Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Filosofia

Našli sme 398 titulov

Modality v analytické metafyzice

Petr Dvořák, , Filosofia (2011)
Od 60. let dvacátého století se v rámci analytické filosofické tradice, jejímž domovem je převážně anglosaský svět, bouřlivě...

Od 60. let dvacátého století se v rámci analytické filosofické tradice, jejímž domovem je převážně anglosaský svět, bouřlivě... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,85€
6,80€

Fenomenologie ducha

Tento svazek je podáním vznikajícího vědění. Fenomenologie ducha má nahradit psychologické výklady, případně též abstraktní vysvětlení týkající se zdůvodnění vědění. Pohlíží na přípravu k vědě z hlediska, díky němuž... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,40€
16,10€

Martin Luther King proti nespravedlnosti

Marek Hrubec, Filosofia (2010)
Kniha přibližuje důležité myšlenky a aktivity Martina Luthera Kinga: významné osobnosti hnutí za občanská práva, bojovníka...

Kniha přibližuje důležité myšlenky a aktivity Martina Luthera Kinga: významné osobnosti hnutí za občanská práva, bojovníka... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,72€
3,50€

Myšlení v nás

Karel Thein, Filosofia (2010)
Spojnicí tří různých studií je motiv rozvažování ve smyslu rozhodování mezi alternativami. Tímto motivem vystihuje Platón...

Spojnicí tří různých studií je motiv rozvažování ve smyslu rozhodování mezi alternativami. Tímto motivem vystihuje Platón... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,13€
9,50€

Zrod vedy ako lingvistická udalosť

Ladislav Kvasz, Filosofia (2014)
Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z detailní analýzy jazyka vědy. Na...

Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z detailní analýzy jazyka vědy. Na příkladu fyzikálních děl... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,28€
10,90€

Raný Husserl a filosofie jazyka

Petr Urban, Filosofia (2014)
Předkládaná kniha nabízí poněkud netradiční pohled na filosofii Edmunda Husserla. Jejím cílem je ukázat, jak se Husserlova...

Předkládaná kniha nabízí poněkud netradiční pohled na filosofii Edmunda Husserla. Jejím cílem je ukázat, jak se Husserlova fenomenologie rodí a rozvíjí v překvapivě úzké vazbě na tázání po povaze a podstatě znaku, jazykového výrazu a významu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,48€
8,00€

Návrat metafyziky?

Martin Šimsa, Prokop Sousedík, Filosofia (2010)
Kolektivní monografie kantovsky, fenomenologicko-hermeneuticky, analyticky, psychoanalyticky i pragmaticky píšících českých...

Kolektivní monografie kantovsky, fenomenologicko-hermeneuticky, analyticky, psychoanalyticky i pragmaticky píšících českých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,43€
16,59€

Jazyk - logika - věda

Jazyk - logika - věda

Prokop Sousedík (editor), Filosofia (2005)
Sborník ze zasedání českých a slovenských analytických filozofů na téma <i>Aktuální problémy logické a filosofické...

Sborník příspěvků ze zasedání českých a slovenských analyticky zaměřených filosofů s tématem. Aktuální problémy logické a filosofické analýzy. Ve třech titulních tématech se referáty zabývaly... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,40€

Transformace vědy a výzkumu v České republice

, Filosofia (1999)

Autoři analyzují klíčové dimenze procesu transformace výzkumného systému v ČR ve dvou vzájemně spojených okruzích - jako teoretickou analýzu změn tradičních koncepcí kognitivních a sociálních funkcí výzkumu a jejich vzájemných ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,55€
10,40€

Acta Correctoris cleri civitatis et diocesis Pragensis annis 1407-1410 comparata

Činnost korektora kléru, jehož poprvé ustanovil arcibiskup Arnošt z Pardubic (1343-1364), se od jednorázových pověření postupně přeměnila ve stálý úřad trestního soudce nad duchovenstvem, jenž... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,02€
13,10€

Myšlení a tvorba Egona Bondyho

Předkládaná kniha je první kolektivní monografií, která si klade za cíl postihnout nejpodstatnější aspekty díla jednoho z nejoriginálnějších českých myslitelů druhé poloviny 20. století, filosofa Egona Bondyho (1930–2007). Záběr Bondyho myšlení byl... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,88€
12,70€

Colloquia mediaevelia Pragensia 22

Martin Nodl, Piotr Wecowski, Filosofia (2021)
Marxismus a medievistika - Společné osudy?

Společným tématem příspěvků českých a polských historiků je recepce marxismu v 50. a 60. letech 20. století v českém a polském medievistickém bádání. Důraz je kladen jak na otázky ideologie, tak na problémy recepce marxismu jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
12,10€
8,40€

Spisovatelé království českého. Díl II.: C–D / Scriptores Regni Bohemiae Tomus II.: C-D

Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753–1826), vrcholí několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
17,60€
12,30€

Markýz de l´Hospital a Analýza nekonečně malých

O L'Hospitalově pravidle slyšeli všichni. Méně se však již ví o knize, v níž je vysloveno, a o markýzi de l'Hospitalovi není ani vzdělaným kruhům známo téměř nic. Pravidlo poprvé spatřujeme v § 163 Analýzy nekonečně malých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
30,25€
25,60€

Aristotelés o lidské přirozenosti

Kniha představuje Aristotelovo pojetí člověka s důrazem na jeho biologický rámec. Jejím východiskem je Aristotelovo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,37€
10,30€

Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské

Sedmero příspěvků nahlíží na osudy knihtisku v zemích Koruny české od konce 60. let 15. století. Autoři sledují rozdílné využití nového typografického média v komunikaci, církevní správě, liturgickém provozu nebo devoční... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,45€
7,60€

Současná africká sociální a politická filosofie

Albert Kasandra, Filosofia (2018)
Trendy, debaty a výzvy

Kniha se zaměřuje na africkou sociální a politickou filosofii v posledních desetiletích od pádu kolonialismu do současnosti. Jde o výjimečnou publikaci, která komprehenzivně mapuje vývoj a současný stav této filosofie. V dané oblasti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,73€
8,50€

Kontradikce / Contradictions 1-2/2018

Dvojjazyčná ročenka je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické“ situaci v dalších částech světa, které... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,15€
13,90€

The Kelč Hoard revised: Fragments of Islamic Silver Coins

Kelčský nález je důležitým archeologickým fenoménem pro interpretaci ekonomických dějin středoevropského prostoru v raném středověku. Již od doby svého objevení (1938) poutal odbornou pozornost několika generací badatelů.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,30€
12,90€

Příběh jedné exkomunikace a doprovodné texty

Augustin Smetana, Filosofia (2008)
Publikace obsahuje autobiografii významného českého filosofa Augustina Smetany (1814–1851), dosud nepublikované Smetanovy...

Publikace obsahuje autobiografii významného českého filosofa Augustina Smetany (1814–1851), dosud nepublikované Smetanovy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
21,95€
15,10€