🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

Filosofia

Našli sme 343 titulov

Imigranti a právo na pobyt

Joseph H. Carens, Filosofia (2017)
Praktické i teoretické přístupy k migraci jsou v současnosti často určovány jen v krátkodobém rámci volebních období. To by...

Praktické i teoretické přístupy k migraci jsou v současnosti často určovány jen v krátkodobém rámci volebních období. To by nás ovšem nemělo odvádět od dlouhodobějších úvah o právech mi grantů. Kniha je založena primárně na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
3,53€
3,28€

Sběrné suroviny

Tomáš Dvořák, Filosofia (2009)
Kniha se věnuje metodám zvládání informačního přesycení: materiálním praktikám čtení 16.–18. století, vizualizacím...

Kniha se věnuje metodám zvládání informačního přesycení: materiálním praktikám čtení 16.–18. století, vizualizacím... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,32€
5,88€

Acta Commeniana 24

, Filosofia (2011)
Svazek obsahuje studie věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném...

Svazek obsahuje studie věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,83€
11,00€

Domov a dálava

Domov a dálava

V čtivém převyprávění propojených příběhů české totožnosti a české filosofie v posledních dvou staletích hledá autor odpověď na stále aktuální otázky: "Co to znamená být Čech?" a "Má to vůbec ještě nějaký smysl?"... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,22€

Sartrův ateismus

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) bývá v dějinách moderního myšlení zpravidla definován jako představitel ateistického existencialismu. Předložená publikace se zabývá zejména čtyřmi filosofickými texty tohoto autora, ve kterých je ateistické téma... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,18€
4,82€

Idea dějin a Palacký jako myslitel

Miloslav Bednář, Filosofia (2019)
Soubor textů

František Palacký svým myšlením a jednáním zřetelně vytyčil smysl české existence v dějinách lidstva, a tak udal rozhodující tón českému národnímu obrození 19. století a z něj pramenícímu dramatickému pohybu českých dějin do dnešních časů. Stočtyřicáté... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,78€
8,17€

Myšlení a tvorba Egona Bondyho

Předkládaná kniha je první kolektivní monografií, která si klade za cíl postihnout nejpodstatnější aspekty díla jednoho z nejoriginálnějších českých myslitelů druhé poloviny 20. století, filosofa Egona Bondyho (1930–2007). Záběr Bondyho myšlení byl... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,28€
14,21€

Acta Comeniana 29

, Filosofia (2017)
Další svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17....

Nový svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17. století. Sandra Bihlmaier se zabývá relevancí platónské a novoplatónské... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,22€
11,36€

Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

Ota Halama, Pavel Soukup, Filosofia (2017)
Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15....

Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15. století. Kniha je věnována nejen teoretickému odůvodnění a praktickému zavedení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,85€
5,44€

Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu

Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu

Břetislav Horyna, Filosofia (2016)
Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela...

Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela recepce antické tradice a modelu umělecké tvorby jako „nápodoby“. Koncem 18. století vykrystalizovala v němec Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
2,43€

60 let Filosofického časopisu

Tato publikace je jakýmsi dokumentem, ohlédnutím za šedesáti lety vydávání Filosofického časopisu. Výběr z řady příspěvků, které vyšly do roku 1989 (a tedy již nejsou dobře dostupné) představuje na jedné straně texty... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,30€
5,65€

Ne pro zisk

Ne pro zisk

Martha C. Nussbaumová, Filosofia (2017)
Proč demokracie potřebuje humanitní vědy

Kniha známé americké filosofky Marthy Nussbaumové je obhajobou humanitního vzdělání, jež je v západních společnostech stále... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,17€

Příběhy slavných vil renesančního Říma

Vyprávění o římských vilách z období renesance a raného baroka je pojato nejen jako zasvěcený průvodce architektonickými a výtvarnými skvosty 15. a 16. století, ale čtivou formou uvádí čtenáře do obecně kulturních a politických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,43€
30,16€

Filosofie Hanse Jonase

Hans Jonas (1903 – 1993), německý židovský filosof, patří k nejvýznamnějším myslitelům 20. století. Byl žákem R. Bultmanna a M. Heideggera, studoval filosofii, teologii a dějiny umění. V roce 1933 emigroval, za druhé světové války se účastnil bojů v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,99€
11,15€

Proč Gorgiás mluví

Kryštof Boháček, Filosofia (2004)
Kniha zahrnuje první český překlad spisu „O nebytí čili O fysis“ ve variantě MXG a dále řecký originál; její hlavní náplní...

Kniha zahrnuje první český překlad spisu „O nebytí čili O fysis“ ve variantě MXG a dále řecký originál; její hlavní náplní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,57€
13,55€

Paradoxy klasické logiky

Vít Punčochář, Filosofia (2020)
Filosofie a logika hypotetických vět

Jaké jsou základní principy správného logického usuzování? Ve snaze odpovědět na tuto otázku vykrystalizoval v průběhu devatenáctého století sytém, který je dnes znám jako klasická logika. Ta se postupně stala obsahem základních kurzů logiky na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,63€
12,68€

Vynález věcí

Karel Thein, Filosofia (2008)
Kniha doplňuje tradiční výklady platónských idejí novým pohledem, jenž vychází z ostrého rozdílu mezi tím, co lze poznat, a...

Kniha doplňuje tradiční výklady platónských idejí novým pohledem, jenž vychází z ostrého rozdílu mezi tím, co lze poznat, a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,86€
16,61€

Numismatický sborník 33/1

Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,74€
11,85€

Univerzalismus v etice jako problém

Vlastimil Hála, Filosofia (2010)
Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou...

Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,83€
6,35€

Aristotelská nauka o potencích

David Peroutka, Filosofia (2010)
V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie...

V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,60€
8,00€