📚 Knižná akcia každý mesiac

BEN - technická literatura

Našli sme 244 titulov

Elektrotechnická schémata a zapojení 1

Štěpán Berka, BEN - technická literatura (2010)
základní prvky a obvody, elektrotechnické značky Unikátní publikace "Elektrotechnická schémata a zapojení 1" obsahuje...

základní prvky a obvody, elektrotechnické značky Unikátní publikace "Elektrotechnická schémata a zapojení 1" obsahuje... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,87€
13,33€

Elektrotechnická schémata a zapojení 2

Štěpán Berka, BEN - technická literatura (2010)
Řídicí, ovládací a bezdrátové prvky Unikátní publikace Elektrotechnická schémata a zapojení 2 volně navazuje na...

Řídicí, ovládací a bezdrátové prvky Unikátní publikace Elektrotechnická schémata a zapojení 2 volně navazuje na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,87€
15,18€

Moderní učebnice elektroniky 6.

Jaroslav Doleček, BEN - technická literatura (2009)
Kmitočtové filtry, generátory signálů a převodníky dat

Kmitočtové filtry, generátory signálů a převodníky dat. Šestý díl Moderní učebnice elektroniky je věnován úvodu do problematiky konstrukce kmitočtových filtrů, generátorů signálů a převodníků dat... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,27€
17,34€

Diagnostika elektrických zařízení

Elektrotechnika potřebuje vydatné a věrohodné informace o všech dějích, které v její oblasti probíhají. Jedná se o informace jak o prvcích (materiálech), tak systémech (strojích a zařízeních) ve všech fázích jejich vzniku i provozního života... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,57€
13,11€

Analýza a řízení rizik v dopravě

Aleš Janota, Pavel Přibyl, Juraj Spalek, BEN - technická literatura (2008)
Pozemní komunikace a železnice

Tragické události v alpských silničních tunelech, kdy zahynuly desítky lidí, vyvolaly celoevropskou reakci, která vyvrcholila Evropskou směrnicí o jednotné bezpečnosti v tunelech na trans-evropské komunikační síti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
23,45€
21,11€

Udělejte si z PC 1

David Matoušek, BEN - technická literatura (2002)
Generátor, čítač, převodník, programátor...

Kniha je určena čtenářům, kteří mají alespoň základní znalosti číslicové techniky a rámcové představy o programování. Jádrem knihy je totiž popis konstrukce a ovládání šesti elektronických přístrojů, které lze využít v amatérské praxi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,16€
11,84€

Mikroprocesory a mikropočítače

Mikroprocesory a mikropočítače

Cílem publikace je seznámení čtenáře s obecnou problematikou počítačů a mikrokontrolérů tak, aby byl schopen v krátké době... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,53€

Přehled obvodů řady TTL 7400 2. díl - řada 74100 až 74199

Přehled obvodů řady TTL 7400 2. díl - řada 74100 až 74199

Před časem vyšly poměrně úspěšné příručky obsahující přehled obvodů CMOS 4000. Nyní po celoroční práci autora a nakladatelství na ně navazuje přehled obvodů TTL 7400. Příručka se rovněž předchozí "cmosové" řadě značně podobá... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,28€

Řešení spínaných obvodů grafy

Řešení spínaných obvodů grafy

Analýza elektrických obvodů je nezbytná nejen pro výpočet obvodových veličin, ale další její funkcí je také porozumění jejich principům... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,21€

Zeptejte se Boha, která cesta je správná

V dnešní době existuje mnoho sekt a církví. Člověk si může klást otázku, proč není jediná a je jich více. Je to z toho důvodu, že se jejich přesvědčení a tvrzení liší, čímž je narušena jednotnost... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,82€
6,14€

Nábojové pumpy

Nábojové pumpy

Princip zapojení spínaných zdrojů napětí s tímto názvem - je často synonymem i pro samotné integrované obvody tvořící nyní prakticky vždy jejich základ - není žádnou novinkou. Zájem o ně výrazně vzrostl s dostupností operačních ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,35€

Moderní učebnice elektroniky 1

Jaroslav Doleček, BEN - technická literatura (2005)
Základy elektroniky, ideální a reálné prvky

V první části jsou vysvětleny základní elektrické pojmy a vztahy - kniha se především zabývá hlavními metodami řešení elektrických obvodů. Jsou popsány důležité vlastnosti ideálních jednobranů a složených ideálních jednobranů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,57€
19,41€

EMC z hlediska teorie a aplikace

Cílem publikace je seznámit čtenáře se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,70€
10,53€

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Kniha se zabývá principy kombinované výroby tepelné a elektrické energie a jejího vyhodnocování. Na základě rozboru parametrů kogeneračních jednotek a průběhu zatížení jsou stanoveny možnosti použití jednotlivých typů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,79€
14,21€

Telekomunikace a VoIP telefonie

David Bazala, BEN - technická literatura (2006)
Ústředny/Systémy/Interface/HSP/SIP

Publikace obsahuje podrobný popis telefonních periférií používaných ve střední Evropě k připojení do veřejných, mezinárodních a mezioperátorských telefonních sítí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,32€
13,79€

Elektronika I

Jan Kesl, BEN - technická literatura (2004)
analogová technika Učebnice "Elektronika 1" seznamuje studenty s vlastnostmi elektronických součástek: rezistoru,...

analogová technika Učebnice "Elektronika 1" seznamuje studenty s vlastnostmi elektronických součástek: rezistoru,... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,84€
7,96€

Informace a vnitřní struktura vesmíru

Tom Stonier, BEN - technická literatura (2002)
Kniha se snaží věcnými argumenty podpořit myšlenku, že informace, stejně jako hmota a energie, je základní stavební složkou...

Kniha se snaží věcnými argumenty podpořit myšlenku, že informace, stejně jako hmota a energie, je základní stavební složkou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,53€
9,48€

Psychotronika - základní teoretická koncepce

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vědní disciplíny. Tvoří ucelenou pracovní hypotézu pro... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,53€
9,48€

Elektrotechnická měření

Elektrotechnická měření

, BEN - technická literatura (2009)
Seznamuje se základními pojmy a vztahy z oblasti elektronických měřicích přístrojů a jejich použití pro elektronická...

Učební text byl koncipován tak, aby student získal přehled o základních analogových měřicích přístrojích a metodách měření základních aktivních i pasívních elektrických veličin. Student by měl být schopen po prostudování učebnice samostatně zvolit... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,40€

Udělejte si z PC 2

David Matoušek, BEN - technická literatura (2002)
Užitečný stroj a ovládejte porty ve Windows...

Kniha je určena čtenářům, kteří jsou obeznámeni ze základy číslicové techniky a programování mikrořadičů řady 8051. Jádrem knihy je popis několika elektronických přístrojů, které jsou řízeny sériovým nebo paralelním portem počítače... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,79€
14,21€