Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Didaktika

Našli sme 419 titulov

Diagnostika

Bohumil Hrabal, Karolinum (2004)
Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace

Učební text je určen pro přednášky a semináře z diagnostiky a z pedagogické a sociální psychologie pořádané na Pedagogické fakultě UK. Učebnici věnovanou diagnostické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,98€
6,49€

Škola v prírode materskej škole (autorov Kolektív)

Iveta Feketeová, Slávka Iľková, Raabe (2016)
Praktická príručka o organizácii školy v prírode s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov...

Odborná brožúra je venovaná problematike organizovania pobytu detí materskej školy v škole v prírode. Upozorňuje najmä na z toho vyplývajúce povinnosti vo vzťahu k riaditeľovi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,00€
15,81€

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov

Dušana Bieleszová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na...

Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje byť vhodnou cestou prevencie proti nežiaducim spoločenským javom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,45€
7,86€

Európske pedagogické myslenie II.

Blanka Kudláčová, Andrej Rajský, VEDA (2013)
Od moderny k postmoderne po súčasnosť

Publikácia voľne nadväzujúca na knižný titul v editorstve Blanky Kudláčovej s názvom Európske pedagogické myslenie (od Antiky po modernu), ktorá bola vydaná v roku 2010 tiež vo vydavateľstve VEDA... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,00€
9,30€

Predčitateľská gramotnosť (autorov Kolektív)

Jana Oriešková, Milena Lučivjanská, Raabe (2014)
Publikácia Predčitateľská gramotnosť - námety a aktivity pomôže podporovať komunikačné zručnosti detí, rozvíjať slovnú...

Publikácia Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity pomôže podporovať komunikačné zručnosti detí, rozvíjať slovnú zásobu, fantáziu, tvorivosť ale aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€
23,25€

Dejiny pedagogického myslenia (Blanka Kudláčková) [SK]

Blanka Kudláčová, VEDA (2010)
Cieľom pubikácie je poskytnúť základný prehľad z oblasti dejín pedagogického myslenia v širšom kontexte. Prvá časť...

Cieľom pubikácie je poskytnúť základný prehľad z oblasti dejín pedagogického myslenia v širšom kontexte. Prvá časť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
16,00€
14,88€

Přehled pedagogiky (Jan Průcha) [CZ]

Jan Průcha, Portál (2015)
Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách;...

Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách; jejich klíčových poznatcích i otevřených otázkách. Velká pozornost je věnována výzkumným metodám a informačním pramenům. Kniha je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,40€
15,25€

Rozvíjíme jazyk a řeč dětí (autorů kolektiv)

Zuzana Kupcová, Michaela Kukačková, Alena Váchová, Raabe (2015)
Publikace Rozvíjíme jazyk a řeč dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její...

Publikace Rozvíjíme jazyk a řeč dětí poslouží jako užitečná příručka k výuce vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika a její podoblasti Jazyk a řeč nejen v mateřských školách. Vedle potřebného metodického zázemí nabízí spoustu originálních námětů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,33€
15,19€

Motivační tříminutovky (Kathy Paterson) [CZ]

Kathy Paterson, Portál (2015)
Motivace a pozornost žáků a studentů během výuky nutně kolísá. Všimne-li si učitel, že jeho výklad nikdo neposlouchá, děti...

Motivace a pozornost žáků a studentů během výuky nutně kolísá. Všimne-li si učitel, že jeho výklad nikdo neposlouchá, děti si vyťukávají textové zprávy, štěbetají... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
14,05€
13,07€

Interaktívna tabuľa ako prostriedok technickej výchovy (Peter Brečka) [SK]

Peter Brečka, Marcela Červeňanská, IRIS (2013)
Dieťa sa denne stretáva s technickými prostriedkami, či už sú to domáce spotrebiče, masmédiá (rozhlas, televízia),...

Dieťa sa denne stretáva s technickými prostriedkami, či už sú to domáce spotrebiče, masmédiá (rozhlas, televízia), elektronické médiá (počítače, multimédiá). V oblasti technického vzdelávania detí predškolského veku je preto potrebné reflektovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,90€
9,21€

Informatika pro 1. stupeň základní školy (Petra Řezníčková; Jiří Vaníček) [CZ]

Jiří Vaníček, Computer Press (2014)
Bohatě ilustrovaná učebnice z pera zkušeného pedagoga je určena především žákům 4. a 5. ročníku základních škol, úvodní...

