Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Knihy o elektronike a elektrotechnike

Našli sme 415 titulov

Vykonávanie revízií elektrických zariadení po novom

Autori v tejto knižke ukazujú, ako správne postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní podľa novej normy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,49€
15,40€

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie v priestore

Autor je dlhoročný revízny technik, výrobca rozvádzačov a súdny znalec z oblasti elektro a bezpečnosti práce. V tejto knižke zhrnul svoje bohaté dlhoročné poznatky a skúsenosti z praxe. Knižka je určená hlavne pre výrobcov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,49€
19,40€

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Ján Meravý, Juraj Tománek, Ing. Ján Meravý - Lightning (2016)
Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie...

Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,90€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,49€
22,48€

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení

Deviate upravené vydanie učebnej pomôcky pre elektrotechnikov je vypracované podľa platnej legislatívy a technických noriem a je odporúčaná pre pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním v rozsahu odpovedajúcom ich odbornej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
33,99€

Ako funguje technika

, Ikar (2020)

Najjednoduchší a vizuálne najpútavejší sprievodca technikou. Zamysleli ste sa už nad tým, odkiaľ smartfón vie, kde je obloha? Alebo ako automobil bez vodiča zabráni nehode? Prípadne ako funguje virtuálna realita?... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
14,40€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí

Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,80€
19,60€

Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2

, Computer Press (2022)
Řídicí a ovládací prvky

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2: Řídicí a ovládací prvky naleznete schematická zapojení domovních elektroinstalací, doporučená zapojení elektrických rozváděčů, elektronických ovládačů a spoustu dalších. .. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
12,50€

Základy elektrotechniky

Jiří Vlček, BEN - technická literatura (2003)
Základní elektronické obvody

Stručná, jednoduchá a moderní učebnice pro střední školy se zaměřením na obor elektro. Vhodná pro všechny začínající zájemce o tento obor. Uvádí hlavně poznatky potřebné pro praktickou činnost. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,93€
10,86€

Historie traktorů Zetor

Marián Šuman-Hreblay, CPRESS (2012)
Vývoj, technika, prototypy a unifikované řady

Encyklopedie pojednává o všech modelech traktorů Zetor, vyrobených v rozmezí let 1946 až 2012. Naleznete zde historii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
12,50€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1.

Piaté, upravené vydanie učebnice obsahuje základné aktuálne informácie o nových technických normách, právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosi Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
23,10€

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,00€
25,20€

Roboti nastupují

Martin Ford, Rybka Publishers (2017)
Automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce

Světoznámá kniha Roboti nastupují amerického počítačového experta a spisovatele Martina Forda, kterou deník Financial Times... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,45€
3,50€

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky

Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o. (2019)
svazek 109

Impulzem k vydání této příručky v r. 2010 byl požadavek řady elektrotechniků shrnout do jedné publikace všech více než 20 Praktických pomůcek pro elektrotechniky, které naše firma... V tomto, již čtvrtém aktualizovaném vydání Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,13€
12,10€

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Autori do tejto knižky vložili svoje dlhoročné skúsenosti z pohľadu najnovších predpisov a noriem z problematiky elektrického zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Zámerom autorov bolo zhromaždiť dostatočné množstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,00€
13,80€

Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov

Ján Meravý, Ing. Ján Meravý - Lightning (2011)
Táto knižka je vlastne metodikou, ako vykonávať takéto školenie, aký rozsah znalostí je treba zvoliť pre daný predmet...

Táto knižka je vlastne metodikou, ako vykonávať takéto školenie, aký rozsah znalostí je treba zvoliť pre daný predmet... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,95€
12,80€

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,43€
14,60€

Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1

Štěpán Berka, Computer Press (2022)
Záklaní prvky a obvody

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes zářivky a stykače až po rozváděče a domovní telefonní systémy). Kniha je unikátní hlavně svou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,49€
12,70€

Dimenzování a jištění elektrických zařízení

Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o. (2019)
Tabulky a příklady

Správně, a přitom optimálně dimenzovat a jistit elektrická zařízení není snadné. Vždy je totiž nutné sladit celou řadu požadavků. Přitom dva základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,30€
14,70€

Gramofon. Film. Typewriter

Gramofon. Film. Typewriter (e-kniha)

Kittlerova kniha je interpretací dějin mediální technologie spojených se třemi původními vynálezy (gramofon, film, psací stroj) a prostírajících se mezi počátkem 19. stolení a současností, ale také zmapováním možností z nich ... Zobraziť viac

🌴 Okamžite na stiahnutie
10,00€