📚 Veľký knižný výpredaj

Triáda

Našli sme 338 titulov

Píseň o Rolandovi

Píseň o Rolandovi (e-kniha)

, Triáda (2021)

Kolem roku 1100 vznikla ve Francii Píseň o Rolandovi (zapsaná ve druhé čtvrtině 12. stol.), v níž byl poprvé zformulován civilizační ideál rytířství. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,92€

Ctnosti

Guardiniho pozdní dílo Ctnosti (orig. Tugenden, 1963) je zralým plodem myšlení a životních zkušeností hlubokého myslitele. Téma je pojato v šíři a hloubce, která se nedotýká pouze speciálních problémů teologické disciplíny. Problém je tu položen jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,58€
12,22€

Anne Franková

Matthias Heyl, Triáda (2014)
Deník Anne Frankové je dokumentem šoa. Tato kniha si proto neklade za cíl převyprávět deníkové záznamy, ale popisuje Annin...

Deník Anne Frankové je dokumentem šoa. Tato kniha si proto neklade za cíl převyprávět deníkové záznamy, ale popisuje Annin životní příběh v kruhu rodiny a přátel v době pronásledování Židů, v emigraci a v úkrytu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,92€
8,03€

Jako sžírající oheň

Jako sžírající oheň (e-kniha)

Dom Samuel, Triáda (2017)
Rozprava mnicha o prokazování milosrdenství

Dom Samuel v úvodu této "rozpravy o prokazování milosrdenství" napsal: Jako křesťan chci promluvit o tom, co nás oslabuje: naše chabá víra v křesťanskou rodinu, v níž děti vyrůstají a nalézají svou rovnováhu... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,29€

Triadické výnosy irské / Trecheng breth Féni

Triadické výnosy irské / Trecheng breth Féni (e-kniha)

, Triáda (1999)

Sbírka výroků, poprvé zapsaná ve druhé polovině 9. století. Dokumentuje prolínání pohanského a křesťanského světonázoru v raném středověku. Zabývá se skoro všemi významnějšími okruhy zákonodárství, ale obsahuje také... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,80€

Cesta do pekel

Cesta do pekel (e-kniha)

Tragikomický román odehrávající se na sklonku éry romantismu v kulisách maloměsta na severu Čech. Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,70€

Básně

Básně (e-kniha)

Čan, Triáda (2009)
Svazek třetí

Po vydání prvního a druhého svazku (2007, 2008) básní Čana (1946–1997, od roku 1968 ve Švýcarsku a Izraeli) vychází nyní svazek třetí, dovršující souborné, třísvazkové vydání Čanova básnického díla. Třetí svazek obsahuje... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,95€

Cesta k Cerekvi

Cesta k Cerekvi (e-kniha)

Prázdninové deníky z Horní Vsi psané v letech 1960–1962 (respektive 1963) nalezl Zbyněk Hejda před nedávnem v sešitu s hnědočernými tužšími deskami. V době, kdy je psal, žili v Horní Vsi z rodiny jeho otce, který odtud pocházel... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,95€

Byla jsem s našima na procházce

Byla jsem s našima na procházce (e-kniha)

E. Vlasáková v nové knize „znovu ohledává nejbližší terén: postupující dětství žité v neúplné rodině, užaslé rozhlížení po venku, hledání vzorů a nabývání vlastního rozumu, spontánní odmítání špatností... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,95€

Básně

Básně (e-kniha)

Svazek obsahuje revidované znění šesti básnických sbírek Zbyňka Hejdy s texty z let 1957 až 1996. Jsou to sbírky Všechna slast, A tady všude muziky je plno, Blízkosti smrti, Lady Felthamová, Pobyt v sanatoriu a Valse mélancolique... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,60€

Řeč komunistické moci

Řeč komunistické moci (e-kniha)

Petr Fidelius, Triáda (2016)
Nové, rozšířené vydání

„Leccos nasvědčuje tomu, že se znovu probouzí zájem o fenomén komunistické řeči, což patrně souvisí s nástupem nové generace, která už se starým režimem nemá přímou zkušenost. Na druhé straně je z mnoha rozličných hledisek... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
7,30€

Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou

Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou (e-kniha)

Její jméno působilo jako hvězda naděje, která vyvede romský lid z bludného kruhu nepochopení mezi Romy a gádži. Elena Lacková (* 22. března 1921 ve Veľkém Šariši - 1. 1. 2003 v Košicích) napsala první romskou hru, nacvičila... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
6,85€

Odpovědnost umělce

Odpovědnost umělce (e-kniha)

Poezie a umění tvořily důležitou součást života francouzského myslitele Jacquesa Maritaina (1882–1973). Jeho žena Raïssa byla básnířka, měl mnoho přátel mezi umělci a básníky (mj. Ch. Péguy, G. Rouault, M. Chagall aj... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
3,60€

Moskva-hranice

Moskva-hranice (e-kniha)

Dokumentární román Moskva-hranice narazil bezprostředně po svém vydání (1937) na dvojí neporozumění. Jeho styl záměrně překračoval hranice vytyčené pro tzv. vážnou literaturu tím, že přejímal prvky tzv. marginální literatury ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,32€

K. Příběh jednoho hledání

K. Příběh jednoho hledání (e-kniha)

Brazilský spisovatel, novinář a politolog B. Kucinski (nar. 1937) otevírá ve své románové prvotině z roku 2011 trauma, s nímž se brazilská společnost dosud nevyrovnala: otázku lidí, kteří z politických důvodů zmizeli během období... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,36€

Synové světla v čase zkoušky

Synové světla v čase zkoušky (e-kniha)

Dom Samuel, Triáda (2020)
Rozprava mnicha o jednotě v protivenství

Tento palčivý problém vychází ze současného stavu věcí, jeho řešení se opírá o teologii a Bibli. Je spíše intuitivní než spekulativní, přestože mnoho stránek má velmi solidní základ. Dokládá je svědectví autorova vlastního... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,26€

Věra Koubová

Překladatelka čte ze svých překladů dramatu Kdokoli Huga von Hofmannsthala, dopisů Franze Kafky přátelům a poezie Richarda Pietraße, Friedricha Nietzscheho a Franze Wurma. Součástí CD je doprovodný text... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,35€
8,70€

Ogangie

Ogangie (e-kniha)

Nová prozaická kniha Ivana Matouška. – Příběh, zabírající v přítomnosti tři dni, je líčen v až banálně běžných kulisách dnešní západní civilizace velmi přehledně, takže jej může čtenář sledovat krok za krokem, hodinu po Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,59€

Kdo stvořil Stvořitele?

Kdo stvořil Stvořitele? (e-kniha)

Úvodní část knihy tvoří krátké úvahy o základních pojmech křesťanství, o Desateru, svátostech, Modlitbě Páně. V druhé části autor odpovídá na otázky dětí. Po Pár krocích do křesťanství, které byly určeny pro starší... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
5,29€

Předzpěv k Andělskému pozdravení

Předzpěv k Andělskému pozdravení (e-kniha)

Charakteristickým rysem modlitby růžence je opakování stejných slov. Může nám tato modlitba pomoci setrvat v Boží přítomnosti? Otec Jeroným se růženec modlil po mnoho let a získaná zkušenost ho vedla k napsání krátkého... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
2,39€