❄️Aktuálne knižné zľavy

Kniha Prírodoveda 1 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica) - Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

Prírodoveda 1 pre 1. stupeň základných škôl (Pracovná učebnica)

Pracovná učebnica - Pracovná učebnica Prírodoveda 1 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v...


🍌 Odosielame o 7 dní.
4,05€
Zľava 7%
3,77€

Pracovná učebnica

- Pracovná učebnica Prírodoveda 1 preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v škole. Učivo je sprístupnené formou kvalitných didaktických úloh.
- Didaktické spracovanie prírodovedného učiva je na tematických dvojstranách, rozsahom prispôsobených vyučovacej jednotke.
- Učivo je rozdelené do piatich tematických celkov, ktoré je usporiadané v logických, na seba nadväzujúcich krokoch.
- Pracovná učebnica preferuje zážitkové učenie a vlastné objavovanie. Žiaci sa oboznamujú s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, že sami aktívne manipulujú s materiálmi, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.
- Okrem základných úloh obsahuje pracovná učebnica aj rozširujúce úlohy. Vhodne sú zaradené aj divergentné úlohy, ktoré žiakom umožňujú lepšie uplatniť svoje vedomosti, zručnosti a osobné skúsenosti.
- Celou pracovnou učebnicou žiakov sprevádzajú štyri sprievodné postavičky, ktoré plnia najmä motivačnú úlohu.
- Súčasťou pracovnej učebnice sú aj návrhy na tematické vychádzky a pozorovania, na nápadité a realizovateľné projekty, ktoré vedú žiakov k vytváraniu vhodnej dokumentácie a osobných portfólií.
- Priamo na stranách pracovnej učebnice sú uvedené cieľové kompetencie k preberanému učivu a krátke komentáre pre učiteľa.
- K pracovnej učebnici je vypracovaná podrobná metodická príručka, ktorá sa nachádza pod titulom ako súvisiaci materiál aj v sekcii Materiály pre učiteľa na stiahnutie.
- Titul je súčasťou série Prírodoveda pre prvý stupeň ZŠ autoriek Adame – Kováčiková, ktorá preferuje osvedčené postupy tradičného vyučovania prírodovedy v škole. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva prírodovedy v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 210×297 mm ISBN: 9788081460654 Počet strán: 38 Väzba: šitá

Zaradené v kategóriách