🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

Knihy o elektronike a elektrotechnike

Našli sme 281 titulov

Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom

Autori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
19,40€
18,04€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Ján Meravý, Juraj Tománek, Ing. Ján Meravý - Lightning (2016)
Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie...

Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
18,90€

Základy elektrotechnického inžinierstva

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
8,00€
7,44€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Šieste, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
27,49€
25,57€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.

Piaté, upravené vydanie učebnice obsahuje základné aktuálne informácie o nových technických normách, právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosi Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,00€
20,46€

Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1

Štěpán Berka, Computer Press (2015)
V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes...

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes zářivky a stykače až po rozváděče a domovní telefonní systémy). Kniha je unikátní hlavně svou přehledností. Všechna schémata jsou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,99€
12,08€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Ako funguje technika

, Ikar (2020)

Najjednoduchší a vizuálne najpútavejší sprievodca technikou. Zamysleli ste sa už nad tým, odkiaľ smartfón vie, kde je obloha? Alebo ako automobil bez vodiča zabráni nehode? Prípadne ako funguje virtuálna realita?... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
18,51€

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,10€
13,11€

Digitální Extáze

Tomáš Zemčík, Ohře Media (2021)
Iluze umělé (nápodoby) inteligence

Záměrem knihy Digitální Extáze: Iluze umělé (nápodoby) inteligence je přiblížit vztah umělé inteligence k našemu žitému a prožívanému světu – to, co je, jak na nás působí a jaké dojmy či iluze v nás umělá inteligence vzbuzuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,35€
8,70€

Pokyny pro certifikaci v automobilovém průmyslu podle IATF 16949

, Česká společnost pro jakost (2016)
5. vydání k IATF 16949 2016

Požadavky na implementaci IATF 16949, zde označované jako "Pravidla pro dosažení a zachování uznání IATF", zahrnují kritéria pro uznání certifikačního orgánu, pro proces certifikačního orgánu pro auditování, pro kvalifikaci... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,60€
31,25€

Televizní technika 4a

Televizní technika 4a

Vladimír Vít, BEN - technická literatura (2002)
kniha D1 - projekční a velkoplošné zobrazování

V úvodu první části 4. dílu se probírají fyzikální základy optiky. Pak následuje popis televizorů se zadní projekcí a to s obrazovkami i s kapalnými krystaly. Dále se uvádějí televizní projektory pro přímou projekci vpřed... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
21,10€

Technologie materiálů pro elektroniku a optoelektroniku

Technologie polovodivých materiálů zahrnuje velmi širokou oblast materiálů a v rámci jednoho skripta není možné ji celou obsáhnout. Z tohoto důvodu je pozornost věnována pouze základním a technicky významným ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
21,59€
20,08€

Mikroprocesory a mikropočítače

Mikroprocesory a mikropočítače

Cílem publikace je seznámení čtenáře s obecnou problematikou počítačů a mikrokontrolérů tak, aby byl schopen v krátké době... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,53€

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů

Jan Pohludka, IN-EL, spol. s r.o. (2019)
Svazek 110

Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, jakož i s nebezpečím výbuchu výbušnin patří k nejnáročnějším, ne-li vůbec k nejnáročnější kategorii elektrických zařízení.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,10€
16,83€

Dimenzování a jištění elektrických zařízení

Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o. (2019)
Tabulky a příklady

Správně, a přitom optimálně dimenzovat a jistit elektrická zařízení není snadné. Vždy je totiž nutné sladit celou řadu požadavků. Přitom dva základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,51€
14,42€

Reproduktory a reprosoustavy III

Kamil Toman, Dexon (2019)

Kniha pojednává o stavbě a technologii reproduktorů, jejich parametrech, měření a jejich užití v praxi. Důraz je kladen na vysvětlení základních souvislostí mezi parametry reproduktoru, měřícími metodami, ale také praktickým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
23,25€

Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti elektronických systémov súvisiacich s bezpečnosťou

Existuje mnoho prípadov (v priemysle, v doprave, ...), keď prebiehajúci proces (resp. systém, zariadenie, stroj ako súčasť tohto procesu) je zdrojom významných nebezpečenstiev, ktoré môžu mať za následok úraz osôb, škody... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,70€
16,81€

Optimalizácia prevádzky vodných elektrární

Peter Šulek, STU (2019)

Skripta STU v Bratislave. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,70€
17,39€