Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Slavomír Ondrejovič

Našli sme 15 titulov

Sedem a pol

Slavomír Ondrejovič, VEDA (2006)
Zápisky z tzv. vedeckej turistiky

Kniha reportáží či správ z vedeckých podujatí. Autor dokazuje, že optiku vedeckých pracovníkom neurčuje len predmet ich bádania, či ich vlastná vedecká disciplína, ich pracovná cesta môže byť zároveň dobrodružstvom ďalšieho bádania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,98€
4,63€

Ludevít Štúr - Nauka reči slovenskej I., II. (Ľubomír Ďurovič, Slavomír Ondrejov

Ľubomír Ďurovič, Slavomír Ondrejovič, Eugen Jóna, VEDA (2006)
Komplet dvoch titulov

Komplet dvoch kníh: Ludevít Štúr - Nauka reči slovenskej I. - Nauka reči slovenskej vistavená od Ludevíta Štúra Ludevít... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách

Publikácia je na rozdiel od mnohých podobných pripravovaných publikácií, ktoré vznikli v roku 200. výročia narodenia kľúčovej postavy slovenskej kultúry, Ľ. Štúra, zameraná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,70€
7,16€

Ludevít Štúr - Nauka reči slovenskej I.

Ľubomír Ďurovič, Slavomír Ondrejovič, VEDA (2006)
Nauka reči slovenskej vistavená od Ludevíta Štúra

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,26€

Od hovoriaceho stroja k sociálnej lingvistike

Slavomír Ondrejovič, VEDA (2000)
Kapitoly z jazykovednej historiografie

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,85€
3,58€

Hovorená podoba spisovnej slovenčiny (Slavomír Ondrejovič)

Jazykovedná publikácia. Sociolingvistické aspekty jazykovedného výskumu na Slovensku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,64€
6,18€

Ludevít Štúr - Nauka reči slovenskej II.

Eugen Jóna, Ľubomír Ďurovič, Slavomír Ondrejovič, VEDA (2006)
Komentáre, bibliografia

"Komentované vydanie Nauky reči slovenskej Ľudovíta Štúra vydávame pri niekoľkonásobnom výročí tvorcu nášho dnešného spisovného jazyka a výročia jeho kodifikačného aktu..." Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,26€

Jazyk, veda o jazyku, societa (Slavomír Ondrejovič) [SK]

Slavomír Ondrejovič, VEDA (2008)
Práca Slava Ondrejoviča je medzníkom v histórii slovenskej jazykovedy a otvára v nej novú kapitolu, ktorá zapája slovenský...

Práca Slava Ondrejoviča je medzníkom v histórii slovenskej jazykovedy a otvára v nej novú kapitolu, ktorá zapája slovenský... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
8,30€
7,72€

IUGI OBSERVTIONE...

Slavomír Ondrejovič, VEDA (2003)
Jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča

Posledný májový a prvý júnový deň roku 2005 sa zásluhou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV uskutočnilo medzinárodné sympózium ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,51€

Lexicographica '99

Slavomír Ondrejovič, Matej Považaj, VEDA (2001)
Zborník na počesť Kláry Buzássyovej

Súbor štúdií na počesť PhDr. Kláry Buzássyovej, CSc., je zároveň zborníkom príspevkov z vedeckej konferencie Lexicographica '99 (Budmerice 28. - 29. októbra 1999), ktorú organizačne pripravil ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,97€
5,55€

Slovenská reč 1932 - 2002

Slavomír Ondrejovič, VEDA (2003)
Vedecká konferencia / Bibliografia

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,51€

Mesto a jeho jazyk

Publikácia má svoju nespornú dôležitosť z hľadiska vývinu jazykovedného poznania na Slovensku, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
7,00€
6,51€

Jazykoveda v bibliografii, bibliografia v jazykovede

Jazykoveda v bibliografii, bibliografia v jazykovede

Slavomír Ondrejovič, VEDA (2002)
na počest̕ Ladislava Dvonča

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,24€

Ľudovít Štúr a reč slovenská

Ľudovít Štúr a reč slovenská

13. a 14. júna 2006 usporiadal Jazykovedný ústava Ľudovíta Štúra SAV spolu s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Literárnym informačným centrom a Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri SAV jazykovednú konferenciu venovanú Ľudovítovi Štúrovi... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,32€

Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte

Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte

Slavomír Ondrejovič, VEDA (2013)
Sociolinguistica Slovaca 7

Jazykovedná publikácia. Sociolingvistické aspekty jazykovedného výskumu na Slovensku. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,00€