Bazár kníh za super ceny!

Knihy o jazykovej antropológii

Našli sme 396 titulov

Jazyk a jazykověda

Jazyk a jazykověda

František Čermák, Karolinum (2011)
Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou...

Druhé vydání zavedené jazykovědné publikace přináší ucelený přehled běžných i méně běžných poznatků o jazyce a jazykovědě. Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,13€
11,10€

Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu

Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu

Pro historika je imaginace vždy částí reality, podotýká Michel Pastoureau. Soudní procesy proti zvířatům, mytologie lesa a stromů, bestiáře pohádek, příchod šachů do západní Evropy, prehistorie a archeologie barev, počátky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
24,64€
16,80€

Kvalitný Slang

Kvalitný Slang je kniha, ktorá vám umožní nahliadnuť do sveta moderného slangu slovenského jazyka. Odhalíme pred vami najnovšie trendy a spôsoby, ako sa dnes mladí ľudia vyjadrujú. Zoznámite sa s významami a používaním viac ako 120 slov, ktoré ste... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
30,00€
22,20€

Logika pre každého

Logika pre každého

František Gahér, IRIS (2013)
Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a...

Od tretieho vydania tejto knihy uplynulo desať rokov. Odvtedy sa veľa zmenilo, vyšlo veľa nových kníh a štúdií z logiky a logickej sémantiky, ktoré obsahujú nové objavy z tejto oblasti. Nové reálie prinútili autora zmeniť niektoré príklady viet... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
14,40€

🍌 Odosielame o 12 dní.
6,31€
5,49€

Stručný etymologický slovník slovenčiny

Stručný etymologický slovník slovenčiny

Ľubor Králik, VEDA (2022)
Druhé, opravené vydanie

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
23,75€

Studia vizuální kultury

Studia vizuální kultury

Lisa Cartwright, Marita Sturken, Portál (2009)
PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 384 str. - ISBN: 978-80-7367-556-1 - Kniha

PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu lesklá - 384 str. - ISBN: 978-80-7367-556-1 - Kniha Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
53,08€

Výstup na babylonskou věž

Výstup na babylonskou věž

Gerry Altmann, Triáda (2005)
Otázky jazyka, mysli a porozumění

<i>Výstup na babylonskou věž</i> (1997) uvádí do problematiky psycholingvistiky. Gerry T.M.Altmann, docent na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,78€
18,95€

Pôvod najstaršieho spisovného jazyka Slovákov

Pôvod najstaršieho spisovného jazyka Slovákov

V slovenskej odbornej literatúre sa používa na označenie nášho národa a písomnej kultúry Slovákov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
4,70€

Spielräume der modernen linguistischen Forschung

Spielräume der modernen linguistischen Forschung

Kniha nabízí vhled do moderního lingvistického výzkumu. Publikace má široký záběr, obsahuje lexikologické a lexikografické práce, příspěvky gramatické i studie pragmaticky orientované. Některé příspěvky jsou zaměřené didakticky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,95€
15,00€

Bedřich Hrozný: Texty a přednášky

Bedřich Hrozný: Texty a přednášky

Šárka Velhartická, Academia (2022)
Archeologické expedice a lingvistické objevy předního českého orientalisty

Kniha představuje souborné vydání doložených textů a přednášek Bedřicha Hrozného v českém jazyce, které byly nashromážděny nejen z mnoha dobových periodik 1. poloviny 20. století, ale zejména náročným bádáním v archivních... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
43,73€
27,40€

Bahijské kandomble

Bahijské kandomble

Roger Bastide, Argo (2003)
Tato práce význačného francouzského sociologa je věnována originální brazilské kulturní syntéze, v níž se prolínají vlivy...

Tato práce význačného francouzského sociologa je věnována originální brazilské kulturní syntéze, v níž se prolínají vlivy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,89€
13,40€

Zrod vedy ako lingvistická udalosť

Zrod vedy ako lingvistická udalosť

Ladislav Kvasz, Filosofia (2014)
Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z detailní analýzy jazyka vědy. Na...

Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z detailní analýzy jazyka vědy. Na příkladu fyzikálních děl... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,28€
11,10€

Sovětský román

Sovětský román

Katerina Clarková, Academia (2015)
Monografie Kateriny Clarkové, zabývající se historií a vývojem románu jako protežovaného žánru socialistického realismu,...

Monografie Kateriny Clarkové, zabývající se historií a vývojem románu jako protežovaného žánru socialistického realismu, představovala na počátku... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
25,58€
19,10€

Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století

Dynamika kulturní češtiny 16.-18. století

Marta Šimečková, Academia (2022)
Čtyři případové studie z roviny hláskosloví

Monografie se věnuje čtyřem pravopisně-hláskoslovným jevům, konkrétně protetickému v- (např. vokno), úžení é > í (dobrý mlíko), diftongizaci ý > ej (bílej mlejn) a náslovné diftongizaci ú > ou (oumysl), a to v tištěných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
21,73€
18,60€

Úvod do dějin tištěných médií

Úvod do dějin tištěných médií

Pavel Večeřa, Grada (2015)
Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc...

Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,57€
3,88€

Nemecká filozofická terminológia

Nemecká filozofická terminológia - prečítaná (bazár kníh)

Renáta Kanichová, Hronka (2015)
ukturálno-funkčná analýza Koncepčným zámerom práce je vyplniť medzeru v oblasti lingvistického výskumu terminologic-kého...

Koncepčným zámerom práce je vyplniť medzeru v oblasti lingvistického výskumu terminologic-kého fondu filozofie a vytvoriť metodologickú platformu pre aplikovaný lingvistický výskum filo-zofickej terminológie. Terminologický aparát filozofie, vzhľadom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,98€
6,59€

Etnické skupiny, hranice a identity

Etnické skupiny, hranice a identity

Kniha Etnické skupiny, hranice a identity je věnována jednomu z dominantních témat sociálních věd – etnickým skupinám a identitám. Etnické fenomény a procesy patří k základním determinantám lidského světa, přičemž jejich význam... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,70€
10,40€

Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě

Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě

Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě je kolektivním dílem řady lingvistů, jejichž společným zájmem je rozvoj bohemistiky (a také slovakistiky) v zemích Dálného východu. Jde o oblast, kde můžeme v posledních desetiletích... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,58€
12,25€

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka

Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou oblast, koncentruje se práce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,73€
7,30€