📚 Veľký knižný výpredaj

Oľga Pivarníková

Našli sme 5 titulov

Metodický deň učiteľov

Metodický deň je dôležitým prvkom v procese ďalšieho vzdelávania učiteľov v systéme celoživotného vzdelávania nevyhnutného v raste osobnostného a odborného rozvoja učiteľa. Autorka na základe získaných skúseností a poznatkov predstavuje metodický deň... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€
9,81€

Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy

Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy

Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy patrí ku kľúčovým kompetenciám v riadení školy. Publikácia predstavuje aktuálne činnosti pri prenesenom výkone štátnej správy podľa zákona o štátnej správe v školstve a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,40€

Povinné predprimárne vzdelávanie

Materská škola v sústave škôl plní dôležitý článok v procese výchovy a vzdelávania detí. Osobitnú pozornosť si zaslúži povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dosiahli päť rokov do konca augusta, ktorý... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,00€
10,80€

Jazykové kurzy pre deti cudzincov

Zvyšujúci sa počet školopovinných detí cudzincov na Slovensku podnietil potrebu organizovania jazykových kurzov slovenského jazyka na prekonávanie komunikačných bariér... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,50€
9,45€

Povinné predprimárne vzdelávanie

Materská škola ako predškolské zariadenie zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Od 1. januára 2021 dochádza v oblasti predprimárneho vzdelávania k významnej zmene, ktorou je zavedenie povinného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,90€
9,81€