🍌 Februárová knižná akcia

Filosofia

Našli sme 369 titulov

Fenomenologie ducha

Tento svazek je podáním vznikajícího vědění. Fenomenologie ducha má nahradit psychologické výklady, případně též abstraktní vysvětlení týkající se zdůvodnění vědění. Pohlíží na přípravu k vědě z hlediska, díky němuž... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,60€
19,44€

Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu

Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu

Břetislav Horyna, Filosofia (2016)
Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela...

Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela recepce antické tradice a modelu umělecké tvorby jako „nápodoby“. Koncem 18. století vykrystalizovala v němec Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,43€

Idea dějin a Palacký jako myslitel

Miloslav Bednář, Filosofia (2019)
Soubor textů

František Palacký svým myšlením a jednáním zřetelně vytyčil smysl české existence v dějinách lidstva, a tak udal rozhodující tón českému národnímu obrození 19. století a z něj pramenícímu dramatickému pohybu českých dějin do dnešních časů. Stočtyřicáté... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,78€
7,90€

Univerzalismus v etice jako problém

Vlastimil Hála, Filosofia (2010)
Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou...

Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,83€
6,15€

Sběrné suroviny

Tomáš Dvořák, Filosofia (2009)
Kniha se věnuje metodám zvládání informačního přesycení: materiálním praktikám čtení 16.–18. století, vizualizacím...

Kniha se věnuje metodám zvládání informačního přesycení: materiálním praktikám čtení 16.–18. století, vizualizacím... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,32€
5,69€

O špatném nekonečnu

Vojtěch Kolman, Robert Roreitner, Filosofia (2014)
V diskusi, která se nad pojmem nekonečna vede od pradávna mezi filosofií, matematikou a náboženstvím, zaujímá speciální roli...

V diskusi, která se nad pojmem nekonečna vede od pradávna mezi filosofií, matematikou a náboženstvím, zaujímá speciální roli Hegelův pojem nekonečna... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,55€
15,80€

Aristotelská nauka o potencích

David Peroutka, Filosofia (2010)
V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie...

V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,60€
7,74€

Acta Commeniana 24

, Filosofia (2011)
Svazek obsahuje studie věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném...

Svazek obsahuje studie věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,83€
10,65€

Vynález věcí

Karel Thein, Filosofia (2008)
Kniha doplňuje tradiční výklady platónských idejí novým pohledem, jenž vychází z ostrého rozdílu mezi tím, co lze poznat, a...

Kniha doplňuje tradiční výklady platónských idejí novým pohledem, jenž vychází z ostrého rozdílu mezi tím, co lze poznat, a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,86€
16,07€

K filosofii socialismu

G. M. Tamás, Filosofia (2016)
G. M. Tamás je dnes znám jako marxista, bývalý disident a liberální postdisident, není však známo, jak režimy před rokem...

G. M. Tamás je dnes znám jako marxista, bývalý disident a liberální postdisident, není však známo, jak režimy před rokem 1989 a po něm vlastně analyzoval... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,78€
7,90€

O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat

Vojtěch Kolman, Filosofia (2017)
Od formy zobrazení k formě života

Má-li věda za cíl poznání a ovládnutí světa, je umění především prostředkem poznání nás samých. Ba co víc, umožňuje nám nahlédnout, že každé poznání je v nějakém ohledu sebepoznání, jak to explicitně hlásá filosofie... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,58€

60 let Filosofického časopisu

Tato publikace je jakýmsi dokumentem, ohlédnutím za šedesáti lety vydávání Filosofického časopisu. Výběr z řady příspěvků, které vyšly do roku 1989 (a tedy již nejsou dobře dostupné) představuje na jedné straně texty... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,30€
10,17€

Marxismus a filosofie

Karl Korsch (1886-1961) patřil k jedněm z nejvýznamnějších radikálně levicových myslitelů první poloviny 20. století. Často bývá spolu s György Lukácsem a Antoniem Gramscim považován za zakladatele tzv. západního marxismu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
8,91€

Neznalý učitel

Jacques Ranciere, Filosofia (2022)
Pět lekcí o intelektuální emancipaci

V knize Le maître ignorant (1987) nabízí Jacques Ranciere, prostřednictvím biografie nevšedního lektora francouzské literatury v Lovani Josepha Jacotota, originální filosofickou reflexi, která se ani tak netýká filosofie výchovy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,46€
7,61€

Proč Gorgiás mluví

Kryštof Boháček, Filosofia (2004)
Kniha zahrnuje první český překlad spisu „O nebytí čili O fysis“ ve variantě MXG a dále řecký originál; její hlavní náplní...

Kniha zahrnuje první český překlad spisu „O nebytí čili O fysis“ ve variantě MXG a dále řecký originál; její hlavní náplní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,57€
13,11€

Ne pro zisk

Martha C. Nussbaumová, Filosofia (2017)
Proč demokracie potřebuje humanitní vědy

Kniha známé americké filosofky Marthy Nussbaumové je obhajobou humanitního vzdělání, jež je v západních společnostech stále... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,17€
8,25€

Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

Ota Halama, Pavel Soukup, Filosofia (2017)
Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15....

Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15. století. Kniha je věnována nejen teoretickému odůvodnění a praktickému zavedení... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,85€
5,27€

Acta Comeniana 29

, Filosofia (2017)
Další svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17....

Nový svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17. století. Sandra Bihlmaier se zabývá relevancí platónské a novoplatónské... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,22€
11,00€

Filosofie Hanse Jonase

Hans Jonas (1903 – 1993), německý židovský filosof, patří k nejvýznamnějším myslitelům 20. století. Byl žákem R. Bultmanna a M. Heideggera, studoval filosofii, teologii a dějiny umění. V roce 1933 emigroval, za druhé světové války se účastnil bojů v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,99€
10,79€

Numismatický sborník 33/1

Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,74€
11,47€