Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ústavné právo, štátna moc

Našli sme 749 titulov

Teória práva

, C. H. Beck SK (2019)

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
30,81€

Štátoveda (Ľubor Cibulka)

Ľubor Cibulka, Wolters Kluwer (2017)
Učebnica

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
14,79€

Ústava Slovenskej republiky, Listina základných práv a slobôd

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. júla 2019

Publikácia obsahuje alktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. s výraznenými zmenami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,26€

Základy teórie štátu a práva (Daniel Krošlák, Daniel Šmihula)

Daniel Krošlák, Daniel Šmihula, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Cieľom predkladanej učebnice Základy teórie štátu a práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu...

Cieľom predkladanej učebnice Základy teórie štátu a práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu v problematike teórie štátu a práva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,00€
13,02€

Československé právne dejiny (Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš)

Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš, Eurokódex (2013)
Československé právne dejiny (2. prepracované vydanie) Publikácia predstavuje sumarizujúci právno-historický pohľad na...

Československé právne dejiny (2. prepracované vydanie) Publikácia predstavuje sumarizujúci právno-historický pohľad na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,99€
18,59€

Novelizovaný Zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami

Epos (2018)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (Peter Mosný, Miriam Laclavíková)

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€
6,51€

Státověda

Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Wolters Kluwer (2019)
Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus

Monografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých složek... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
35,25€
32,78€

Novelizovaná Ústava Slovenskej republiky

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. z 1. septembra 1992 v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona č. 140/2004 Z.z., ústavného zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,40€
2,23€

Ústava Slovenskej republiky

Ján Drgonec, C. H. Beck SK (2019)
Komentár

Posudzované vedecké dielo je bohaté nielen z hľadiska svojho rozsahu (počtu strán), ale aj z pohľadu množstva myšlienok, úvah, názorov a postojov autora, ktorými reaguje na text Ústavy Slovenskej republiky vnímajúc ho ako živý a vyvíjajúci sa dokument... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
129,00€
119,97€

Ústava Slovenskej republiky, listina základných práv a slobôd, štátne symboly

Poradca s.r.o. (2019)
po novele

Systém dôchodkového zabezpečenia predstavuje jeden z nástrojov, prostredníctvom ktorého štát vykonáva svoju sociálnu politiku a môže zároveň účinne ovplyvňovať aj správanie jednotlivcov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,80€
2,60€

Právne dejiny Slovenska – I. diel, 3. prepracované vydanie (Jozef Kolárik)

Jozef Kolárik, Eurokódex (2012)
Cieľom tejto publikácie nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú...

Cieľom tejto publikácie nie je podať rozsiahly a vyčerpávajúci prehľad prameňov právnej histórie, ale vybrať tie, ktoré sú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,99€
9,29€

Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru

Znalosť problematiky štátnej služby a právnej úpravy služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach Policajného zboru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,00€
32,30€

Ústava Slovenskej republiky po poslednej novele [SK]

Ústava Slovenskej republiky po poslednej novele [SK]

Poradca s.r.o. (2017)
Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od...

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 44/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. s účinnosťou od 4.4.2017... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
1,69€

Teória štátu a práva pre študijný program Európska verejná správa (Igor Palúš, M

Teória štátu a práva pre študijný program Európska verejná správa (Igor Palúš, M

Predložené učebné texty obsahujú vybrané témy z teórie štátu, štátovedy, ústavného práva a teórie práva, v takom rozsahu a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,35€

Nový Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Epos (2018)
s aktualizovanou dôvodovou správou

Zákon č. 106/2018 Z.z. zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,30€
5,86€

Kontrola v obecnej samospráve

Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoločnosti je kontrola. Kontrola predstavuje systém spätnej väzby, ktorý dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či skutočný stav korešponduje stavu predpokladanému a žiadanému. Vo verejnej správe navyše.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,00€
13,02€

Nový Zákon o štátnej službe [SK]

Epos (2017)
s aktualizovanou dôvodovou správou Nový Zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z.z. z 1. februára 2017 s aktualizovanou...

Nový Zákon o štátnej službe č. 55/2017 Z.z. z 1. februára 2017 s aktualizovanou dôvodovou správou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,70€
4,37€

Repetitórium ústavného práva (Marek Domin)

Repetitórium ústavného práva (Marek Domin)

Repetitórium ústavného práva poskytuje systematický prehľad základných inštitútov ústavného práva Slovenskej republiky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
25,00€

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky [SK]

82 Book and Design Shop (2017)
Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou čitateľov...

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou čitateľov oboznámi s textom Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zrozumiteľným jazykom ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,90€
13,86€