Nové septembrové knižné zľavy sú TU!

Triáda

Našli sme 351 titulov

Synové světla v čase zkoušky

Synové světla v čase zkoušky (e-kniha)

Dom Samuel, Triáda (2020)
Rozprava mnicha o jednotě v protivenství

Tento palčivý problém vychází ze současného stavu věcí, jeho řešení se opírá o teologii a Bibli. Je spíše intuitivní než spekulativní, přestože mnoho stránek má velmi solidní základ. Dokládá je svědectví autorova vlastního... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,26€

K. Příběh jednoho hledání

K. Příběh jednoho hledání (e-kniha)

Brazilský spisovatel, novinář a politolog B. Kucinski (nar. 1937) otevírá ve své románové prvotině z roku 2011 trauma, s nímž se brazilská společnost dosud nevyrovnala: otázku lidí, kteří z politických důvodů zmizeli během období... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,36€

Žít, žít

Žít, žít (e-kniha)

Dosud nevydané texty otce Jeronýma, které čtenář nalezne v tomto svazku, se týkají Eucharistie. Nepojednávají o ní vyčerpávajícím způsobem, vyslovují však podstatné. Otec Jeroným byl pravý mnich, tedy vnitřně jednotný člověk. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,99€

Jako sžírající oheň

Jako sžírající oheň (e-kniha)

Dom Samuel, Triáda (2017)
Rozprava mnicha o prokazování milosrdenství

Dom Samuel v úvodu této "rozpravy o prokazování milosrdenství" napsal: Jako křesťan chci promluvit o tom, co nás oslabuje: naše chabá víra v křesťanskou rodinu, v níž děti vyrůstají a nalézají svou rovnováhu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,29€

Odpovědnost umělce

Odpovědnost umělce (e-kniha)

Poezie a umění tvořily důležitou součást života francouzského myslitele Jacquesa Maritaina (1882–1973). Jeho žena Raïssa byla básnířka, měl mnoho přátel mezi umělci a básníky (mj. Ch. Péguy, G. Rouault, M. Chagall aj... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,60€

Apofthegmata 1983–1990

Apofthegmata 1983–1990 (e-kniha)

Dom Samuel Lauras, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, v tomto svazku předkládá výroky otce Jeronýma, otce Patrika a otce Mikuláše, trapistických mnichů ze Sept-Fons, jak je jako novic vyslechl před třiceti lety... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
4,39€

Básně

Básně (e-kniha)

Svazek obsahuje revidované znění šesti básnických sbírek Zbyňka Hejdy s texty z let 1957 až 1996. Jsou to sbírky Všechna slast, A tady všude muziky je plno, Blízkosti smrti, Lady Felthamová, Pobyt v sanatoriu a Valse mélancolique... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,60€

Cesta k Cerekvi

Cesta k Cerekvi (e-kniha)

Prázdninové deníky z Horní Vsi psané v letech 1960–1962 (respektive 1963) nalezl Zbyněk Hejda před nedávnem v sešitu s hnědočernými tužšími deskami. V době, kdy je psal, žili v Horní Vsi z rodiny jeho otce, který odtud pocházel... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,95€

Básně

Básně (e-kniha)

Čan, Triáda (2009)
Svazek třetí

Po vydání prvního a druhého svazku (2007, 2008) básní Čana (1946–1997, od roku 1968 ve Švýcarsku a Izraeli) vychází nyní svazek třetí, dovršující souborné, třísvazkové vydání Čanova básnického díla. Třetí svazek obsahuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,95€

Cesta do pekel

Cesta do pekel (e-kniha)

Tragikomický román odehrávající se na sklonku éry romantismu v kulisách maloměsta na severu Čech. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,70€

Triadické výnosy irské / Trecheng breth Féni

Triadické výnosy irské / Trecheng breth Féni (e-kniha)

, Triáda (1999)

Sbírka výroků, poprvé zapsaná ve druhé polovině 9. století. Dokumentuje prolínání pohanského a křesťanského světonázoru v raném středověku. Zabývá se skoro všemi významnějšími okruhy zákonodárství, ale obsahuje také... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,80€

Předzpěv k Andělskému pozdravení

Předzpěv k Andělskému pozdravení (e-kniha)

Charakteristickým rysem modlitby růžence je opakování stejných slov. Může nám tato modlitba pomoci setrvat v Boží přítomnosti? Otec Jeroným se růženec modlil po mnoho let a získaná zkušenost ho vedla k napsání krátkého... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
2,39€

Kdo stvořil Stvořitele?

Kdo stvořil Stvořitele? (e-kniha)

Úvodní část knihy tvoří krátké úvahy o základních pojmech křesťanství, o Desateru, svátostech, Modlitbě Páně. V druhé části autor odpovídá na otázky dětí. Po Pár krocích do křesťanství, které byly určeny pro starší... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,29€

Řeč komunistické moci

Řeč komunistické moci (e-kniha)

Petr Fidelius, Triáda (2016)
Nové, rozšířené vydání

„Leccos nasvědčuje tomu, že se znovu probouzí zájem o fenomén komunistické řeči, což patrně souvisí s nástupem nové generace, která už se starým režimem nemá přímou zkušenost. Na druhé straně je z mnoha rozličných hledisek... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,30€

Ogangie

Ogangie (e-kniha)

Nová prozaická kniha Ivana Matouška. – Příběh, zabírající v přítomnosti tři dni, je líčen v až banálně běžných kulisách dnešní západní civilizace velmi přehledně, takže jej může čtenář sledovat krok za krokem, hodinu po Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,59€

Byla jsem s našima na procházce

Byla jsem s našima na procházce (e-kniha)

E. Vlasáková v nové knize „znovu ohledává nejbližší terén: postupující dětství žité v neúplné rodině, užaslé rozhlížení po venku, hledání vzorů a nabývání vlastního rozumu, spontánní odmítání špatností... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,95€

Beletrie 2

Beletrie 2 (e-kniha)

Josef Čapek, Triáda
Kulhavý poutník, Psáno do mraků, Básně z koncentračního tábora

Obsahem druhého svazku Spisů Josefa Čapka jsou tři zralé práce z posledního desetiletí autorova života: Kulhavý poutník, Psáno do mraků a Básně z koncentračního tábora. Esej Kulhavý poutník (1936) vydal Josef Čapek rok ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
9,16€

Moskva-hranice

Moskva-hranice (e-kniha)

Dokumentární román Moskva-hranice narazil bezprostředně po svém vydání (1937) na dvojí neporozumění. Jeho styl záměrně překračoval hranice vytyčené pro tzv. vážnou literaturu tím, že přejímal prvky tzv. marginální literatury ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,32€

Jako sžírající oheň

Dom Samuel, Triáda (2017)
Dom Samuel v úvodu této "rozpravy o prokazování milosrdenství" napsal: <br> Jako křesťan chci promluvit o...

Dom Samuel v úvodu této "rozpravy o prokazování milosrdenství" napsal: Jako křesťan chci promluvit o tom, co nás oslabuje: naše chabá víra v křesťanskou rodinu, v níž děti vyrůstají a nalézají svou rovnováhu; náš zmatek pramenící z nespravedlivých činů.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,25€
9,98€

Rodinné tajemství

Eric Heuvel, Triáda (2015)
Jeroen hledá u babičky na půdě odložené věci, které by mohl prodávat na Královský den. Mezi krámy najde babiččina alba s...

Jeroen hledá u babičky na půdě odložené věci, které by mohl prodávat na Královský den. Mezi krámy najde babiččina alba s výstřižky z doby války. Dozví se, že za druhé světové války se v jeho rodině staly věci, o kterých se vždycky mlčelo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,75€
6,13€