❄️Veľké knižné upratovanie!

Knihy o medzinárodnom práve

Našli sme 826 titulov

Norimberské zákony

Norimberské zákony

, Bodyart Press (2014)
Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zákony, které byly hromadně...

Obecně nejznámějšími zákony, které omezují základní práva a svobody židů, jsou tzv. Norimberské zákony, které byly hromadně vyhlášeny na Říšském... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,30€

Islandské středověké zákoníky

Obsáhlá kniha věnovaná problematice islandského středověkého práva. Autorka přibližuje historický vývoj ostrovní společnosti skrze nařízení tří zákoníků uvedených v podtitulu. Zaměřuje se i na důležité mezníky islandských... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,40€
15,25€

Sudca v demokracii

Aharon Barak, Kalligram (2016)
Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov...

Sudcovi v modernej demokracii pripadá úloha, v rámci ktorej rieši mnohé z najnaliehavejších politických problémov súčasnosti, či už preskúmava výsledky volieb, právne postavenie osôb podozrivých z terorizmu, alebo otázku, či a ako môžu byť ľudia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
11,16€

Medzinárodné právo súkromné

Natália Štefanková, Mária Sumková, Aleš Čeněk (2017)
Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre...

Medzinárodné právo súkromné už neodmysliteľne patrí k právnym odvetviam, ktorých znalosť je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné profesionálne vzdelanie právnika v modernej dobe. Táto publikácia je prejavom snahy o sprístupnenie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,74€
18,36€

Parížska mierová zmluva z roku 1947

Ignác Romsics, Kalligram (2008)
Parížska mierová zmluva z 1947 - Edice: OS - KALLIGRAM - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 360 str. - ISBN: 80-8

Parížska mierová zmluva z 1947 - Edice: OS - KALLIGRAM - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 360 str. - ISBN: 80-8 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,58€
10,77€

Strategie civilního procesu

Publikace navazuje a rozšiřuje druhé vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,92€
15,74€

Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné

Ján Klučka, Wolters Kluwer (2017)
Všeobecná a osobitná časť

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách v roce 1896 ženy soutěžit nesměly. Hry byly dle Piérra de Coubertina stvořeny „jako pravidelná oslava mužského atleticismu s ženským potleskem jako odměnou“... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,75€
14,65€

Úplné Znění - 1444 Cizinci, azyl

Úplné Znění - 1444 Cizinci, azyl

, Sagit (2021)
podle stavu k 16. 8. 2021

Publikace obsahuje aktuální soubor 21 předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců. Od srpna 2021 je velmi rozsáhle změněn zákon o pobytu cizinců na území ČR a v menším rozsahu změněn zákon o azylu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,31€

Nařízení Řím I, Nařízení Řím II. Komentář

Nařízení Řím I, Nařízení Řím II. Komentář

Jedinečný komentář k Nařízení Řím I a Nařízení Řím II je kompletním zpracováním obsahujícím podrobné informace i o předcházejících (souvisejících) smlouvách a úmluvách (Bruselská úmluva, Římská úmluva, Maastrichtská a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
82,25€

Mezinárodní právo soukromé a procesní - 2. doplněné vydání

Michal Malacka, Lukáš Ryšavý, Leges (2021)
Úvod do studia mezinárodního práva soukromého a rozhodčího řízení

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu... V současném světě ekono Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
21,60€
20,09€

Úplné Znění - 1454 Mezinárodní justiční spolupráce

Úplné Znění - 1454 Mezinárodní justiční spolupráce

, Sagit (2021)
podle stavu k 15. 11. 2021

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné vyhlášky včetně... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,22€

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Publikace si klade za cíl podat komplexní rozbor problematiky zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací pracovněprávních vztahů; to vše ve světle obecné materie zpracování osobních údajů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
26,51€

Aktualizace VI/2 Vyhláška o energetické náročnosti budov - Energie

Aktualizace VI/2 Vyhláška o energetické náročnosti budov - Energie

, Poradce s.r.o. (2020)

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost pro nové budovy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,83€

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

, Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom s právnym stavom k... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,20€

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích

Eva Adlerová, Matěj Machů, Wolters Kluwer ČR (2020)
s důrazem na práva na označení

Publikace se zaměřuje na současný stav průmyslověprávní ochrany technických řešení a práv na označení v afrických zemích. Soustředí se na vybrané země, u nichž došlo v posledních letech k významnějšímu pokroku v rámci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,31€

Beyond Compliance

Beyond Compliance

Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek, Wolters Kluwer ČR (2018)
Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská práva... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,27€

Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN

Studium německého systému ochrany průmyslového vlastnictví je pro českou veřejnost obecně velmi důležité, a to nejen kvůli tomu, že Spolková republika Německo (dále jen „SRN“) představuje pro Českou republiku významného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,35€
8,89€

Insolvenční zákon

, C. H. Beck (2019)

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
121,73€
113,21€

Aktualizace III/2 2019 - Úplné znění po novele

, Poradce s.r.o. (2019)

Aktualizace III/2 - Úplné znění po novele: Zákon o zpracování osobních údajů, o platových poměrech státních zaměstnanců, Organizace a provádění sociálního zabezpečení, Nemocenské pojištění, Veřejné zdravotní pojištění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,18€
3,89€