🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Lingvistická antropológia, sociolingvistika

Našli sme 222 titulov

Zvuková báze řečové komunikace (Radek Skarnitzl) [CZ]

Radek Skarnitzl, Pavel Šturm, Jan Volín, Karolinum (2016)
Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu...

Publikace Zvuková báze řečové komunikace představuje české veřejnosti nejnovější poznatky o fonetickém a fonologickém popisu řeči. Ve snaze nabídnout komplexní pohled na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,34€
9,62€

Studia vizuální kultury (Marita Sturken; Lisa Cartwright) [CZ]

Marita Sturken, Lisa Cartwright, Portál (2009)
PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 384 str. - ISBN: 978-80-7367-556-1 - Kniha

PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 384 str. - ISBN: 978-80-7367-556-1 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
45,23€
42,06€

Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky

Kniha přináší soubor personálních medailonků českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů jiných, pokud mj. přispěli teoreticky nebo prakticky k poznání a obohacení češtiny nebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,45€
15,30€

Berlínské epizody (Michal Topor) [CZ]

Michal Topor, Institut pro studium literatury (2015)
Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních...

Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,93€
14,81€

Antropologie a Melanésie

Martin Soukup, Univerzita Karlova v Praze (2014)
z doby kamenné do kyberprostoru

Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové proměny sociální a kulturní antropologie a současně popisuje a interpretuje hlavní rysy melanéských kultur. Sleduje osudy významných antropologů, všímá si okolností, za nichž podnikli své... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
22,09€
20,54€

Studie z aplikované lingvistiky - Special issue 2017

Zvláštní číslo časopisu Studie z aplikované lingvistiky představuje rozmanité přístupy k češtině jako cizímu jazyku. Příspěvky historizujícího charakteru mají za úkol ukotvit v čase vývoj tohoto oboru, ať už jeho praktického, či... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,40€
8,74€

Jazykovedné štúdie XXVI

VEDA (2009)
História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania

Zborník Jazykovedné štúdie XXVI je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnom vedeckom seminári História, súčasný stava a perspektívy dialektologického bádania, .. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,50€
3,26€

Area Slavica 2

Area Slavica 2

Publikace Area Slavica 2 obsahuje 18 dílčích kapitol vzniklých na základě příspěvků z konference konané na OU v r. 2017, které se zúčastnili čeští i zahraniční slavisté. Dílčí texty se vztahují k jednomu ústřednímu tématu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,30€

Pod maskou benevolence

Harlan Lane, Karolinum (2014)
Zneschopňování neslyšící komunity

Studie Harlana Lanea představuje komplexní (lingvistický, antropologický, historický) pohled na reprezentaci neslyšící komunity, otázku znakového jazyka a vzdělávání neslyšících. Autor zaujímá jasné stanovisko: tato komunita je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,08€
14,02€

Kontrastivní analýza vybraných významů povahy slovesného děje v češtině a ve španělštině

Tato monografie se zabývá kontrastivní analýzou vybraných významů povahy slovesného děje v českém a ve španělském jazyce (inchoativnost, ingresivnost, delimitativnost, perdurativnost, exhaustivnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,10€
13,11€

Jazyk v strukturním pojetí

Oldřich Leška, (2003)
Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny

Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,56€
20,98€

Mythologické dvojice, trojice a další -ice dneška (Matěj Dlask) [CZ]

Druhé, podstatně rozšířené a přepracované vydání slovníku fixovaných dvojic a dalších entic je jednak seriózním příspěvkem k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,82€
6,34€

Definovat a kombinovat

Petr Pavlas, Pavel Mervart (2019)
Komenského projekt posledního jazyka

Jan Amos Komenský zaujímá v literatuře k dějinám hledání dokonalého jazyka zvláštní postavení: každý ho zmiňuje, téměř nikdo mu však nepřisuzuje zásadnější roli či originalitu. Přesto Komenského projekt dokonalého jazyka originální byl, a to svým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,88€
8,26€

Lifka a czban (Martin Stluka) [CZ]

Martin Stluka, Michal Škrabal, Nakladatelství Lidové noviny (2017)
Dvacátý pátý svazek řady Studie z korpusové lingvistiky je věnován spoluzakladateli Českého národního korpusu, prof. PhDr....

Svazek zkorpusové lingvistiky je věnován spoluzakladateli Českého národního korpusu, prof. PhDr. Karlu Kučerovi, CSc., který v roce 2017 oslaví své významné životní jubileum (narozen 3. dubna 1947 v Chlumčanech u Loun). Vystudoval češtinu a angličtinu. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,88€
8,26€

Justin Václav Prášek a Bedřich Hrozný

Šárka Velhartická, Academia (2019)
Počátky české staroorientalistiky a klínopisného bádání

Publikace, jež vznikla při příležitosti výročí 100 let české staroorientalistiky v roce 2019, přináší dosud neuveřejněné dokumenty týkající se dvou ústředních postav počátků českého klínopisného bádání Justina V. Práška a Bedřicha Hrozného. Na základě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
27,97€
26,01€

Rétorika - vážnost mluveného slova

Božena Šmajsová Buchtová, Grada (2009)
2., aktualizované vydání

Druhé aktualizované vydání úspěšné publikace přibližuje význam jazykové komunikace jak z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, tak z hlediska správné mluvy odborné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,99€
11,15€

Procvičovací karty - číslice (Petr Kupka)

Procvičovací karty - číslice (Petr Kupka)

Petr Kupka, Kupka (2017)
Súbor kariet určený na precvičovanie číslic 0 až 9. Súbor obsahuje 10 laminovaných kariet o veľkosti 10?x?7 cm (vždy 4 karty...

Sada laminovaných karet pro procvičování číslic 0 až 9. Na každé kartě naleznete číslici, ilustrativní obrázek a zobrazení počtu pomocí barevných koleček. Velikost jedné karty je 10 x 7 cm (vždy 4 karty na formátu A5 určené na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,65€

Sémiotika v teorii a praxi (Jarmila Doubravová) [CZ]

Jarmila Doubravová, Portál (2008)
Sémiotika v teorii a praxi 2v. - Proměny a stav oboru do konce 20.století - PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu le

Se znaky se setkáváme každý den: jako znak lze vnímat dopravní značky a reklamní poutače, gesta a oblečení lidí kolem nás, každé umělecké dílo apod. Znakům pomáhá porozumět sémiotika - věda zabývající se znaky a zároveň metoda užívaná mnoha ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,55€
11,67€

Lévi - Strauss (Boris Wiseman; Judy Groves) [CZ]

Boris Wiseman, Judy Growes, Portál (2009)
A strukturální antropologie - Edice: Seznamte se... - PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 184 str. - ISBN

A strukturální antropologie - Edice: Seznamte se... - PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 184 str. - ISBN Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
13,11€
12,19€

Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu

Pro historika je imaginace vždy částí reality, podotýká Michel Pastoureau. Soudní procesy proti zvířatům, mytologie lesa a stromů, bestiáře pohádek, příchod šachů do západní Evropy, prehistorie a archeologie barev, počátky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,06€
19,59€