🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Filosofia

Našli sme 322 titulov

Filosofie a ohrožená Země

Kniha předkládá filosofické rozbory krize životního prostředí. Upozorňuje, že už od šedesátých let minulého století analýzy stavu životního prostředí dosvědčují, že naše civilizace pustoší Zemi způsobem, jaký nemá v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,58€
5,46€

Přerozdělování nebo uznání?

Nancy Fraser, Alex Honneth, Filosofia (2004)
Kniha dvou významných současných teoretiků se vyznačuje interdisciplinární povahou a pohybuje se především na rozmezí...

Kniha dvou významných současných teoretiků se vyznačuje interdisciplinární povahou a pohybuje se především na rozmezí filozofie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,25€
10,46€

Numismatický sborník 33/1

Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,74€
11,85€

Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

Ota Halama, Pavel Soukup, Filosofia (2017)
Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15....

Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15. století. Kniha je věnována nejen teoretickému odůvodnění a praktickému zavedení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,85€
5,44€

Imigranti a právo na pobyt

Joseph H. Carens, Filosofia (2017)
Praktické i teoretické přístupy k migraci jsou v současnosti často určovány jen v krátkodobém rámci volebních období. To by...

Praktické i teoretické přístupy k migraci jsou v současnosti často určovány jen v krátkodobém rámci volebních období. To by nás ovšem nemělo odvádět od dlouhodobějších úvah o právech mi grantů. Kniha je založena primárně na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
3,53€
3,28€

Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu

Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu

Břetislav Horyna, Filosofia (2016)
Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela...

Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela recepce antické tradice a modelu umělecké tvorby jako „nápodoby“. Koncem 18. století vykrystalizovala v němec Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,43€

Acta Comeniana 29

Filosofia (2017)
Další svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17....

Nový svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17. století. Sandra Bihlmaier se zabývá relevancí platónské a novoplatónské... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,22€
11,36€

Myšlení a tvorba Egona Bondyho

Předkládaná kniha je první kolektivní monografií, která si klade za cíl postihnout nejpodstatnější aspekty díla jednoho z nejoriginálnějších českých myslitelů druhé poloviny 20. století, filosofa Egona Bondyho (1930–2007). Záběr Bondyho myšlení byl... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,28€
14,21€

60 let Filosofického časopisu

Tato publikace je jakýmsi dokumentem, ohlédnutím za šedesáti lety vydávání Filosofického časopisu. Výběr z řady příspěvků, které vyšly do roku 1989 (a tedy již nejsou dobře dostupné) představuje na jedné straně texty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,06€
9,36€

Vynález věcí

Karel Thein, Filosofia (2008)
Kniha doplňuje tradiční výklady platónských idejí novým pohledem, jenž vychází z ostrého rozdílu mezi tím, co lze poznat, a...

Kniha doplňuje tradiční výklady platónských idejí novým pohledem, jenž vychází z ostrého rozdílu mezi tím, co lze poznat, a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,86€
16,61€

Osamělý myslitel Bernard Bolzano

Filosofia (2006)
Kniha chce předvést Bolzanovo dílo jako důkladné, stále živé a v mnoha ohledech předbíhající svou dobu. Vedle příspěvků...

Kniha chce předvést Bolzanovo dílo jako důkladné, stále živé a v mnoha ohledech předbíhající svou dobu. Vedle příspěvků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,45€
8,79€

Konvence ve věde a filosofii

, Filosofia (2000)
Sborník složený z příspěvků, o nichž se diskutovalo na mezioborovém semináři věnovaném problematice pojmu konvence....

Sborník složený z příspěvků, o nichž se diskutovalo na mezioborovém semináři věnovaném problematice pojmu konvence.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,55€
7,95€

Proč Gorgiás mluví

Kryštof Boháček, Filosofia (2004)
Kniha zahrnuje první český překlad spisu „O nebytí čili O fysis“ ve variantě MXG a dále řecký originál; její hlavní náplní...

Kniha zahrnuje první český překlad spisu „O nebytí čili O fysis“ ve variantě MXG a dále řecký originál; její hlavní náplní... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,57€
13,55€

Geburt der Phänomenologie

Petr Urban, Filosofia (2010)
Společným jmenovatelem jednotlivých příspěvků je přesvědčení sdílené jejich autory – mezi něž se řadí čelní představitelé...

Společným jmenovatelem jednotlivých příspěvků je přesvědčení sdílené jejich autory – mezi něž se řadí čelní představitelé... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,66€
6,19€

Karel Vorovka: Cesta matematika k filosofii

Helena Pavlincová, Filosofia (2010)
Univerzitní profesor Karel Vorovka patřil v první třetině 20. století k nejvýraznějším představitelům české filosofie. Kniha...

Univerzitní profesor Karel Vorovka patřil v první třetině 20. století k nejvýraznějším představitelům české filosofie. Kniha... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,85€
13,81€

Acta Commeniana 24

Filosofia (2011)
Svazek obsahuje studie věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném...

Svazek obsahuje studie věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,83€
11,00€

Aristotelská nauka o potencích

David Peroutka, Filosofia (2010)
V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie...

V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,60€
8,00€

(In)tolerance v evropských dějinách

Collegium Europaeum - výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení Filozofické fakulty UK a Filosofického ústavu AV ČR -... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,35€
9,63€

Patologie rozumu

Alex Honneth, Filosofia (2011)
Kniha jednoho z nejvýznamnějších kritických teoretiků současné do by Axela Honnetha překládá rozbory zásadních pojmů a...

Kniha jednoho z nejvýznamnějších kritických teoretiků současné do by Axela Honnetha překládá rozbory zásadních pojmů a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,91€
8,29€

Znak, sebevědomí a čas

Michal Ajvaz, Filosofia (2007)
Kniha obsahuje jednak nové vydání studie Znak a bytí z roku 1994, ve které se autor zamýšlí nad filosofií J. Derridy, a...

Kniha obsahuje jednak nové vydání studie Znak a bytí z roku 1994, ve které se autor zamýšlí nad filosofií J. Derridy, a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,32€
7,74€