💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Europa Sobotáles

Našli sme 48 titulov

Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi

Gregor Häberle, , Europa Sobotáles (2006)
Český překlad 20. německého vydání úspěšného a na školách i v provozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních...

Český překlad 20. německého vydání úspěšného a na školách i v provozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,43€
30,16€

Příručka pro elektrotechnika

Klaus Tkotz, , Europa Sobotáles (2014)
Druhé české vydání je překladem už 24. německého vydání a je oproti předchozímu vydání z r. 2002 výrazně aktualizováno,...

Kniha přináší obsáhlý, téměř encyklopedický souhrn základních vědomostí pro specializace v celé šíři elektrotechnických učebních i studijních oborů, jako je např. elektrikář, elektromechanik, mechanik silnoproudých zařízení, mechanik elektronik apod... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
46,95€
43,66€

Materiály

Materiály

Vladimír Liška, Europa Sobotáles (2014)
Pro I.až III. roč. učebních oborů, lakýrník, malíř, natěrač

Učebnice shrnuje základní informace o nátěrových hmotách a přípravcích pro povrchové úpravy, jejich složení, vlastnostech a významu v nátěrovém systému. Předpokládá potřebné znalosti z technologie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,05€

Tesařská technologie pro 3. ročník SOU 

Tesařská technologie pro 3. ročník SOU 

Učebnice seznamuje žáky s tesařskými výrobky pro výplně otvorů, s tesařskými pracemi při zabezpečování výkopů, stavbě lešení a bednění pro betonářské a železobetonářské konstrukce. Těžištěm jsou tesařské práce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,61€

Technika životního prostředí pro školu i praxi

Gregor Häberle, , Europa Sobotáles (2003)
Kniha přináší přehled o technice využívané při tvorbě a ochraně životního prostředí se zaměřením na přístroje a techniku...

Kniha přináší přehled o technice využívané při tvorbě a ochraně životního prostředí se zaměřením na přístroje a techniku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,35€
9,50€

Josef Křička: Novátor hudební výchovy

Josef Křička: Novátor hudební výchovy

Siebr, Europa Sobotáles (2012)
Učitel, skladatel, člověk

Josef Křička byl osobností širokého rozměru - učitel, tvůrce učebnic hudební výchovy, rozhlasových relací, skladatel, klavírista, dirigent, veřejný kulturní pracovník a v neposlední řadě člověk ryzího charakteru... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,23€

Technologie III pro 3.r. SOU učebního oboru truhlář

První část učebnice se týká problematiky technické přípravy výroby a obsahuje společné učivo pro daný učební obor. V druhé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,98€
8,35€

Řezník a uzenář

Řezník a uzenář

Václav Durych, Jiří Chvála, Europa Sobotáles (2012)
Biologie pro 1. a 2. ročník SOU

Kniha pojednává o látkovém složení, fyzikálních a chemických vlastnostech živé hmoty, o buňce, její stavbě a rozmnožování organismů, o ontogenezi a fylogenezi, dědičnosti a její proměnlivosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,12€

Odborné kreslení I

Magdalána Kissová, Europa Sobotáles
Pro 1. ročník SOU

V učebnici se probírají základy technického kreslení, konstrukcí základních geometrických útvarů, zobrazování geometrických těles a jejich průmětů, způsoby kótování a jejich popisování, kreslení zařizovacích předmětů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,58€
6,12€

Technologie I

Technologie I

Jiří Macík Roman, Liška, Europa Sobotáles (2014)
Pro 1 roč. učebních oborů lakýrník, malíř, natěrač

V učebnici je zpracována řada klasických i moderních postupů a technologií v oblasti povrchových úprav. Text je zpracován přehledně, přiměřeně k věku žáků a odpovídá předepsaným osnovám... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,06€

Strojírenská technologie IV

Strojírenská technologie IV

Otakar Bothe, Europa Sobotáles (2012)
Pro strojírenské učební obory

V učebnici jsou vysvětleny základy lícování a všech hlavních způsobů třískového obrábění, tj. soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protahování a protlačování, broušení... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,84€

Stavební konstrukce

Stavební konstrukce

Antonín Doseděl, Europa Sobotáles (2013)
Pro 2. a 3. ročník SOU

V učebnici jsou probrány veškeré stavební práce od zemních prací, základů, přes svislé a vodorovné konstrukce, schodiště, rampy, zastřešení až po dokončovací práce, jako jsou povrchové úpravy, podlahy, dlažby apod... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,24€

Příručka pro truhláře

Wolfgang Nutsch, , Europa Sobotáles (2014)
Nově upravený český překlad 19. německého vydání oblíbené příručky přináší souhrn všech potřebných informací pro truhláře i...

Nově upravený český překlad 19. německého vydání oblíbené příručky přináší souhrn všech potřebných informací pro truhláře i další obory zabývající se zpracováním dřeva. Stručně a přehledně jsou zde shrnuty základní údaje počínaje matriálem, jeho.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
38,07€
35,41€

Základy strojnictví

Ulrich Fischer, , Europa Sobotáles (2014)
Kniha přináší základní informace z oblasti zpracování kovů se zaměřením na měření, výrobní technologie, materiály, stroje a...

Kniha přináší základní informace z oblasti zpracování kovů se zaměřením na měření, výrobní technologie, materiály, stroje a přístroje, řízení a regulaci a základy elektrotechniky a informatiky potřebné pro všechny strojírenské obory. Přehledně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
25,62€
23,83€

Technologie III

Technologie III

Jiří Macík, Roman Liška, Europa Sobotáles (2012)
pro učební obory SOU lakýrník, malíř

Učebnice navazuje na předchozí dva díly "Technologií" od stejných autorů. Přehlednou formou seznamuje žáky se speciálními a náročnými technikami, které využijí v budoucnu ve svých specializacích jako písmomalíři... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
8,23€

Restaurace a host

Reinhold Metz, Hermann Grüner, Thomas Kessler, Europa Sobotáles (2008)
Europa Sobotáles - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 602 str. - ISBN: 978-80-86706-18-4 - Kniha

Europa Sobotáles - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 602 str. - ISBN: 978-80-86706-18-4 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
37,55€
34,92€

Základy strojnictví

Ulrich Fischer, , Europa Sobotáles (2004)
Europa Sobotáles - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 290 str. - ISBN: 80-86706-09-5 - Kniha

Europa Sobotáles - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - 290 str. - ISBN: 80-86706-09-5 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,62€
23,83€

Praktická elektrotechnika

Praktická elektrotechnika

Peter Bastian, , Europa Sobotáles (2006)
Kniha je určena k základnímu i rozšiřujícímu (rekvalifikačnímu) vzdělávání v nejrůznějších učebních i studijních oborech z...

Kniha je určena k základnímu i rozšiřujícímu (rekvalifikačnímu) vzdělávání v nejrůznějších učebních i studijních oborech z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,20€

Moderní strojírenství pro školu i praxi

Josef Dillinger, , Europa Sobotáles (2007)
Moderní strojírenství pro škol - Europa Sobotáles - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 608 str. - ISBN: 80-86706-19-2

Moderní strojírenství pro škol - Europa Sobotáles - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 608 str. - ISBN: 80-86706-19-2 Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
40,37€
37,54€

Moderní strojírenství pro školu a praxi

Moderní strojírenství pro školu a praxi

Učebnice se velmi dobře hodí pro denní i dálkové studium na učilištích, středních průmyslových i vyšších odborných školách i v podnikovém vzdělávání. Tematické okruhy jsou koncipovány tak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
40,37€