❄️Novoročné knižné zľavy

Oľga Pivarníková

Našli sme 3 titulov

Metodický deň učiteľov

Metodický deň je dôležitým prvkom v procese ďalšieho vzdelávania učiteľov v systéme celoživotného vzdelávania nevyhnutného v raste osobnostného a odborného rozvoja učiteľa. Autorka na základe získaných skúseností a poznatkov predstavuje metodický deň... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,90€
9,41€

Jazykové kurzy pre deti cudzincov

Jazykové kurzy pre deti cudzincov

Zvyšujúci sa počet školopovinných detí cudzincov na Slovensku podnietil potrebu organizovania jazykových kurzov slovenského jazyka na prekonávanie komunikačných bariér... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,50€

Povinné predprimárne vzdelávanie

Materská škola ako predškolské zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Od 1. januára 2021 dochádza v oblasti predprimárneho vzdelávania k významnej zmene, ktorou je zavedenie povinného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,90€
9,41€