Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Filosofia

Našli sme 259 titulov

Acta Comeniana 31

Nový svazek Acta Comeniana č. 31 (ročník LV) přináší studie k tématům Komenského a Baconova projektu reformy vědění, vztahu Komenského projektu univerzálního jazyka k dílu Marina Mersenna, představ o... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
9,95€

Pracovní analýza (Egon Bondy)

Egon Bondy, Filosofia (2017)
Svazek 15

Pracovní analýza (1969) představuje jednu z nejrozsáhlejších teoretických prací Egona Bondyho a je vůbec nejrozsáhlejší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,83€
11,93€

Etika sociálních konfliktů (Marek Hrubec) [CZ]

Marek Hrubec, Filosofia (2012)
Jaké příčiny a důvody vedou k sociálním konfliktům? Jaké zneuznání považují lidé za natolik nepřijatelné, aby se do řešení...

Jaké příčiny a důvody vedou k sociálním konfliktům? Jaké zneuznání považují lidé za natolik nepřijatelné, aby se do řešení sociálních konfliktů aktivně zapojili? Jaká morální očekávání o sociální spravedlnosti musejí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,10€
7,78€

Formy jazyka; úvod do logiky a její filosofie (Vojtěch Kolman) [CZ]

Vojtěch Kolman, Vít Punčochář, Filosofia (2015)
Co znamená, říkáme-li, že někdo uvažuje či jedná logicky? Řídí se něčím, co od nás s nutností vyžaduje rozum, společnost či...

Co to znamená, říkáme-li, že někdo uvažuje či jedná logicky? Řídí se něčím, co od nás s nutností vyžaduje rozum, společnost či sama příroda? A lze tuto logiku, jíž bychom se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,55€
16,32€

Soukromé jazyky (Ondřej Beran) [CZ]

Ondřej Beran, Filosofia (2013)
Tématem knihy jsou širší filosofické i mimofilosofické souvislosti Wittgensteinova argumentu proti soukromému jazyku. Vedle...

Tématem knihy jsou širší filosofické i mimofilosofické souvislosti Wittgensteinova argumentu proti soukromému jazyku. Vedle Wittgensteinovy teze, že "soukromý jazyk" je pojmový spor, zatěžující řadu starších filosofických pojetí jazyka a významu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,87€
5,46€

Otázky Nietzschova myšlení (Jiří Pechar) [CZ]

Jiří Pechar, Filosofia (2012)
Rozbor Nietzschova díla se soustředí na jeho významné motivy, jako jsou učení o nadčlověku, vůle k moci, věčný návrat...

Rozbor Nietzschova díla se soustředí na jeho významné motivy, jako jsou učení o nadčlověku, vůle k moci, věčný návrat stejného, pravda a kritika křesťanství, a ukazuje, jak se jejich pojetí v průběhu filosofova života proměňovalo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,98€
6,49€

Patologie rozumu (Alex Honneth) [CZ]

Alex Honneth, Filosofia (2011)
Kniha jednoho z nejvýznamnějších kritických teoretiků současné do by Axela Honnetha překládá rozbory zásadních pojmů a...

Kniha jednoho z nejvýznamnějších kritických teoretiků současné do by Axela Honnetha překládá rozbory zásadních pojmů a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,91€
8,29€

Suárez a jeho metafyzika (Daniel Heider) [CZ]

Daniel Heider, Filosofia (2011)
Druhá scholastika je dnes považována za samostatný kulturně-dějinný fenomén, který je třeba studovat s nemenší intenzitou...

Druhá scholastika je dnes považována za samostatný kulturně-dějinný fenomén, který je třeba studovat s nemenší intenzitou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,08€
14,02€

Proti útlaku a nadvládě (Iris Marion Young) [CZ]

Filosofia (2010)
Kniha je reprezentativním souborem textů Iris Marion Young, významné americké sociální a politické filosofky. Publikace se...

Kniha je reprezentativním souborem textů Iris Marion Young, významné americké sociální a politické filosofky. Publikace se... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,71€
6,24€

Martin Luther King proti nespravedlnosti (Marek Hrubec) [CZ]

Marek Hrubec, Filosofia (2010)
Kniha přibližuje důležité myšlenky a aktivity Martina Luthera Kinga: významné osobnosti hnutí za občanská práva, bojovníka...

