🔥 Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána!

Oľga Kováčiková

Našli sme 23 titulov

Prírodoveda pre tretiakov

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2018)
pracovná učebnica

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,25€
7,67€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
- Nová Prvouka pre 1. ročník ZŠ je spracovaná podľa ŠVP platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a...

Úvodné dielo série učebných predmetov prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre 2. ročník... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,49€

Prírodoveda pre štvrtákov

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2018)
pracovná učebnica

Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015. Koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice Prvouka pre 1. ročník základnej školy, Prvouka pre druhákov a Prírodoveda pre tretiakov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,55€
8,88€

Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ a obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,45€
6,00€

Prvouka pre druhákov (metodické komentáre)

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,15€
9,91€

Prírodoveda pre štvrtákov (metodické komentáre)

Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,50€
13,49€

Prírodoveda 4 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2013)
Pracovná učebnica od skúsených autoriek nadväzuje na učivo 3. ročníka a obsahuje v praxi overené tematické pracovné strany....

Pracovná učebnica od skúsených autoriek nadväzuje na učivo 3. ročníka a obsahuje v praxi overené tematické pracovné strany. Učivo je usporiadané v logických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,80€
6,32€

Prírodoveda 2 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2013)
Pracovná učebnica - Pracovná učebnica Prírodoveda 2 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v...

Pracovná učebnica pre druhý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,04€
3,76€

Prírodoveda 1 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2013)
Pracovná učebnica - Pracovná učebnica Prírodoveda 1 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v...

Pracovná učebnica pre prvý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,05€
3,77€

Prírodoveda pre štvrtákov (aitec offline)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2018)
metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov

aitec offline k pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov prináša komplexnú pomôcku pre učiteľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
36,00€
33,48€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy - metodické komentáre

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v učebnici pracovného typu objasňujúce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
7,70€

Prírodoveda pre tretiakov (metodické komentáre)

Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodovede pre tretiakov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,50€
13,49€

Prírodoveda 1 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Prírodoveda 1 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Pracovná učebnica pre prvý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,05€

Természetismeret 3 harmadikosoknak (munkáltató tankönyv)

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov s VJM je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,30€
11,44€

Prvouka pre prvákov

Prvouka pre prvákov

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
Pracovná učebnica

Koncepcia pripravovanej pracovnej učebnice Prvouka pre prvákov bude založená na osvedčených metodických postupoch vyučovania prvouky a prírodovedy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,95€

Prírodoveda 2 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Prírodoveda 2 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Pracovná učebnica pre druhý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,04€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
multimediálny disk na DVD

Multimediálny disk k Prvouke pre 1. ročník základnej školy je pomôcka určená ako podpora pre vyučovanie predmetu prvouka v 1. ročníku. Prezentácie na disku plne korešpondujú s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,00€

Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Pracovná učebnica pre tretí ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,70€

Természetismeret

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
az alapiskola 1. osztálya számára

Nová Prvouka pre 1. ročník základnej školy (Természetismeret az alapiskola 1. osztálya számára) v maďarskej jazykovej mutácii je určená pre základné školy s VJM... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,70€
7,16€

Természetismeret 4 (munkáltató tankönyv)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2018)
Pracovná učebnica pre 4. ročník ZŠ

Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a Prírodaz roku 2015. Koncepčne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,65€
11,76€