💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Togga

Našli sme 210 titulov

O Červené Karkulce, která tancovala s vlky

O Červené Karkulce, která tancovala s vlky

Je to příběh o naší osamělosti. O porozumění a překonání strachu. O tom, že opravdová láska znamená nechat tomu druhému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,12€

Vědomí hodnot (Ondřej Hudeček) [CZ]

Ondřej Hudeček, Vojtěch Tomášek, Togga (2015)
Publikace Vědomí hodnot navazuje na předchozí tituly edice Andrias, které na příkladu ucelených, leč co do šíře tázání...

Publikace Vědomí hodnot navazuje na předchozí tituly edice Andrias, které na příkladu ucelených, leč co do šíře tázání rozmanitých teoretických konceptů představují výsledky výzkumů zejména mladších badatelů a badatelek blízkých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,52€
6,99€

Úsměvy vesmíru / Sourires du Cosmos

Marcel Beaujard, Togga (2020)
Souhvězdí 101 drobných poetických historek / Constellation de 101 petits événements poétiques

Třetí český překlad básní francouzského básníka Marcela Beaujarda v dvojjazyčném česko-francouzském vydání. Marcel Beaujard se narodil v roce 1946 v Paříži, kde stále žije. Začíná pracovat jako truhlářský učeň... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,81€
10,05€

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

Předkládaná kolektivní monografie seznamuje čtenáře se specifickým výsekem z německého filosofického promýšlení otázek spjatých s bohy, božstvím a jejich vztahem k člověku. Rámována je Schillerovou básní Řečtí bohové a může být vnímána jako představení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,63€

Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918–1938

Cílem předložené kolektivní monografie je nabídnout sondy do českého myšlení o (masových) médiích mezi lety 1918 až 1938. Jednotlivé kapitoly jsou v převážné většině neseny formou „případových“ studií, kdy se jejich autoři zaměřují na specifický... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,81€
10,05€

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2014

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2014

Čtvrtý svazek "Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum" obsahuje příspěvky k aktuální polemice nad dílem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,23€

Pohyb a řád

Miloslav Bednář, Togga (2018)
Pokus o fenomenologickou ontologii

Základní hodnota knihy prof. Bednáře tkví dle mého názoru v tom, že je pokusem o původní, nikoli jen interpretační, filosofickou monografii, což je v posledních desetiletích v Čechách neběžný jev. Předkládá filosofické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
13,63€
12,68€

Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum 2017

V Ročence pro filosofii a fenomenologický výzkum pro rok 2017 čtenář nalezne krom statí vzešlých ze samostatného bádání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
17,86€
16,61€

Proso, pastevectví a dvojuché nádoby

Jakub Maršálek, Togga (2016)
Publikace předkládá dosud nejpodrobnější rekonstrukci šíření západní, tibetobarmské, větve sinotibetských jazyků, která je...

Publikace předkládá dosud nejpodrobnější rekonstrukci šíření západní, tibetobarmské, větve sinotibetských jazyků, která je založena na nových archeologických zjištěních. Původ sinotibetské rodiny je na základě kombinace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,28€
10,49€

Sedm slov

Pozitivní a negativní slova tvoří základ etiky i politiky: v etice se na zápornosti etických slov („vražda“) všichni shodnou, v politice naopak polarita slov vede ke sporům a nedorozumění. Proč tomu tak je? O slovech začínáme mluvit, když... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,89€
10,13€

Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18.st.

Dvojjazyčná česko-španělská publikace věnovaná tématu vztahů knižní kultury českých zemí, iberského a iberoamerického světa, mapuje nejen výskyt dopisů, zpráv, relací a kronik misionářů České province, kteří... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,04€
13,99€

Cesty k neskrytosti

Takto myšlen, odkrývá se svět člověku jako událost neskrytosti (ALETHEIA), a nikoli již jako „celek toho, co jest“, nebo jako „skutečnost“, jak explicitně či implicitně předpokládala dosavadní, proto metafysická filosofie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,16€
12,24€

Láska pozdě v noci

Výběr z milostné lyriky začínajícího autora Davida Poláka je odvážným prvním pokusem sdílet s širším publikem své intimní pocity a nálady.<br> Podává je klidně, lehce melancholicky a zdánlivě monotónně, ale na mnoha místech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,11€
5,68€

Boj o českou moderní hudbu

Miloš Hons, Togga (2013)
U počátků české moderní hudby stály dvě velké osobnosti, Bedřich Smetana dílem skladatelským a Otakar Hostinský činností...

U počátků české moderní hudby stály dvě velké osobnosti, Bedřich Smetana dílem skladatelským a Otakar Hostinský činností vědeckou a kritickou. Ve Smetanově operní tvorbě, navazující na Wagnerovu koncepci dramatického díla, spatřoval Hostinský pokrok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,65€
8,04€

Zázračná věda

René Descartes bývá označován za otce novověkého racionalismu, ale poctivý pohled na jeho mladistvé dílo ukazuje roli zdánlivě iracionálních motivů jako sen, fantasie, afekty atd. na jeho myslitelský vývoj. Detailní rozbor Cartesiových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
16,45€
15,30€

Fichtova teorie sebevědomí

Tématem této knihy je filosofie J. G. Fichta, prvního z představitelů tzv. německého idealismu, tedy filosofie, která se objevuje v německých státech na přelomu 18. a 19. století. Základem Fichtovy filosofie je otázka, které se jako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,93€
8,30€

Odstíny mlhy / Nuances de Brume

Marcel Beaujard, Togga (2015)
Básně / Poemes 2007–2013

První český překlad básní francouzského básníka Marcela Beaujarda v dvojjazyčném česko-francouzském vydání. Marcel Beaujard se narodil v roce 1946 v Paříži, kde stále žije. Začíná pracovat jako truhlářský učeň. Studuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,34€
9,62€

Český utrakvistický humanismus v literárním díle Mikuláše Konáče z Hodiškova

Publikace zkoumá složité vztahy mezi jednotlivými náboženskými, jazykovými a ideovými směry, které jednak stály proti sobě,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
5,01€
4,66€

Příspěvky k filosofii

Při každé opravdové filosofické tematizaci se zároveň naskýtá otázka, proč a k čemu filosofie? Filosofie není žádnou licencí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,56€
8,89€

Můj přístup k filosofii

Karel Pexidr, autor četných filosofických publikací, se v této krátké brožuře zaměřuje jednak na vysvětlení svého osobního přístupu k filosofii (s doplněním několika životopisných informací), jednak na heslovité shrnutí outputů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,23€
3,93€