Kniha přibližuje důležité myšlenky a aktivity Martina Luthera Kinga: významné osobnosti hnutí za občanská práva, bojovníka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
4,68€
4,35€

Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein (Petr Glombíček) [CZ]

Petr Glombíček, Filosofia (2007)
Tradičně se diskuse o soukromém jazyce, k níž dal ve své knize Filosofická zkoumání (1953) podnět rakouský filosof Ludwig...

Tradičně se diskuse o soukromém jazyce, k níž dal ve své knize Filosofická zkoumání (1953) podnět rakouský filosof Ludwig... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
10,01€
9,31€

Memy ve vědě a filosofii? [CZ]

Jiří Nosek, Filosofia (2004)
Sborník příspěvků. Osvětluje povahu mladého vědního oboru - memetiky - a zamýšlí se nad tím, jakou roli z hlediska vědy a...

Sborník příspěvků. Osvětluje povahu mladého vědního oboru - memetiky - a zamýšlí se nad tím, jakou roli z hlediska vědy a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,75€
6,28€

O pojmu vědosloví, Druhý úvod do vědosloví, Pokus o nové podání vědosloví (Johan

Johann Gottlieb Fichte, Filosofia (2008)
Překlad tří kratších a relativně přístupných textů J. G. Fichta, které proto mohou sloužit jako úvodní texty do Fichtovy...

Překlad tří kratších a relativně přístupných textů J. G. Fichta, které proto mohou sloužit jako úvodní texty do Fichtovy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
7,00€
6,51€

Kapitoly z teorie spravedlivé války (Josef Velek) [CZ]

Josef Velek, Filosofia (2015)
Problémy války a míru patří mezi klasická témata a na počátku 21. století ožívají v nové podobě. Kniha vychází ze současných...

Problémy války a míru patří mezi klasická témata a na počátku 21. století ožívají v nové podobě. Kniha vychází ze současných diskusí v analytické morální a politické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,45€
8,79€

Fenomén františkánství v interakci s „jinakostí“ (Petr Hlaváček) [CZ]

Petr Hlaváček, Filosofia (2016)
Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje...

Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje základní komponentu evropské a obecně západní identity. Právě v těchto časech Evropané a Zápaďané... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,05€
6,56€

Sedmkrát z logiky a metodologie vědy (Vladimír Havlík) [CZ]

Vladimír Havlík, Filosofia (2016)
Mimořádné číslo Filosofického časopisu se soustřeďuje na sedm následujících otázek z logiky a metodologie vědy: Je-li...

Mimořádné číslo Filosofického časopisu se soustřeďuje na sedm následujících otázek z logiky a metodologie vědy: Je-li neurčitost objektivní vlastností reality, lze tuto neurčitost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,46€
5,08€

Síla a rozum (Pavel Barša) [CZ]

Pavel Barša, Filosofia (2007)
Nová kniha prof. Pavla Barši Síla a rozum si klade dva úkoly. Prvním je představit protiklad mezi realismem a idealismem...

Nová kniha prof. Pavla Barši Síla a rozum si klade dva úkoly. Prvním je představit protiklad mezi realismem a idealismem tak, jak se artikuloval v moderním politickém... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,01€
12,10€

25 let poté (Jan Rovenský) [CZ]

Jan Rovenský, Filosofia (2014)
Čtyři čeští státníci, čtyři rozhovory, čtyři unikátní pohledy na novodobé dějiny. Kniha rozhovorů s Václavem Klausem, Petrem...

Čtyři čeští státníci, čtyři rozhovory, čtyři unikátní pohledy na novodobé dějiny. Kniha rozhovorů s Václavem Klausem, Petrem Pithartem, Pavlem Rychetským a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,70€
10,88€

Lacan a Freud (Jiří Pechar) [CZ]

Jiří Pechar, Filosofia (2013)
Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou...

Kniha podává výklad hlavních aspektů Lacanova pojetí psychoanalýzy i historii jeho konfliktu s Mezinárodní psychoanalytickou asociací. Každou část výkladu autor dokládá citacemi z Lacanových statí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Filosofie Louise Althussera (Petr Kužel) [CZ]

Petr Kužel, Filosofia (2014)
Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických...

Kniha v ucelené podobě přibližuje myšlení francouzského filosofa Louise Althussera, jednoho z nejvýznamnějších marxistických teoretiků 20. století. Analyzuje vývoj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
11,75€
10,93€