🍂 Jesenné knižné zľavy 🌬️ OK, TO BER! 📚

ČVUT

Našli sme 174 titulov

Krystalografie

Ivo Kraus, ČVUT (2021)

Krystalografie se zabývá uspořádáním atomů v pevných látkách. Tato odborná kniha pojednává o atomové struktuře krystalů, o tom, jaké jsou síly, kterými spolu atomy interagují a jaké vlastnosti v důsledku vzájemného silového... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,92€
19,46€

Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků

Monografie vychází z dlouhodobého a intenzivního studia historie matematické komunity. Pojednává o nelehkém vzniku a vývoji mezinárodní spolupráce matematiků a o komplikované cestě k internacionalizaci matematické... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,26€
9,54€

Zdravotnické stavby

Učební texty jsou určeny pro posluchače Fakulty architektury Českého vysokého... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
33,83€
28,08€

Experimentální neutronová a reaktorová fyzika

Experimentální neutronová a reaktorová fyzika

Jan Rataj, ČVUT (2016)
Laboratorní cvičení Skripta jsou primárně určena studentům FJFI ČVUT v Praze, obor jaderné inženýrství. Poskytují...

Skripta jsou primárně určena studentům FJFI ČVUT v Praze, obor jaderné inženýrství. Poskytují teoretický základ a především návod pro experimentální... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,25€

Strojírenské konstruování - tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem

Karel Petr, ČVUT (2020)

Skripta slouží především jako studijní podklad studentům Fakulty strojní ČVUT v Praze pro sadu předmětů "Strojírenské konstruování", ale také jako základní podklad pro tvorbu výkresové dokumentace ve firemním prostředí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,50€
7,75€

Statistická a rozhodovací analýza

Učební text Statistická a rozhodovací analýza obsahuje základní metody popisné statistiky včetně párové a vícenásobné regresní a korelační analýzy. Dále potom používá diskrétní a spojitá rozdělení jako pravděpodobnostní model... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,54€
15,39€

Základy automatického řízení, 2. vydání

Skriptum je určeno pro přednášky z předmětu Automatické řízení, který je přednášen studentům tříletého bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství a čtyřletého studijního programu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,92€
10,72€

Hydrotechnické stavby 2.

Vladimír Medřický, ČVUT (2018)
Vodní cesty

Učební text Hydrotechnické stavby 2 - Vodní cesty je určen studentům Fakulty stavební ČVUT v Praze jako studijní pomůcka pro osvojení základních znalostí pro navrhování... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,45€
4,73€

Management podniku

Učební text seznamuje čtenáře s obecnými zásadami managementu, které jsou shodné pro různé typy podniků. Uplatňují se jak v podnikatelských subjektech... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,90€
12,00€

Matematika

, ČVUT (2016)
Sbírka vybraných úloh středoškolské matematiky, ze které se vybírají příklady u přijímací zkoušky z matematiky na ČVUT....

Sbírka vybraných úloh středoškolské matematiky, ze které se vybírají příklady u přijímací zkoušky z matematiky na ČVUT. Knížka v jednotlivých kapitolách zahrnuje základní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,49€
7,88€

Technická infrastruktura měst a sídel

Zuzana Vyoralová, Petr Hrdlička, ČVUT (2016)
Skriptum Technická infrastruktura měst a sídel je určeno pro posluchače magisterského studia fakulty architektury. Zahrnuje...

Skriptum seznamuje s jednotlivými inženýrskými systémy technické infrastruktury měst a sídel. Začleňuje technickou infrastrukturu do urbanismu města a zabývá se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,97€
11,13€

Metody zkoumání a interpretace architektury

Ondřej Beneš, ČVUT (2016)
Práce se věnuje mapování světové teoretické architektonické scény posledních zhruba čtyřiceti let a vytipování fenoménů,...

Práce se věnuje mapování světové teoretické architektonické scény posledních zhruba čtyřiceti let a vytipování fenoménů, které měly nebo by mohly mít zásadní vliv na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,48€
10,68€

Jak se tvoří město

Předkládaná publikace mapuje rozvoj Prahy ve vrcholném období průmyslové revoluce a to především se zaměřením na dopravní systém. Snahou autorů je... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,25€
13,25€

Biofotonika

Učebnice pro studenty Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. V bakalářském studiu k předmětu Biofotonika oborů Optik a optometrista a Biomedicínský... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,73€
9,98€

Základy geotechniky

Skripta jsou určena pro studenty magisterského studia na Fakultě dopravní ČVUT, pro obor Dopravní systémy a technika a mají sloužit jako podpůrný materiál pro přednášky a cvičení předmětu GAZ: Geotechnika a zakládání staveb... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,89€
13,85€

Základy funkční anatomie člověka

Základy funkční anatomie člověka jsou určeny pro studující technicky zaměřených oborů FBMI. Mohou být použity i na ostatních fakultách ČVUT v oborech... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,31€
16,03€

Zpracování a digitalizace analogových signálů v měřicí technice

Monografie popisuje metody zpracování analogových signálů a jejich digitalizaci v měřicí technice. Jsou zde uvedeny obvodové prostředky analogového zpracování signálů z typických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,37€
14,42€

Průmyslový marketing

Marketing je systematický proces plánování a implementování marketingových aktivit pro cílové trhy. Proces začíná zkoumáním tržního prostoru, pochopení jeho dynamiky a identifikaci příležitostí umožňujících střet s existujícími... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,85€
12,33€

Věda v českých zemích

Ivo Kraus, ČVUT (2019)
Dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky

Monografie je věnována vědám, které se v minulosti navzájem více či méně ovlivňovaly, pracovaly obdobnými metodami a v mnoha případech používaly stejné nebo podobné přístroje. Jejich dějiny u nás jsou součástí evropského... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,23€
25,92€

Architektura na červeném seznamu - normální je nebourat

V čase, kdy závratnou rychlostí mizí kvalitní příklady architektury poválečného období, je téma opětovného využívání ohrožených staveb či otázka zda a kdy přistupovat k demolicím dosud diskutované zejména ve veřejném prostoru... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,15€
20,87€