Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl – metodická príručka - Zuzana Hirschnerová – Rút Dobišová Adame

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl – metodická príručka


🍌 Odosielame o 7 dní.
12,85€
Zľava 15%
10,92€

Inovovaná metodická príručka k súboru slovenského jazyka pre 4. ročník je spracovaná a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ.

Didaktická koncepcia
  • Metodická príručka je edukačným sprievodcom koordinácie úloh učebnice a pracovného zošita slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ. Je zdrojom inšpirácií v prípravnej ale aj v realizačnej etape výchovno-vzdelávacieho procesu.
  • Publikácia je spracovaná vo formáte A4 a obsahuje zmenšené náhľady jednotlivých strán z učebnice.
  • Prezentuje zámery autoriek a odporúčané didaktické postupy, ktoré je možné aplikovať do výučby slovenského jazyka a literatúry.
  • Konkretizuje využívanie moderných vyučovacích prostriedkov, ktorých cieľom je maximálne aktivizovať žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne rozvíjať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich stimulovať k lepším výkonom.
  • Zameriava sa na progresívne interaktívne postupy učenia a zážitkové vyučovanie. Učiteľa nabáda k využívaniu reálnych komunikačných situácií, aby si žiaci osvojovali poznatky ľahko a prirodzene.
  • Didaktické spracovanie série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ komplexne rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie detí - počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie.
  • Metodická príručka je formálne rozdelená na teoretickú a praktickú časť.
  • Obsahom teoretickej časti je opis komunikačných zručností, profil absolventa primárneho vzdelávania, didaktické spracovanie učebnice a pracovného zošita a návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu.
  • Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. – 4. ročník ZŠ

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081461880 Počet strán: 144 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách