🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Zuzana Hirschnerová

Našli sme 47 titulov

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ

Zuzana Hirschnerová, Aitec (2013)
Píšeme o povolaniach (pracovný zošit, 2. časť)

Titul Písanie a slohové cvičenia 2 s podnázvom Píšeme o povolaniach od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,30€
2,61€

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl (učebnica)

Moderná učebnica materinského jazyka reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Autorky Zuzana Hirschnerová, Eva Dienerová, Margaréta Nosáľová majú bohaté skúsenosti z tvorby učebných materiálov pre primárne vzdelávanie a sú aj aktívne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,90€
6,72€

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl – pracovný zošit

Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva slovenského jazyka a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
5,14€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl (učebnica)

Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame, Aitec (2012)
Učebnica Nová platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a...

Nová platná učebnica materinského jazyka autoriek Z. Hirschnerovej – R. Adame je spracovaná moderným spôsobom a je v plnej miere v súlade s požiadavkami ŠVP – ISCED 1 ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,10€
6,89€

Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Hupsovmu šlabikáru

Zuzana Hirschnerová, Aitec (2013)
6 zošitov

Súbor predpisových zošitov korešponduje s HUPSOVÝM šlabikárom LIPKA® a s Pracovným zošitom k HUPSOVMU šlabikáru LIPKA®.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,60€
8,00€

Čítanka pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Pracovný zošit od autorov novej Čítanky pre 3. ročník ZŠ zaručuje nadväznosť v precvičovanom učive na novú platnú učebnicu.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,30€
4,51€

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (učebnica)

Inovovaná učebnica materinského jazyka je spracovaná a rozšírená podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,60€
7,31€

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných skôl - pracovný zošit

Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,05€
5,14€

Hupsov šlabikár LIPKA ® (1. časť)

Zuzana Hirschnerová, Aitec (2013)
Moderne koncipovaný šlabikár spracovaný v dvoch častiach, ktorý vychádza z uplatnenia overenej a najpoužívanejšej...

Moderne koncipovaný šlabikár spracovaný v dvoch častiach, ktorý vychádza z uplatnenia overenej a najpoužívanejšej analyticko-syntetickej metódy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,90€
6,72€

Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ

Zuzana Hirschnerová, Aitec (2013)
Píšeme o povolaniach (pracovný zošit, 1. časť) Titul Písanie a slohové cvičenia 2 s podnázvom Píšeme o povolaniach od...

Titul Písanie a slohové cvičenia 2 s podnázvom Píšeme o povolaniach od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl Zuzany Hirschnerovej je pracovný zošit... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,30€
3,07€

Čítanka pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Zuzana Hirschnerová, Aitec (2013)
Moderný pracovný zošit svojím zameraním a štruktúrou plne nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 4. ročník základných škôl a...

Moderný pracovný zošit svojím zameraním a štruktúrou plne nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 4. ročník základných škôl a zároveň dopĺňa sériu pracovných zošitov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
5,30€
4,51€

Spievanky – Vybranky

Albín Škoviera, Zuzana Hirschnerová, Aitec
Pracovný zošit s piesňami k vybraným a odvodeným slovám pre 3. a 4. ročník ZŠ

Pracovný zošit je spracovaný v zmysle aktuálnych požiadaviek ISCED 1 vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, obsahovo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,60€
4,28€

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ

Zuzana Hirschnerová, Aitec (2013)
Titul Písanie a slohové cvičenia 3 s podnázvom Píšeme o Slovensku od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1....

Titul Písanie a slohové cvičenia 3 s podnázvom Píšeme o Slovensku od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl Zuzany Hirschnerovej je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,30€
3,07€

Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ

Zuzana Hirschnerová, Aitec (2015)
Píšeme o slovách (pracovný zošit, 2. časť) Aj druhá časť dvojdielneho pracovného zošita je zameraná na precvičovanie...

Aj druhá časť dvojdielneho pracovného zošita je zameraná na precvičovanie pisateľských spôsobilostí žiakov a aktívnu tvorbu textov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,30€
3,07€

Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ (súbor pracovných zošitov

Zuzana Hirschnerová, Aitec (2013)
Píšeme o Slovensku (1. a 2. časť)

Dvojdielny pracovný zošit, ktorý reaguje na požiadavku učiteľov na precvičovanie pisateľských zručností žiakov a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,90€
5,49€

Pracovný zošit k Hupsovmu šlabikáru LIPKA

Zuzana Hirschnerová, Aitec (2013)
Moderne spracovaný pracovný zošit používaný súbežne s HUPSOVÝM šlabikárom LIPKA® podporuje kompetencie, ktoré súvisia s...

Moderne spracovaný pracovný zošit používaný súbežne s HUPSOVÝM šlabikárom LIPKA® podporuje kompetencie, ktoré súvisia s aktívnym využívaním písanej reči... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,90€
6,72€

Hupsov šlabikár LIPKA ® (kolekcia troch titulov)

Zuzana Hirschnerová, Aitec
1. a 2. časť, pracovný zošit

HUPSOV šlabikár je moderný šlabikár, ktorého spracovanie dôsledne vychádza z uplatnenia analyticko-syntetickej metódy. Rešpektuje najnovšie požiadavky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,65€
18,27€

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl

Zuzana Hirschnerová, Aitec
Metodická príručka

Metodické komentáre k učebnici a pracovnému zošitu zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ sú pomôckou pre každého pedagóga, ktorý chce materinský... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,53€

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl – metodická príručka

Inovovaná metodická príručka k súboru slovenského jazyka pre 4. ročník je spracovaná a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,10€
13,11€

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl – metodická príručka

Inovovaná metodická príručka k súboru slovenského jazyka pre 2. ročník je spracovaná a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním a koncepciou na ňu nadväzuje Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,85€
11,95€