Bohatě ilustrovaná učebnice z pera zkušeného pedagoga je určena především žákům 4. a 5. ročníku základních škol, úvodní kapitoly zvládnou i děti mladší... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,99€
5,57€

Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovednosti u děti [CZ]

Eva Schneiderová, Portál (2013)
Kniha představuje soubor her, hříček, zábavných úkolů a inspirací, které vycházejí z pohádkových motivů - klasických i těch...

Kniha představuje soubor her, hříček, zábavných úkolů a inspirací, které vycházejí z pohádkových motivů - klasických i těch současných. Aktivity hravou formou rozvíjejí vyjadřovací a komunikační dovednosti dětí, slovní zásobu, tvořivý přístup k jazyku, te Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,46€
12,52€

Výchova k finanční gramotnosti - příručka učitele (Jitka Kašová)

Jitka Kašová, Fraus (2012)
Příručka učitele obsahuje přehled a vysvětlení použitých výukových metod a nabízí konkrétní metodická doporučení i řešení...

Příručka učitele nabízí odborné informace a vhodná metodická doporučení pro práci s jednotlivými produkty. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,40€
15,71€

Čítanka pre 2. ročník základných škôl (metodická príručka)

Metodické komentáre k pracovnému zošitu z čítania pre 2. ročník ZŠ sú pomôckou pre každého pedagóga, ktorý chce materinský jazyk učiť moderne, efektívne a pútavo. Príručka podrobne vysvetľuje didaktické zámery ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,99€
6,50€

Vstávajte vlastenci (Ján Bienik) [SK]

Ján Bienik, Eko-konzult (2009)
Nad súčasným stavom vlasteneckej výchovy u nás sa musíme vážne zamyslieť. Vo výchove k vlastenectvu má nezastúpiteľnú...

Nad súčasným stavom vlasteneckej výchovy u nás sa musíme vážne zamyslieť. Vo výchove k vlastenectvu má nezastúpiteľnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
6,00€
5,58€

Možné světy v humanitních vědách (Allén Sture)

Allén Sture, Academia (2012)
Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo...

Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo 11.-15. srpna 1986 v Lidingö u Stockholmu. Nobelova sympozia jsou sérií vědeckých konferencí na aktuální problémy vědeckého bádání.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
25,85€
24,04€

Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov

Možnosti použitia informačných a komunikačných technológií vo výučbe cudzích jazykov

V minulom storočí, najmä na jeho konci, zaznamenali informačno-komunikačné technológie obrovský rozvoj aj v oblasti školstva a vzdelávania. Väčšina z nás... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Frazeológia (Gabriela Magalová) [SK]

Frazeológia (Gabriela Magalová) [SK]

Gabriela Magálová, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2017)
pre pedagogickú prax Publikáciu možno použiť ako učebný text a zároveň aj ako metodický (mini) manuál. Je rozčlenená do...

Frazeológia je jednou z oblastí, ktorá poskytuje želateľnú arénu stretu jazyka, literatúry, histórie a myslenia národa. Tieto učebné texty chcú ponúknúť materiál primárne určený študentom pedagogických fakúlt, ktorí budú vzdeláva Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€

Kognitivní činnosti (Hana Nádvorníková)

Hana Nádvorníková, Raabe CZ (2012)
Publikace se zabývá významem, cíli, metodami a zejména vhodnými hrami a činnostmi pro rozvíjení poznávacích (kognitivních)...

Cieľom publikácie je napomôcť pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. Skúseným učiteľkám môže osviežiť skôr získané vedomosti a zručnosti a pozrieť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,63€

Didaktika matematiky II. (autorov Kolektív)

Anne Frobisher, Len Frobisher, Peter Bero (editor), Raabe (2015)
Voľné pokračovanie publikácie Didaktika matematiky I. od britských autorov Anne a Len Frobisherovcov. Sprievodca učiteľa po...

Voľné pokračovanie publikácie Didaktika matematiky I. od britských autorov Anne a Len Frobisherovcov. Sprievodca učiteľa po svete matematiky a matematického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,00€
13,95€