☀️Horúce letné 📚 zľavy

Akademické nakladatelství, VUTIUM

Našli sme 65 titulov

VUT

VUT

Tato publikace, která je vydávána při příležitosti 120. výročí založení naší školy, Vysokého učení technického v Brně. Publikace si neklade za cíl podrobně popsat historii či budoucnost VUT, ale snaží se nabídnout... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,90€

O mé cestě do Číny

O mé cestě do Číny

Vzpomínky V. Veselého nás zavedou do Číny na počátku 20. století, do východní provincie Ťiang-su, kam se tento chemik, pozdější rektor VUT v Brně, vypravil na sklonku roku 1908, aby zde zřídil sklárnu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,89€

Konstrukce a architektura

Publikace seznamuje čtenáře se základními principy chování stavebních konstrukcí v architektuře. Obsahuje výklad teoretických základů statického řešení stavebních konstrukcí, s cílem pochopení základních principů řešení a statického působení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
42,49€
39,52€

Bydlení uprostřed zahrad

Bydlení uprostřed zahrad

Bydlení uprostřed zahrad je poutavým místopisem domů a vil Masarykovy čtvrti. Publikace jen vyzývá k procházce touto čtvrtí. Kapitoly jsou řazené chronologicky od prvních vil v této lokalitě, které byly realizovány ještě v 19. století... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,87€

🍌 Odosielame o 14 dní.
27,56€
25,63€

Nelineární mechanika

Cílem této učebnice je poskytnout studentům základní orientaci v problematice nelineární mechaniky, tj. osvojení znalostí příslušných matematických notaci, definování potřebných pojmů, definici různých měr deformace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
44,18€
41,09€

Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Cílem publikace je předložit čtenáři ucelený soubor teoretických poznatků a praktických postupů, které vedou k jednoznačnému a optimálnímu návrhu všech magnetických obvodů vyskytujících se v technické praxi... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,35€
22,65€

Základní kameny života i architektury

Základní kameny života i architektury

Jazykem jiskřícím vtipem a erudicí Daniel Libeskind vysvětluje, jak se jeho individuální životní zkušenost promítla do jeho pojetí největší a nejvýznamnější architektonické zakázky dvacátého prvního století... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,81€

🍌 Odosielame o 14 dní.
16,23€
15,09€

Revitalizace toků (Miloslav Šlezingr)

Miloslav Šlezingr, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2010)
Příspěvek k problematice úprav vodních toků

Publikace je věnována problematice dlouhodobého rozvoje říční sítě, je koncipována jako příspěvek k problematice úprav... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
14,35€
13,35€

Globální oteplování Země

Jaroslav Kadrnožka, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2008)
Příčiny, průběh, důsledky, řešení

Kniha navazuje na předchozí úspěšnou a oceněnou autorovu knihu Energie a globální oteplování (Proměny Země při opatřování energie)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
25,48€
23,70€

Organická chemie

2. české vydání. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
79,10€
76,58€

Cartusia Brunensis

Cartusia Brunensis

Jan Bukovský, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2005)
Dějiny královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století

Cartusia Trinitatis – královopolský kartouz – patří k nejvýznamnějším historickým i architektonickým skvostům města Brna a Brněnska. Byl založen v roce 1375 v historickém období, kterým se podrobněji zabývá první část této publ Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,07€

Automobilita v klidu a městké prostředí

Automobilita v klidu a městké prostředí

Petr Hubáček, Akademické nakladatelství, VUTIUM (2016)
Obsah publikace se dotýká problematiky úzce spojené se současným životem. Téma dopravy v klidu souvisí od zpracovávání...

Obsah publikace se dotýká problematiky úzce spojené se současným životem. Téma dopravy v klidu souvisí od zpracovávání územních studií a dalších územně-plánovacích dokumentů až po provádění konkrétních systematických opatření v oblasti organizace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
31,02€

Kvazičástice v pevných látkách

Kvazičástice v pevných látkách

Kniha přináší ucelený pohled na teoretické konstrukce zjednodušující obtížné mnohačásticové problémy teorie pevných látek. V současné době jsou ustálené kvazičásticové konstrukce nutné k chápání a popisu neobyčejně rozmanitých jevů ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,67€

Gödelův důkaz

Gödelův důkaz

První český překlad popularizačního bestselleru Gödelova důkazu neúplnosti axiomatických systémů. Z anglického originálu Gödel´s Proof, Revised Edition, vydaného New York University Press v roce 2001. Čtivý a speciální symboliky prost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,34€

Matematika II/1 + II/2 - pro porozumění i praxi

2. díl úspěšné učebnice matematiky, který vychází ve dvou svazcích. Obsah: 4 Vícerozměrná linearita aneb lineární... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,49€
33,01€

Technologie chemických látek a jejich použití

Autor této učebnice zvolil pro výklad encyklopedickou formu, která obsahuje seznam hesel v jednotlivých odvětvích chemie s popisem jejich technologie bez hlubších chemických a fyzikálních souvislostí, .. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
32,49€
30,22€

Úvod do analytické mechaniky a mechaniky kontinua

Tato kniha vznikla na základě přednášek v magisterském i doktorském studiu na Fakultě strojního iženýrství VUT v Brně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
24,50€
22,79€

Lineární elastická lomová mechanika pro konstruktéry: Teorie a aplikace (L.P. Po

Lineární elastická lomová mechanika pro konstruktéry: Teorie a aplikace (L.P. Po

Tato kniha si klade za cíl, objasnit základy lomově-mechanických postupů a výpočetních programů. Základní myšlenky lineární... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
31,70€