Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ľubor Králik

Našli sme 2 titulov

Stručný etymologický slovník slovenčiny (Ľubor Králik) [SK]

Ľubor Králik, VEDA (2016)
Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného...

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
25,00€
23,50€

Jazykovedné štúdie XXXII.

Katarína Bálleková, Ľubor Králik, Gabriela Múcsková (editor), VEDA (2016)
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty

Zborník vedeckých štúdií, venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc, je tematicky zameraný na vývin jazyka a jazykové kontakty. Príspevky zastrešujú jazykovedné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,60€
11,72€