Nový mesiac = nová 📚 akcia

Edícia Beckova edícia Komentované zákony

Našli sme 30 titulov

Zákon o rodine

Tretie, doplnené a aktualizované vydanie komentára k zákonu o rodine reaguje na legislatívne zmeny právnej úpravy prijaté od predchádzajúceho vydania komentára v roku 2013. Do komentára sú zapracované zmeny v procesných predpisoch a obsahuje už nové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
69,00€
62,10€

Európsky zatýkací rozkaz

Marek Kordík, , C. H. Beck (2011)
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a...

Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
45,00€
40,50€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Milan Ďurica, C. H. Beck (2012)
Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v...

Predkladaný komentár vychádza z osvedčeného prístupu autora, ktorý sa venuje všetkým právnym režimom, ktoré nastali v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
69,00€
62,10€

Zmluvy o prevode vlastníctva

Denisa Dulaková Jakúbeková, , C. H. Beck (2010)
Kniha podrobne rozoberá kúpnu a zámennú zmluvu, spotrebiteľskú kúpnu zmluvu a darovaciu k zmluvu. Ku každému typu zmluvy...

Kniha podrobne rozoberá kúpnu a zámennú zmluvu, spotrebiteľskú kúpnu zmluvu a darovaciu k zmluvu. Ku každému typu zmluvy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
44,00€
39,60€

Exekučný poriadok

, C. H. Beck SK (2018)
3. vydanie. Komentár

Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku. Autori využili svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
89,00€
80,10€

Zákon o azyle

, C. H. Beck (2012)
Komentár

Na území Slovenskej republiky bolo od jej vzniku v roku 1993 podaných cudzincami takmer 57 tisíc žiadostí o azyl. Napriek... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
49,00€
45,00€

Občiansky súdny poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2012)
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad...

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
129,00€
116,10€

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

, C. H. Beck (2012)
Predkladaný komentár k platnému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 136/2001 Z. z. v platnom znení) je prvou...

Predkladaný komentár k platnému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 136/2001 Z. z. v platnom znení) je prvou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
55,00€
50,00€

Exekučný poriadok

Števček, Ficová, C. H. Beck (2015)
Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka...

Nakladateľstvo C. H. Beck Vám ponúka 2. aktualizované a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku. Komentár ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
79,00€
71,10€

Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

, C. H. Beck (2012)
Komentár Nakladateľstva C. H. Beck predstavuje prvý komentár k slovenskému zákonu o medzinárodnom práve súkromnom a...

Komentár Nakladateľstva C. H. Beck predstavuje prvý komentár k slovenskému zákonu o medzinárodnom práve súkromnom a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
75,00€
70,00€

Zákon o zdravotnej starostlivosti

Humeník, Kováč, , C. H. Beck (2015)
Prvý komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) obsahuje výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej...

Prvý komentár k zákonu o zdravotnej starostlivosti (576/2004 Z. z.) obsahuje výklad kľúčových pojmov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na skutočnosť, že tento právny predpis upravuje základné princípy poskytovania zdravotnej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
69,00€
64,50€

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář

Barbora Vlachová, C. H. Beck (2017)
Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů...

Obsáhlý komentář ke stěžejnímu právnímu předpisu v oblasti elektronických komunikací. Reflektuje relevantní judikaturu soudů i Českého telekomunikačního úřadu. Odkazuje na související legislativní akty Evropské unie. Jedná se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
55,93€
50,34€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Milan Ďurica, C. H. Beck (2015)
Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD....

Druhé vydanie komentára k Zákonu o konkurze a reštrukturalizácii od renomovaného autora, doc. JUDr. Milana Ďuricu, PhD. prináša doplnený a podstatne rozšírený... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
79,00€
75,05€

Zmluvy o prevode vlastníctva

Denisa Dulaková, , C. H. Beck (2013)
S komentárom. 2. vydanie Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy...

Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou činnosťou autorov a tak isto aj aktualizáciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
55,00€
50,00€

Daňový poriadok

Soňa Kubincová, C. H. Beck (2015)
Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD....

Nakladatelstvo C. H. Beck prináša prvý „sivý“ komentár k Danovému poriadku z pera autorky doc. JUDr. Soni Kubincovej, PhD. spracovaný v rozsahu v akom doposial tento zákon na Slovensku nebol spracovaný. Tento jedinecný komentár ponúka nie len podrobný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
69,00€
64,50€

Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa)

Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa)

Fiačan, Kerecman, Baricová, , C. H. Beck (2015)
Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto...

Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
39,00€

Zákon o dobrovoľných dražbách

Zákon o dobrovoľných dražbách

Katarína Valová, , C. H. Beck (2013)
Rovnako ako predchádzajúce vydanie ponúka komentár komplexný a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v...

Rovnako ako predchádzajúce vydanie ponúka komentár komplexný a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Druhé vydanie komentára k Zákonu o dobrovoľných dražbách je doplnené o nové súdne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
69,00€

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Kristýna Grausová, Ján Cirák, C. H. Beck (2012)
Publikácia predstavuje nielen vôbec prvý „sivý“ komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale zároveň...

Publikácia predstavuje nielen vôbec prvý „sivý“ komentár k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ale zároveň vypĺňa aj medzeru, ktorá na slovenskom knižnom trhu v tejto špecifickej oblasti práva už niekoľko rokov existuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
85,00€

Zákonník práce

Zákonník práce

Helena Barancová, C. H. Beck (2015)
Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc....

Rovnako ako 3. vydanie velmi populárneho a kvalitného komentára od uznávanej autorky prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. prináša nové, už 4. vydanie komentára, komplexný... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
95,00€

Trestný zákon - II. diel

Trestný zákon - II. diel

Eduard Burda, , C. H. Beck (2011)
Osobitná časť - Komentár

Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár - II. diel priamo nadväzuje na dielo Trestný zákon. Všeobecná časť. Komentár - I.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
99,00€