☀️Najväčšie letné 📚 zľavy! Pozri si program zliav

Oľga Kováčiková

Našli sme 23 titulov

Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ a obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,90€
5,49€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
- Nová Prvouka pre 1. ročník ZŠ je spracovaná podľa ŠVP platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a...

Úvodné dielo série učebných predmetov prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre 2. ročník... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,50€
5,12€

Prvouka pre druhákov (metodické komentáre) (Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková)

Metodické komentáre k Prvouke pre druhákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v pracovnej učebnici.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,10€
13,11€

Prírodoveda pre štvrtákov (pracovná učebnica)

Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,15€
8,51€

Prírodoveda pre tretiakov (pracovná učebnica)

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,90€
7,35€

Prírodoveda 4 pre 1. stupeň základných škôl (Rút Adame)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2013)
Pracovná učebnica od skúsených autoriek nadväzuje na učivo 3. ročníka a obsahuje v praxi overené tematické pracovné strany....

Pracovná učebnica od skúsených autoriek nadväzuje na učivo 3. ročníka a obsahuje v praxi overené tematické pracovné strany. Učivo je usporiadané v logických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,80€
6,32€

Prírodoveda pre štvrtákov (metodické komentáre)

Metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy použitú v pracovnej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,10€
13,11€

Prírodoveda 1 pre 1. stupeň základných škôl (Rút Adame) [SK]

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2013)
Pracovná učebnica - Pracovná učebnica Prírodoveda 1 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v...

Pracovná učebnica pre prvý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,05€
3,77€

Prírodoveda 2 pre 1. stupeň základných škôl (Rút Adame) [SK]

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2013)
Pracovná učebnica - Pracovná učebnica Prírodoveda 2 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v...

Pracovná učebnica pre druhý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,04€
3,76€

Prírodoveda pre štvrtákov (aitec offline)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2018)
metodické komentáre k Prírodovede pre štvrtákov

aitec offline k pracovnej učebnici Prírodoveda pre štvrtákov prináša komplexnú pomôcku pre učiteľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
36,00€
33,48€

Prírodoveda pre tretiakov (metodické komentáre)

Metodické komentáre k pracovnej učebnici Prírodovede pre tretiakov vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prírodovedy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,10€
13,11€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy - metodické komentáre

Metodické komentáre k Prvouke pre 1. ročník základnej školy vysvetľujú autorskú koncepciu vyučovania prvouky použitú v učebnici pracovného typu objasňujúce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,00€
10,23€

Prírodoveda 1 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Prírodoveda 1 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Pracovná učebnica pre prvý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,05€

Természetismeret harmadikosoknak (munkáltató tankönyv)

Pracovná učebnica Prírodoveda pre tretiakov s VJM je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,10€
11,25€

Prvouka pre prvákov

Prvouka pre prvákov

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
Pracovná učebnica

Koncepcia pripravovanej pracovnej učebnice Prvouka pre prvákov bude založená na osvedčených metodických postupoch vyučovania prvouky a prírodovedy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,95€

Prírodoveda 2 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Prírodoveda 2 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Pracovná učebnica pre druhý ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,04€

Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Prírodoveda 3 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Pracovná učebnica pre tretí ročník zo série Prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ autoriek R. Adame – O. Kováčiková. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,70€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
multimediálny disk na DVD

Multimediálny disk k Prvouke pre 1. ročník základnej školy je pomôcka určená ako podpora pre vyučovanie predmetu prvouka v 1. ročníku. Prezentácie na disku plne korešpondujú s... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,00€

Természetismeret

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
az alapiskola 1. osztálya számára

Nová Prvouka pre 1. ročník základnej školy (Természetismeret az alapiskola 1. osztálya számára) v maďarskej jazykovej mutácii je určená pre základné školy s VJM... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,35€
6,84€

Természetismeret 4 (munkáltató tankönyv)

Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a Prírodaz roku 2015. Koncepčne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,50€
11,63€