Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Didaktika

Našli sme 129 titulov

Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka (Peter Gavora)

Peter Gavora, , Enigma (2009)
Táto knižka je určená učiteľom, ďalším odborníkom i ostatnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku porozumenia textu u...

Táto knižka je určená učiteľom, ďalším odborníkom i ostatnej verejnosti, ktorá sa zaujíma o problematiku porozumenia textu u... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
5,12€

Vyučovanie v otázkach a odpovediach (Erich Petlák, Juraj Komora)

Vademecum vyučovania Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,97€
6,48€

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej... (Kristína Žoldošová)

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej... (Kristína Žoldošová)

Zlata Knapíková, Dušan Kostrub, Monika Miňová, Rokus (2002)
Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické...

Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,29€

Tvorivé písanie s prvkami tvorivej dramatiky riadené... (Aleksandra Vranić)

Aleksandra Vranič, AT (2015)
Kniha prináša novú metódu výučby tvorivého písania, podľa ktorej je možné dosiahnuť výborné výsledky aj u detí, ktoré si len...

Kniha prináša novú metódu výučby tvorivého písania, podľa ktorej je možné dosiahnuť výborné výsledky aj u detí, ktoré si len osvojujú gramotnosť. Práve... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,90€
8,28€

Predškolská pedagogika (Milena Lipnická)

Milena Lipnická, Rokus (2011)
nielen pre učiteľov Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po...

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po vstup do základnej školy. Ponúka syntézu a systematizácia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Didaktika, 3. vydanie (Ivan Turek) [SK]

Ivan Turek, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady;...

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,90€
25,56€

Všeobecná didaktika (Erich Petlák) [SK]

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Klíma školy a klíma triedy (Petlák Erich)

Erich Petlák, IRIS (2006)
Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové...

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
4,95€
4,60€

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Jana Nutilová, Monika Miňová, Rokus (2003)
Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii...

Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,29€

Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v MS (J.Duchovičová, A.Lazíko

Jana Duchovičová, Alžbeta Lazíková, IRIS (2008)
Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a...

Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,70€
9,95€

Žiak, učiteľ a výučba (Renáta Tóthová, Dušan Kostrub, Štefánia Ferková)

Predkladaná vysokoškolská učebnica má pätnásť kapitol, ktoré usústavňujú učivo všeobecnej didaktiky. Autori však zvolili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,95€
14,83€

Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu (Alena Buková)

Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu (Alena Buková)

Predkladané vysokoškolské učebné texty sú určené poslucháčom študijného programu Šport a rekreácia, ktorí sú pripravovaní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,35€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy (metodické komentáre)

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v učebnici pracovného typu objasňujúce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
8,56€

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole (Monika Miňová)

Monika Miňová, Rokus (2015)
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde...

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,90€
8,28€

Základy školskej pedagogiky (Višňovský Ľ.)

Ľudovít Višňovský, Vladislav Kačáni, , IRIS (2002)
Existujú vedecké disciplíny, ktoré sa zameriavajú na špecifické problémy výchovy a vzdelávania. Spomeňme predškolskú...

Existujú vedecké disciplíny, ktoré sa zameriavajú na špecifické problémy výchovy a vzdelávania. Spomeňme predškolskú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,97€
5,55€

Teória a prax osvojovania si anglickej právnej terminológie (Jana Spálová)

Teória a prax osvojovania si anglickej právnej terminológie (Jana Spálová)

Táto monografia je podnetným príspevkom k riešeniu dnes tak veľmi aktuálnej problematiky osvojovania odbornej slovnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Farebná diagnostika - Námety a aktivity (Medveďová, Dáša; Bamburová, Ľuba)

Daša Medveďová, Ľuba Bamburová, Raabe (2014)
Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity pomôže pedagógom pri diagnostikovaní dieťaťa v procese...

Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity obsahuje teoretickú, metodickú a praktickú časť. V teoretickej časti a metodickej časti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
25,00€
23,25€

Induktívno-deduktívna dimenzia prírodovedného... (Ľubomír Held) [SK]

Ľubomír Held, VEDA (2014)
V tejto monografickej práci sa chceme zaoberať niektorými charakteristikami prírodovedného vzdelávania ako podkladu analýzy...

V tejto monografickej práci sa chceme zaoberať niektorými charakteristikami prírodovedného vzdelávania ako podkladu analýzy a hľadania možností jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,00€
5,58€

Premeny školy v digitálnom veku (Kalaš a kolektív Ivan)

Ivan Kalaš, , Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2013)
V tejto knihe sa autori zaoberajú predovšetkým tým, aký potenciál ponúkajú žiakom digitálne technológie na iné učenie sa, na...

V tejto knihe sa autori zaoberajú predovšetkým tým, aký potenciál ponúkajú žiakom digitálne technológie na iné učenie sa, na rozvoj znalostí a zručností v 21. storočí, na učenie sa objavovaním veľkých myšlienok a vyjadrovaním seba samých,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,50€
8,84€

Dieťa v centre pozornosti (autorov Kolektív)

Magdaléna Szabová, Monika Stupková, Barbora Vodičková, Raabe (2012)
Dielo rozvíja, upevňuje, utvára, formuje vzťahy medzi deťmi navzájom, ale ja medzi deťmi a pedagógmi, v ideálnom prípade aj...

Publikácia rozvíja, upevňuje, utvára, formuje vzťahy medzi deťmi navzájom, ale ja medzi deťmi a pedagógmi, v ideálnom prípade aj rodičmi. Cieľom je aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,00€
26,97€