🔥 Letný výpredaj kníh = ZĽAVY do 83% 📚

Bohumil Brtník

Našli sme 16 titulov

Řešení spínaných obvodů grafy

Řešení spínaných obvodů grafy

Analýza elektrických obvodů je nezbytná nejen pro výpočet obvodových veličin, ale další její funkcí je také porozumění jejich principům... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
20,21€

Mikroprocesorová technika

Bohumil Brtník, BEN - technická literatura (2013)
Tato kniha je určena všem zájemcům o programování mikrokontrolérů řady Atmel AVR XMEGA A4. Důraz je kladen na typ...

Tato kniha je určena všem zájemcům o programování mikrokontrolérů řady Atmel AVR XMEGA A4. Důraz je kladen na typ ATxmega16A4. V textu jsou interpretovány a formou příkladů předvedeny nejpodstatnější periferie. Knihu pak lze použít pro seznámení s... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
20,21€
18,19€

Číslicové systémy

V devíti kapitolách je pojednáno o základních kombinačních a sekvenčních obvodech jakož i o základech programovatelných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
21,15€
17,34€

Základy obvodové techniky 2

Bohumil Brtník, BEN - technická literatura (2014)
Nejprve je uvedena problematika Fourierových řad jako nástroje pro řešení obvodů v neharmonickém ustáleném stavu, které...

Nejprve je uvedena problematika Fourierových řad jako nástroje pro řešení obvodů v neharmonickém ustáleném stavu, které slouží jako základ Fourierovy transformace, z níž vychází Laplaceova transformace umožňující řešení přechodných dějů bez použití... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
19,74€
19,11€

Elektrické obvody v příkladech

Bohumil Brtník, BEN - technická literatura (2010)
123 řešených příkladů zahrnující základní problematiku obvodů

Příručka obsahuje celkem 123 vyřešených příkladů, zahrnujících základní problematiku elektrických obvodů, které jsou rozděleny do dvanácti kapitol... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
15,04€
13,54€

Navrhování elektronických obvodů

Příručka pojednává o navrhování základních elektronických obvodů: zesilovačů s bipolárními a unipolárními tranzistory a operačními zesilovači, o navrhování LC a RC oscilátorů jakož i pasivních LC a aktivních RC filtrů. Po detai Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
21,62€
19,46€

Elektrotechnické prvky

Elektrotechnické prvky

Kniha je určena všem čtenářům, kteří se zabývají elektronickými prvky tedy elektronickými součástkami. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,92€

Programování mikrokontrolérů s jádrem 8051 v jazyce C

Programování mikrokontrolérů s jádrem 8051 v jazyce C

Kniha je určena široké veřejnosti, která má zájem seznámit se s programováním mikrokontroléru AT89S52 v jazyce C... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,05€

Elektrická měření pro bakaláře

Elektrická měření pro bakaláře

V pěti kapitolách je popsána základní problematika měřicích přístrojů a základních metod měření s nimi. Je též poukázáno i na chyby měření a na jejich odstranění. Nejprve jsou uvedeny ve dvou kapitolách základní elektromechanické měřicí soustavy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,39€

Elektrická měření pro bakaláře

Elektrická měření pro bakaláře

V pěti kapitolách je popsána základní problematika měřicích přístrojů a základních metod měření s nimi. Je též poukázáno i na chyby měření a na jejich odstranění. Nejprve jsou uvedeny ve dvou kapitolách základní elektromechanické měřicí soustavy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,09€

Analogové soustavy

Analogové soustavy

Bohumil Brtník, BEN - technická literatura (2013)
Publikace prezentuje některé poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední době prodělávají rozvoj. Z...

Publikace prezentuje některé poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední době prodělávají rozvoj. Z toho důvodu ani nemůže podat úplný přehled a není ani přesným návodem k použití. Text je rozdělen do tří celků. V prvním jsou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,89€

Základy obvodové techniky 1

Základy obvodové techniky 1

Bohumil Brtník, BEN - technická literatura (2014)
Základy obvodové techniky I seznamují se základním obecným aparátem, pojmy a postupy nutnými pro řešení elektrických a...

Základy obvodové techniky I seznamují se základním obecným aparátem, pojmy a postupy nutnými pro řešení elektrických a elektronických obvodů, pro jejich návrh i pro porozumění jejich činnostem a funkci. Začíná se analýzou lineárních a linearizovaných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,74€

Základy simulace elektrických obvodů

Základy simulace elektrických obvodů

Bohumil Brtník, BEN - technická literatura (2012)
V textu jsou popsány základní algoritmy použité pro simulaci lineárních i nelineárních obvodů. Vychází se z publikací...

V textu jsou popsány základní algoritmy použité pro simulaci lineárních i nelineárních obvodů. Vychází se z publikací uvedených v seznamu literatury. Výpisy částí programů jsou v souladu se zažitou praxí uvedenou v použité literatuře v původním... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,39€

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody

Publikace "Základní elektronické obvody" je rozdělena do tří hlavních částí. První pojednává o základních principech napájecích zdrojích lineárních (analogových) a spínaných. Jsou zde rozebrány jednotlivé části lineárních zdrojů, tj.: transformátory... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,04€

Elektrické obvody v příkladech

Elektrické obvody v příkladech

Bohumil Brtník, BEN - technická literatura (2010)
123 řešených příkladu Příručka obsahuje celkem 123 vyřešených příkladů, zahrnujících základní problematiku elektrických...

123 řešených příkladu Příručka obsahuje celkem 123 vyřešených příkladů, zahrnujících základní problematiku elektrických... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,04€

Teoretická elektrotechnika

Teoretická elektrotechnika

Publikace obsahuje osm kapitol rozdělných do tří celků. Každý z nich je doprovázen řešenými příklady. První celek představuje v podstatě základy elektrotechniky. Po popisu základních pojmů jsou uvedeny základní metody řešení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,62€