🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Kupka

Našli sme 224 titulov

Slovné druhy - Ohybné

Slovné druhy - Ohybné

Kupka (2009)
Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií. slovníkové významy podstatných mien,...

Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Vybrané slová

Vybrané slová

Petr Kupka, , Kupka (2009)
Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom...

Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Dopravné značky

Dopravné značky

Petr Kupka, Kupka (2016)
Úplný prehľad všetkých dopravných značiek a dopravných zariadení podľa poslednej vyhlášky.

Úplný prehľad všetkých dopravných značiek a dopravných zariadení podľa poslednej vyhlášky. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,85€

Záložka - Slovesá

Záložka - Slovesá

Kupka (2013)
Záložka vysvetluje gramatické kategórie slovies, druhy slovies a slovesné tvary.

Záložka vysvetluje gramatické kategórie slovies, druhy slovies a slovesné tvary. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,60€

Anglické číslovky

Anglické číslovky

Kupka (2009)
Kompletne spracovaný prehľad anglických čísloviek, ktorý pomôže zvládnuť gramatiku malým aj veľkým školákom. základné...

Kompletne spracovaný prehľad anglických čísloviek, ktorý pomôže zvládnuť gramatiku malým aj veľkým školákom. Obsahuje: základné číslovky, radové, násobné, zlomky, počítanie, desatinné čísla. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Prídavné mená

Prídavné mená

Kupka (2010)
Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad prídavných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory vlastnostných a...

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad prídavných mien vhodný i pre dyslektikov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Záložka - Násobilka

Kupka (2012)
Prehľadne spracovaná násobilka do 110.

Praktická záložka obsahuje prehľadne spracovanú násobilku do 110 s ilustráciami pre malých i veľkých. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,71€
0,56€

Skloňovanie v slovenčine

Skloňovanie v slovenčine

Kupka (2009)
Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen skloňovanie čísloviek skloňovanie odlišné od...

Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Vetné členy

Vetné členy

Petr Kupka, Kupka (2017)
Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná pomôcka pre hravé zvládnutie témy základné a rozvíjacie vetné členy v slovenčine.

Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná pomôcka pre hravé zvládnutie témy základné a rozvíjacie vetné členy v slovenčine... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Slovesné časy v angličtine

Slovesné časy v angličtine

Kupka (2009)
Prehľad základných slovesných časov v angličtine vrátane tvorenia trpného rodu. použitie jednotlivých časov vrátane...

Prehľad základných slovesných časov v angličtine vrátane tvorenia trpného rodu. použitie jednotlivých časov vrátane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Podstatné mená

Podstatné mená

Kupka (2010)
Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad podstatných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory mužského, ženského a...

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad podstatných mien vhodný i pre dyslektikov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Prehľad chémie pre ZŠ

Prehľad chémie pre ZŠ

Petr Kupka, , Kupka (2009)
Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po organickú a anorganickú chémiu. periodická sústava...

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po organickú a anorganickú chémiu. periodická sústava... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,75€

Alphabet - Anglická abeceda

Alphabet - Anglická abeceda

Kupka (2009)
Obrázková anglická abeceda s prepisom výslovnosti a veselým obrázkom pri každom písmenku. precvičovanie...

Obrázková anglická abeceda s prepisom výslovnosti a veselým obrázkom pri každom písmenku. precvičovanie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Predložky v angličtine

Predložky v angličtine

Kupka (2010)
Anglické predložky so slovenským prekladom a ilustrovaným príkladom, ilustrácie: Adolf Dudek. predložky s údajmi miesta a...

Anglické predložky so slovenským prekladom a ilustrovaným príkladom, ilustrácie: Adolf Dudek. predložky s údajmi miesta a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Najpoužívanejšie anglické nepravidelné slovesá / Irregular Verbs

Petr Kupka, , Kupka (2009)
Tvary préterita a perfekta najpoužívanejších nepravidelných slovies. Nevyhnutná pomôcka pre všetkých študentov...

Tvary préterita a perfekta najpoužívanejších nepravidelných slovies. Nevyhnutná pomôcka pre všetkých študentov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€
0,79€

Tabuľky časovania anglických slovies

Tabuľky časovania anglických slovies

Petr Kupka, , Kupka (2009)
Prehľadné tabuľky všetkých dvanástich anglických časov. vyčasované sloveso go (ísť) kladný tvar, zápor, kladná otázka,...

Prehľadné tabuľky všetkých dvanástich anglických časov. vyčasované sloveso go (ísť) kladný tvar, zápor, kladná otázka,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Záložka - Anglické nepravidelné slovesá

Záložka - Anglické nepravidelné slovesá

Kupka (2012)
Praktická záložka obsahuje tvary minulého času a minulého príčastia najpoužívanejších nepravidelných slovies.

Praktická záložka obsahuje tvary minulého času a minulého príčastia najpoužívanejších nepravidelných slovies. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,60€

Dátum a čas v angličtine / Date & Time

Dátum a čas v angličtine / Date & Time

Petr Kupka, Kupka (2009)

Prehľadne spracovaná a bohato ilustrovaná gramatická pomôcka na tému dátum a čas. dni v týždni, mesiace, ročné obdobia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,00€

Vybrané slová po R, S, V, Z

Vybrané slová po R, S, V, Z

Petr Kupka, Kupka (2017)
Kartičky na precvičovanie vybraných slov po R, S, V, Z s pútavými ilustráciami. Titul obsahuje 40 laminovaných kariet vo...

Kartičky na precvičovanie vybraných slov po R, S, V, Z s pútavými ilustráciami. Titul obsahuje 40 laminovaných kariet vo veľkosti 43 x 43 mm. Kartičky možno ponechať vcelku alebo ich rozstrihať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
1,20€

Záložka - Slovné druhy

Záložka - Slovné druhy

Kupka (2013)
Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií.

Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,60€