📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Ján Meravý

Našli sme 20 titulov

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Ján Meravý, Juraj Tománek, Ing. Ján Meravý - Lightning (2016)
Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie...

Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,90€

Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom

Autori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,40€
18,04€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.

Piaté, upravené vydanie učebnice obsahuje základné aktuálne informácie o nových technických normách, právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosi Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
22,00€
20,46€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
16,74€

Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov

Ján Meravý, Epos (2004)
Odborná príručka spracovaná ako študijný materiál (vrátane otázok a odpovedí) a metodická pomôcka pri školeniach bežných...

Odborná príručka spracovaná ako študijný materiál (vrátane otázok a odpovedí) a metodická pomôcka pri školeniach bežných zamestnancov (nie elektrikárov) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam. Príručka je písaná podrobne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,02€
11,18€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí

Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,19€
17,85€

Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
Táto knižka je vlastne metodikou, ako vykonávať takéto školenie, aký rozsah znalostí je treba zvoliť pre daný predmet...

Táto knižka je vlastne metodikou, ako vykonávať takéto školenie, aký rozsah znalostí je treba zvoliť pre daný predmet... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,95€
14,83€

Celoštátny seminár

Celoštátny seminár

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
Užitočné informácie pre súčasnú prácu revíznych technikov, elektrotechnikov a projektantov elektrických zariadení

V snahe napomôcť revíznym technikom, elektrotechnikom a projektantom vyhradených technických zariadení elektrických sme pripravili rôzne témy pre uľahčenie ich práce... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,95€

Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců / Ochrana pred bleskom a prepätím z pohľadu súdnych znalcov

Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců / Ochrana pred bleskom a prepätím z pohľadu súdnych znalcov

Jiří Kutáč, Ján Meravý, SPBI (2010)
První československá kniha

1. Vznik a účinky blesku; 2. Ako si chrániť život a majetok počas búrky?; 3. Rizika v ochraně před bleskem a přepětím; 4. Vyhledávání rizik v ochraně před bleskem a přepětím; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,89€

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2015)
Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné definície 3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov 4. Rozdelenie rozvádzačov 5. Druhy rozvodných...

Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné definície 3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov 4. Rozdelenie rozvádzačov 5. Druhy rozvodných zariadení 6. Umiestnenie rozvádzačov 7. Údaje o rozvádzači 8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača 9. Skúšanie rozvádzačov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,20€

Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie po novom

Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie po novom

Vo všeobecnosti bezpečnosť elektrického zariadenia v prvom rade závisí od podmienok jeho inštalácie. V zmysle európskeho prístupu k bezpečnosti technických zariadení (pracovných prostriedkov) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,89€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Ján Meravý, Jiří Kroupa, Expol Pedagogika (2013)
Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na...

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Celoštátny seminár

Celoštátny seminár

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2010)
Užitočné informácie pre súčasnú prácu revíznych technikov, elektrotechnikov a projektantov elektrických zariadení

Kniha vychádza z celoštátneho seminára elektrotechnikov konaného v Trenčíne 3.6.2010. Je zameraná na objasňovanie a posudzovanie rizík vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a systému ochrany objektov pred zásahom blesku... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,90€

Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

Ján Meravý, Juraj Tománek, Ing. Ján Meravý - Lightning (2015)
Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej...

Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú, ako si.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,85€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Tretie vydanie druhej časti učebnice Odborná spôsobilosť v elektrotechnike... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,47€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.

Ján Meravý, Karel Kocman, Jiří Kroupa, Expol Pedagogika
Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1 obsahuje aktuálne informácie o nových technických normách, právnych i...

Štvrté upravené vydanie prvej časti učebnice Odborná spôsobilosť v elektrotechnike... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,00€

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Autor v tejto knižke ukazuje správy postup pri výrobe rozvádzačov nízkeho napätia podľa súčasne platného súboru európskych noriem STN EN 61439-1 až STN EN 61439-6. Na názorných príkladoch približuje, čo všetko je treba urobiť, aby bol rozvádzač správne... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,40€
18,04€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Druhé, prepracované vydanie odbornej knižky autorov Meravý-Kocman: Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,56€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Ján Meravý, Karel Kocman, Ing. Ján Meravý - Lightning (2007)
Druhé aktualizované vydanie

Druhé, prepracované vydanie odbornej knižky autorov Meravý-Kocman... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,56€