Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Dana Kovárová

Našli sme 68 titulov

Vybrané slová (zošit pre učiteľa)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2023)
pracovný zošit pre 3. ročník

Zošit pre učiteľa k titulu Vybrané slová je kombináciou predchádzajúcich metodických poznámok a zošita pre učiteľa s riešeniami úloh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,75€
10,46€

Vybrané slová

Vybrané slová

Pracovný zošit Vybrané slová autoriek Dany Kovárovej a Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,90€

Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl

Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl

Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník ZŠ

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník ZŠ

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom a aplikovať získané... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ, šitý na mieru štátnej učebnici, ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu i textotvornú kompetenciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€

Tvrdé a mäkké slabiky pre 2. ročník ZŠ

Tvrdé a mäkké slabiky pre 2. ročník ZŠ

Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek - PaeDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej - sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka základných škôl tvrdé a mäkké slabiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ

Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,75€

Nový Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ (pracovná učebnica)

Nový Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ (pracovná učebnica)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2023)
Rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami

Pracovný zošit je súčasťou pracovnej učebnice Nový Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ môže fungovať aj ako samostatný doplnkový pracovný zošit. Vznikol na podnet zvýšeného výskytu vývinových porúch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,60€

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Metodické poznámky)

Pracovný zošit bol vytvorený na základe skúseností autoriek, ktoré získali počas špeciálnopedagogickej práce, ale aj z dôvodu neustále narastajúceho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,75€
6,90€

Nový Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (pracovný zošit)

Nový Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (pracovný zošit)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2020)
Rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami

Pracovný zošit je súčasťou pracovnej učebnice NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, ale môže fungovať aj ako samostatný doplnkový pracovný zošit. Vznikol na podnet zvýšeného výskytu vývinových porúch učenia (dyslexie a dysgrafie) na prvom a druhom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,60€

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ (zošit pre učiteľa)

Na zopakovanie celého učiva 1. stupňa pred Testovaním 5 väčšinou ostáva len veľmi málo času. Tento fakt sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,75€
10,40€

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl

Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€
3,50€

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

Sériu pracovných zošitov zo slovenského jazyka uzatvára pracovný zošit pre 4. ročník. Ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
pracovný zošit - zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ je pre učiteľa podporou na hodinách. Publikácia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
7,60€

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Pracovný zošit - zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ ponúka učiteľovi plný komfort pri práci s pracovným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,75€

Pripravím sa do školy

Pripravím sa do školy

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Matica slovenská (2010)
Publikácia je koncipovaná ako pracovný zošit pre deti vo veku 5 - 6 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy....

Publikácia je koncipovaná ako pracovný zošit pre deti vo veku 5 - 6 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ

Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,89€

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)

Vybrané slová (Pracovný zošit pre 3. ročník)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2010)
Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo...

Pracovný zošit Vybrané slová autoriek D. Kovárová, A. Kurtulíková prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,00€