Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Akademické nakladatelství, VUTIUM

Našli sme 54 titulov

Do říše umění vede mnoho bran

Do říše umění vede mnoho bran

Do říše umění vede mnoho bran Pocta prof. PhDr. Janu Sedlákovi, CSc. Publikace k nedožitým pětasedmdesátým narozeninám Jana Sedláka na světě. Věříme, že potěší všechny, kteří Jana Sedláka znali osobně, i ty, kteří... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
61,05€

Co je život?

Erwin Schrödinger, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2019)
Duch a hmota k mému životu

Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně Vutium zpřístupňuje touto knihou tři spisy Erwina Schrödingera (12. 8. 1887–4. 1. 1961): fyzikálně-biologické dílo Co je život? (1944) proslulé jasnozřivou předpovědí struktury a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,45€
17,16€

Základní kameny života i architektury

Jazykem jiskřícím vtipem a erudicí Daniel Libeskind vysvětluje, jak se jeho individuální životní zkušenost promítla do jeho pojetí největší a nejvýznamnější architektonické zakázky dvacátého prvního století... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,81€
13,77€

Měření v elektrotechnice

Tato publikace je určena studentům FEKT VUT v Brne i dalším zájemcům o problematiku měření elektrických i neelektrických veličin... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,22€
11,36€

Matematika II/1 + II/2 - pro porozumění i praxi (Jana Musilová, Pavla Musilová)

2. díl úspěšné učebnice matematiky, který vychází ve dvou svazcích. Obsah: 4 Vícerozměrná linearita aneb lineární... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,49€
33,01€

🍌 Odosielame o 10 dní.
16,23€
15,09€

Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Cílem publikace je předložit čtenáři ucelený soubor teoretických poznatků a praktických postupů, které vedou k jednoznačnému a optimálnímu návrhu všech magnetických obvodů vyskytujících se v technické praxi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,35€
22,65€

Dějiny stavitelství

Jan Bukovský, , Akademické nakladatelství, VUTIUM (2001)
Přehled vývoje architektury a stavebnictví

Stručné dějiny architektury, stavebních konstrukcí a stavby měst od pravěku po současnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,81€
10,05€

Revitalizace toků (Miloslav Šlezingr)

Miloslav Šlezingr, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2010)
Příspěvek k problematice úprav vodních toků

Publikace je věnována problematice dlouhodobého rozvoje říční sítě, je koncipována jako příspěvek k problematice úprav... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,35€
13,35€

Konstrukce a architektura

Publikace seznamuje čtenáře se základními principy chování stavebních konstrukcí v architektuře. Obsahuje výklad teoretických základů statického řešení stavebních konstrukcí, s cílem pochopení základních principů řešení a statického působení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
42,49€
39,52€

Síťové aplikace a jejich architektura (Petr Matoušek) [CZ]

Petr Matoušek, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2014)
Je prakticky nemožné postihnout všechny oblasti počítačových služeb v jednom textu. Autor ale vybral zajímavé a důležité...

Je prakticky nemožné postihnout všechny oblasti počítačových služeb v jednom textu. Autor ale vybral zajímavé a důležité části základních síťových služeb: struktura a funkce TCP/IP, překlad adres a služeb DNS, přenos elektronické pošty a souborů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
25,83€
24,02€

Organická chemie (John McMurry) [CZ]

2. české vydání. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
79,10€
76,58€

Roboty a robotizované výrobní technologie (Zdeněk Kolíbal) [CZ]

Roboty a robotizované výrobní technologie (Zdeněk Kolíbal) [CZ]

Zdeněk Kolíbal, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2016)
Prezentovaná monografie je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností získaných při vědecké práci na...

Prezentovaná monografie je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností získaných při vědecké práci na poli robotiky, robotických výrobních systémů a technologií akademických a vědeckých pracovníků z Ústavu Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
61,52€

Globální oteplování Země

Jaroslav Kadrnožka, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2008)
Příčiny, průběh, důsledky, řešení

Kniha navazuje na předchozí úspěšnou a oceněnou autorovu knihu Energie a globální oteplování (Proměny Země při opatřování energie)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
25,48€
23,70€

Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

Kniha by mohla přispět k větší informovanosti o jaderné energetice a radioaktivních odpadech a o metodách využívaných při řešení jejich problémů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,09€
20,54€

Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů

Pozornosti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brne, zajišťujícího a garantujícího výuku navazujícího magisterského studijního ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,50€
22,79€

Fyzika 1+2 (David Halliday)

Fyzika 1+2 (David Halliday)

David Halliday, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2014)
Nové vydání očekávejte v květnu 2014 Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní kurs fyziky na...

Nové vydání očekávejte v květnu 2014 Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní kurs fyziky na vysokých školách. Překlad z aktuálního 8. vydání Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, 2007. T ext učebnice je dobře... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
77,49€

Technologie chemických látek a jejich použití

Autor této učebnice zvolil pro výklad encyklopedickou formu, která obsahuje seznam hesel v jednotlivých odvětvích chemie s popisem jejich technologie bez hlubších chemických a fyzikálních souvislostí, .. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
32,49€
30,22€

Statika stavebních konstrukcí I.

Učebnice je určena studentům vysokých škol technického směru, zejména stavebního zaměření. Je v ní podán ucelený a systematický výklad vědního oboru Statika stavebních konstrukcí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,52€
14,43€

Úvod do analytické mechaniky a mechaniky kontinua

Tato kniha vznikla na základě přednášek v magisterském i doktorském studiu na Fakultě strojního iženýrství VUT v Brně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
24,50€
22,79€