❄️Novoročné knižné zľavy

Kniha Civilné právo procesné - Jozef Zámožík, Pavol Sojka, Petra Príbelská, Martina Uhliarová, Róbert Dobrovodský

Civilné právo procesné


🍎 Vypredané
19,74€

Publikácia sa zaoberá základnými teoretickými a praktickými otázkami vybraných druhov civilného procesu – vykonávacím konaním, konkurzom a reštrukturalizáciou a rozhodcovským konaním. Taktiež sa venuje problematike Správneho súdnictva, ktoré sa síce nepovažuje za súčasť civilného procesu, ale jeho právna úprava je naďalej obsiahnutá v Občianskom súdnom poriadku.

Na miestach, kde je to potrebné a vhodné, je výklad doplnený o súvisiacu judikatúru. Kvôli komplexnosti sú jednotlivé témy doplnené o aspekty týkajúce sa medzinárodného práva i práva Európskej únie. Kvôli prehľadnosti rozoberanej problematiky sa v publikácii nachádzajú viaceré grafické znázornenia uľahčujúce porozumieť výkladu.

Cieľom publikácie je ucelene poskytnúť základné informácie nielen študentom právnických fakúlt, ale aj širšej odbornej i laickej verejnosti zaoberajúcej sa jednotlivými druhmi civilného procesu.

Rok vydania: 2013 Rozmer: 155×230 mm ISBN: 9788073804176 Počet strán: 376 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách