🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Ing. Ján Meravý - Lightning

Našli sme 20 titulov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Šieste, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,49€
21,72€

Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom

Autori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,40€
18,04€

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Ján Meravý, Juraj Tománek, Ing. Ján Meravý - Lightning (2016)
Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie...

Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,90€

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Autor v tejto knižke ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1 až STN EN 61439-6. Na názorných príkladoch približuje, čo všetko je treba urobiť, aby bol rozvádzač správne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,40€
18,04€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí

Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,19€
17,85€

Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
Táto knižka je vlastne metodikou, ako vykonávať takéto školenie, aký rozsah znalostí je treba zvoliť pre daný predmet...

Táto knižka je vlastne metodikou, ako vykonávať takéto školenie, aký rozsah znalostí je treba zvoliť pre daný predmet... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,95€
14,83€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Štvrté, aktualizované a doplnené vydanie knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch zásadách ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,95€

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2015)
Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné definície 3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov 4. Rozdelenie rozvádzačov 5. Druhy rozvodných...

Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné definície 3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov 4. Rozdelenie rozvádzačov 5. Druhy rozvodných zariadení 6. Umiestnenie rozvádzačov 7. Údaje o rozvádzači 8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača 9. Skúšanie rozvádzačov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,20€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Jan Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2018)
5. aktualizované vydanie

Piate, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,29€

Celoštátny seminár

Celoštátny seminár

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
Užitočné informácie pre súčasnú prácu revíznych technikov, elektrotechnikov a projektantov elektrických zariadení

V snahe napomôcť revíznym technikom, elektrotechnikom a projektantom vyhradených technických zariadení elektrických sme pripravili rôzne témy pre uľahčenie ich práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,95€

Zborník prednášok z celoštátneho seminára

Zborník prednášok z celoštátneho seminára

Ing. Ján Meravý - Lightning (2008)
Komentár k vydaným elektrotechnickým predpisom od odborníkov z praxe

Tento zborník sa určite stane cenným materiálom pre elektrotechnikov, elektrotechnikov špecialistov na projektovanie elektrických zariadení a elektrotechnikov špecialistov na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,45€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Ing. Ján Meravý - Lightning (2009)
aktualizované a rozšírené vydanie publikácie Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov obsahuje informácie o nových...

aktualizované a rozšírené vydanie publikácie Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov obsahuje informácie o nových... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,95€

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení

Ing. Ján Meravý, , Ing. Ján Meravý - Lightning (2007)
Metodická príručka pre elektrotechnikov špecialistov

Ide o metodickú príručku zameranú na správne vykonávanie OPaOS (revízií) elektrických zariadení NN, VN, bleskozvodov, elektrických strojov, spotrebičov a náradia v prevádzke a pod. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,24€

Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie po novom

Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie po novom

Vo všeobecnosti bezpečnosť elektrického zariadenia v prvom rade závisí od podmienok jeho inštalácie. V zmysle európskeho prístupu k bezpečnosti technických zariadení (pracovných prostriedkov) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,89€

Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

Ján Meravý, Juraj Tománek, Ing. Ján Meravý - Lightning (2015)
Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej...

Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú, ako si.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,85€

Zborník prednášok z celoštátneho seminára

Zborník prednášok z celoštátneho seminára

Ing. Ján Meravý - Lightning (2009)
Komentár k vydaným elektrotechnickým predpisom

Tento zborník sa určite stane cenným materiálom pre elektrotechnikov ako aj elektrotechnikov špecialistov na projektovanie elektrotechnikov špecialistov na projektovanie elektrických zariadení a na vykonávanie odborných prehliadok ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,95€

Celoštátny seminár

Celoštátny seminár

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2010)
Užitočné informácie pre súčasnú prácu revíznych technikov, elektrotechnikov a projektantov elektrických zariadení

Kniha vychádza z celoštátneho seminára elektrotechnikov konaného v Trenčíne 3.6.2010. Je zameraná na objasňovanie a posudzovanie rizík vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a systému ochrany objektov pred zásahom blesku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Druhé, prepracované vydanie odbornej knižky autorov Meravý-Kocman: Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,56€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Ján Meravý, Karel Kocman, Ing. Ján Meravý - Lightning (2007)
Druhé aktualizované vydanie

Druhé, prepracované vydanie odbornej knižky autorov Meravý-Kocman... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,56€