💥 Októbrový výpredaj kníh = zľavy až do 80%

Trestné právo hmotné

Všeobecná a osobitná


🍎 Vypredané
32,43€

Kolektív členov katedier Právnických fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa podujal spracovať 3. aktualizované a doplnené vydanie učebnice Trestné právo hmotné všeobecnú i osobitnú časť v jednom zväzku. Publikácia je spracovaná štrnásť rokov po rekodifikácii Trestného zákona a tri roky po 2. vydaní. Zapracované sú v nej aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného a súvisiacich právnych odvetví. Autori v nej reagujú na početné novely Trestného zákona, na zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako aj na značné legislatívne zmeny súvisiace s trestnými činmi terorizmu. Z hľadiska metodiky a obsahovej stránky rešpektuje učebnica potreby štúdia na právnických fakultách. Pri jej spracovaní sa prihliadalo na pedagogické a praktické skúsenosti autorov i na potreby praxe. Text učebnice umožňuje získať základný prehľad inštitútov trestného práva hmotného tak všeobecnej, ako i osobitnej časti v súlade so systematikou Trestného zákona. Výhodou vydania učebnice v jednom zväzku je, že študent má k dispozícii všeobecnú i osobitnú časť, ktoré spolu neoddeliteľne súvisia. Autorský kolektív verí, že učebnica sa stane pre študentov obľúbeným zdrojom informácií a radi ju odporučia svojim známym, ktorí majú záujem o aktuálne informácie z oblasti trestného práva hmotného.

Rok vydania: 2019 ISBN: 9788073807726 Rozmer: 155×230 mm Počet strán: 250 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách