Jún, nové knižné zľavy až do 80%!

Knihy autora Ľubor Králik

Našli sme 6 titulov

Stručný etymologický slovník slovenčiny

Ľubor Králik, VEDA (2022)
Druhé, opravené vydanie

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
23,75€

Etymológia a nárečová lexikografia

Ľubor Králik, VEDA (2020)
na materiáli Slovníka slovenských nárečí

Vedecká monografia Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí) prináša etymologické interpretácie viac ako 130 nárečových lexém uvedených v prvých dvoch zväzkoch.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
16,15€

Jazykovedné štúdie XXXII.

Gabriela Múcsková (editor), Katarína Balleková, Ľubor Králik, VEDA (2016)
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty

Zborník vedeckých štúdií, venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc, je tematicky zameraný na vývin jazyka a jazykové kontakty. Príspevky zastrešujú jazykovedné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,60€
10,96€

Dimenzie slovenskej etymológie

Vedecká monografia Dimenzie slovenskej etymológie prináša autorove etymologické interpretácie viac ako 60 výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka, starších období vývinu slovenčiny i slovenských nárečí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
9,90€

Stručný etymologický slovník slovenčiny

Stručný etymologický slovník slovenčiny

Ľubor Králik, VEDA (2016)
Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného...

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,00€