🔥 Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána!

Rút Dobišová Adame

Našli sme 37 titulov

Prírodoveda pre tretiakov

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2018)
pracovná učebnica

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,25€
7,67€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (učebnica)

Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame, Aitec (2012)
Učebnica Nová platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a...

Nová platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a je v plnej miere v súlade s požiadavkami ŠVP – ISCED 1 ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,25€
6,52€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl - pracovný zošit

Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
5,21€

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (učebnica)

Inovovaná učebnica materinského jazyka je spracovaná a rozšírená podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,60€
6,79€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
- Nová Prvouka pre 1. ročník ZŠ je spracovaná podľa ŠVP platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a...

Úvodné dielo série učebných predmetov prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre 2. ročník... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,49€

Prírodoveda pre štvrtákov

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2018)
pracovná učebnica

Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015. Koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov a Prírodoveda pre tretiakov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,55€
8,88€

Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ a obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,45€
6,00€

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných skôl - pracovný zošit

Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
6,14€

Prvouka pre druhákov (metodické komentáre)

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,15€
9,91€

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl – metodická príručka

Inovovaná metodická príručka k súboru slovenského jazyka pre 4. ročník je spracovaná a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,10€
13,11€

Prírodoveda pre štvrtákov (metodické komentáre)

Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,50€
13,49€

Prírodoveda 4 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2013)
Pracovná učebnica od skúsených autoriek nadväzuje na učivo 3. ročníka a obsahuje v praxi overené tematické pracovné strany....

Pracovná učebnica od skúsených autoriek nadväzuje na učivo 3. ročníka a obsahuje v praxi overené tematické pracovné strany. Učivo je usporiadané v logických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,80€
6,32€

Prírodoveda 2 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2013)
Pracovná učebnica - Pracovná učebnica Prírodoveda 2 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v...

Pracovná učebnica pre druhý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,04€
3,76€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl – metodická príručka

Inovovaná metodická príručka zo slovenského jazyka je spracovaná a aktualizovaná podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice a pracovného zošita Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,15€
13,16€

Prírodoveda 1 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2013)
Pracovná učebnica - Pracovná učebnica Prírodoveda 1 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v...

Pracovná učebnica pre prvý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,05€
3,77€

Prírodoveda pre štvrtákov (aitec offline)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2018)
metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov

aitec offline k pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov prináša komplexnú pomôcku pre učiteľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
36,00€
33,48€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy - metodické komentáre

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v učebnici pracovného typu objasňujúce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
7,70€

Prírodoveda pre tretiakov (metodické komentáre)

Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodovede pre tretiakov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,50€
13,49€

Környezetismeret a másodikosok részéré (Prvouka pre druhákov pre školy s VJM)

Rút Dobišová Adame, Aitec (2016)
Pracovná učebnica pre 2. ročník ZŠ

*Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí: Človek a príroda Rastliny, Živočíchy, Človek, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov, Človek a spoloč Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,00€
7,44€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl - Pracovný zošit plne korešponduje s učebnicou Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, ktorá je víťazom konkurzu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,80€