíd, Aleš Čeněk (2015)
Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je...

Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších úvodných problematík medzinárodného práva verejného ako je charakteristika a vývoj medzinárodného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,52€

Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné

Juraj Jankuv, , Aleš Čeněk (2016)
Druhá časť

Cieľom učebnice je popis a analýza najdôležitejších osobitných odvetví medzinárodného práva verejného v nadväznosti na najaktuálnejšiu vedeckú a odbornú spisbu v danej oblasti. Z uvedených odvetví je v učebnici začlenené primárne medzinárodné právo.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,30€

Internetové právo

Jan Matějka, Jiří Čermák, Lukáš Jansa, Michal Matějka, Petr Hostaš, Petr Mališ, Petr Otevřel, Computer Press (2016)
Využíváte Internet ke své práci? Znáte všechny možné právní dopady, které může vaše působení na webu mít? Zorientujte se v...

Využíváte Internet ke své práci? Znáte všechny možné právní dopady, které může vaše působení na webu mít? Zorientujte se v problematice internetového práva v uceleném průvodci, který tuto oblast přehledně mapuje. Zkušený autorský tým složený z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,99€
15,40€

Antidiskriminační zákon

Jana Kvasnicová, Jiří Šamánek, , Wolters Kluwer ČR (2015)
Podrobný komentář antidiskriminačního zákona. Již od časů Velké francouzské revoluce přijímáme v obecné rovině zásadu,...

"Již od časů Velké francouzské revoluce přijímáme v obecné rovině zásadu, že lidé se rodí rovni v důstojnosti a právech, a přesto je třeba přiznat si, že moderní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
47,58€
40,29€

Základy trestného práva Európskej únie

Libor Klimek, Wolters Kluwer (2017)
Táto učebnica je historicky vôbec prvou učebnicou trestného práva Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj v Českej...

Táto učebnica je historicky vôbec prvou učebnicou trestného práva Európskej únie v Slovenskej republike, ako aj v Českej republike. Keďže obsahuje aj kritické pohľady, mohla by niesť názov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,30€
22,77€