Nový mesiac = nová 📚 akcia

Knihy o ústavnom práve

Našli sme 885 titulov

Civilný mimosporový poriadok

, C. H. Beck SK (2017)
Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší...

Veľký komentár Nakladateľstva C. H. Beck k Civilnému mimosporovému poriadku predstavuje najrozsiahlejší a najpodrobnejší komentár na trhu. Svojím rozsahom a obsahom dopĺňa veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku. Publikácia prináša komplexný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
119,00€
107,10€

Ústava SR (od 1. 1. 2022)

, Poradca s.r.o. (2022)
Základné práva a slobody, Štátne symboly

Každoročne dochádza v ústavnom zákone k zmenám, ktoré sú v texte zákona zvýraznené. Titul obsahuje Ústava SR – úplné znenie zákona po novelách, Listina základných práv a slobôd, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Zákon o štátnych symboloch... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,40€
3,06€

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky

, 82 Book and Design Shop (2017)
Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou čitateľov...

Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky je praktická kniha do každej domácnosti. Atraktívnou a prehľadnou formou čitateľov oboznámi s textom Ústavy Slovenskej republiky, ktorá zrozumiteľným jazykom ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,90€
13,41€

Ústava SR, Listina základných práv a slobôd

, Heuréka (2021)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2021

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listinu základných práv a slobôd s účinnosťou od 1. januára 2021... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,15€

Teória práva

, C. H. Beck SK (2019)

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,00€
35,10€

Ústavné právo

Ústavné právo

Ústavné právo sa v porovnaní s inými právnymi odvetviami vyznačuje väčšou rigidnosťou a nižšou frekvenciou zmien, zároveň však všade vo svete podlieha dynamike vývoja. Jeho impulzmi sú nielen ústavné zmeny schválené legislatívnou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,40€

Štátoveda

Štátoveda

Ľubor Cibulka, Wolters Kluwer (2017)
Učebnica

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,50€

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

, Poradca s.r.o. (2019)
Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

Aktuálne vydanie Ústavy Slovenskej republiky od Vydavateľstva PORADCA obsahuje zmeny zákona o štátnych symboloch po novele účinnej od júna 2019. Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,79€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,30€

Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii

Tomáš Ľalík, Wolters Kluwer (2015)
Problematika vzťahu medzi ústavným súdom a parlamentom je dlhodobo aktuálnou témou pertraktovanou v oblasti právnej teórie a...

Problematika vzťahu medzi ústavným súdom a parlamentom je dlhodobo aktuálnou témou pertraktovanou v oblasti právnej teórie a praxe a neobmedzuje sa len na slovenské reálie či diskurz. Analýza tohto vzťahu má globálny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,50€
17,55€

Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku

Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku

V oblasti ústavného práva, najmä v menších a mladších štátoch s kratšou demokratickou tradíciou, je bežné hľadať inšpirácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,80€

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR 84

Ústavní soud ČR, C. H. Beck (2018)
Svazek 84

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
36,80€
33,12€

Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie

Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie

Voľby sú základným predpokladom pre fungovanie reprezentatívnej demokracie, na ktorej sú súčasné demokratické štáty, Slovenskú republiku nevynímajúc, založené. Fundamentálnym princípom, bez ktorého o demokratických voľbách v žiadno Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,74€

Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci

Michal Krajčovič, Wolters Kluwer (2019)
Úvaha o možnosti jej paušalizovanej náhrady de lege ferenda.

Publikácia sa venuje problematike zodpovednosti orgánov verejnej moci za zákonnosť výkonu im zverenej právomoci. Hoci sa zákonnosť výkonu verejnej moci zo strany príslušných orgánov predpokladá, občania zostanú fakticky vo svojej dôvere neraz sklamaní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€
9,81€

Ústavné právo a Ústava Slovenskej republiky

Predkladaná vedecká monografia uznávaného odborníka v oblasti ústavného práva a teórie štátu a práva, rozoberá a hodnotí najdôležitejšie ústavnoprávne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,90€
22,41€

Boj o právo

Rudolf Jhering, Aleš Čeněk (2009)
Právní věda všedního dne

Jheringův Boj o právo patří mezi nejpřekládanější, nejčtenější a myšlenkově nejvlivnější díla evropské právní historie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,34€
9,31€

Vojenská služba, politické práva a občianstvo

Vojenská služba, politické práva a občianstvo

Daniel Šmihula, Aleš Čeněk (2016)
Autor zastáva tézu, že zmeny vojenských technológií, taktiky a vojenskej organizácie a aktuálny stav vojenského ohrozenia...

Autor zastáva tézu, že zmeny vojenských technológií, taktiky a vojenskej organizácie a aktuálny stav vojenského ohrozenia patria k hlavným determinantom spoločenského a politického pohybu a tiež podoby práva a ústavného zriadenia štátu, čo je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,60€

Stykový zákon

Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,75€
14,18€

Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,04€
13,54€

Judikatúra vo veciach princípu proporcionality

Pilotné zmienky o proporcionalite a vyvažovaní právnych princípov sa objavujú v našom prostredí začiatkom 90-tych rokoch. Napriek uplynutiu troch desaťročí ostávajú témy proporcionality za& Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
26,40€
23,76€