Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

Knihy autora Alena Kurtulíková

Našli sme 68 titulov

Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl

Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl

Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ

Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,75€

Vybrané slová

Vybrané slová

Pracovný zošit Vybrané slová autoriek Dany Kovárovej a Aleny Kurtulíkovej prináša výborný spôsob, ako precvičiť dôležité učivo tretieho ročníka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník ZŠ

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník ZŠ

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom a aplikovať získané... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€

Nový Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ (pracovná učebnica)

Nový Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ (pracovná učebnica)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2023)
Rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami

Pracovný zošit je súčasťou pracovnej učebnice Nový Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ môže fungovať aj ako samostatný doplnkový pracovný zošit. Vznikol na podnet zvýšeného výskytu vývinových porúch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
14,60€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ, šitý na mieru štátnej učebnici, ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu i textotvornú kompetenciu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl - prečítaná (bazár kníh)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
pracovný zošit - zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ je pre učiteľa podporou na hodinách... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
6,37€

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

Sériu pracovných zošitov zo slovenského jazyka uzatvára pracovný zošit pre 4. ročník. Ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
6,00€

Čoskoro budem prvákom - prečítaná (bazár kníh)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
Pracovný zošit je určený predovšetkým deťom vo veku 5 – 6 rokov. Obsahuje úlohy a cvičenia zamerané na všestranný rozvoj...

Pracovný zošit Čoskoro budem prvákom - 2. časť je pokračovaním pracovného zošita Čoskoro budem prvákom - 1. časť. Úlohy a cvičenia sú už náročnejšie s ohľadom na vek detí tak, aby boli pripravené zvládnuť požiadavky kladené na žiakov 1. ročníka. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,80€
4,29€

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Metodické poznámky) - prečítaná (bazár kníh)

Pracovný zošit bol vytvorený na základe skúseností autoriek, ktoré získali počas špeciálnopedagogickej práce, ale aj z dôvodu neustále narastajúceho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
8,29€

Nový Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (pracovný zošit)

Nový Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (pracovný zošit)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2020)
Rozvíjanie špecifických funkcií žiakov s vývinovými poruchami

Pracovný zošit je súčasťou pracovnej učebnice NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, ale môže fungovať aj ako samostatný doplnkový pracovný zošit. Vznikol na podnet zvýšeného výskytu vývinových porúch učenia (dyslexie a dysgrafie) na prvom a druhom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
14,60€

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ - prečítaná (bazár kníh)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Pracovný zošit - zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ ponúka učiteľovi plný komfort pri práci s pracovným zošitom. Učiteľ v ňom nájde správne riešenia úloh a návrhy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
8,29€

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ - prečítaná (bazár kníh)

Piataci majú už len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka, ktorý im pomôže s prípravou na Testovanie 5... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,75€
4,81€

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl (Metodické poznámky)

Pracovný zošit bol vytvorený na základe skúseností autoriek, ktoré získali počas špeciálnopedagogickej práce, ale aj z dôvodu neustále narastajúceho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,75€
10,71€

Mimočítankové čítanie pre 4. ročník základných škôl

Pracovný zošit s výberom krátkych náučných textov je výbornou pomôckou na hodiny čítania (komunikatívno-zážitkový model). Pomáha zdokonaľovať čítanie s porozumením. Žiak aktívne pracuje s textom, aplikuje vlastné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€
3,99€

Vybrané slová (zošit pre učiteľa)

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2023)
pracovný zošit pre 3. ročník

Zošit pre učiteľa k titulu Vybrané slová je kombináciou predchádzajúcich metodických poznámok a zošita pre učiteľa s riešeniami úloh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,75€
10,71€

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
pracovný zošit - zošit pre učiteľa

Zošit pre učiteľa k pracovnému zošitu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ je pre učiteľa podporou na hodinách. Publikácia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
8,23€

Mimočítankové čítanie pre 2. ročník základných škôl - prečítaná (bazár kníh)

Pracovný zošit, ktorý možno využiť na hodinách čítania, vyhovuje súčasným trendom vo vyučovaní slovenského jazyka (komunikatívno-zážitkový model), potrebám školskej praxe i zmenám vo vzdelávacích štandardoch. Pomáha... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€
3,09€

Rozšírená príprava na Testovanie 5 - slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ (zošit pre učiteľa)

Na zopakovanie celého učiva 1. stupňa pred Testovaním 5 väčšinou ostáva len veľmi málo času. Tento fakt sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,75€
10,71€

Čoskoro budem prvákom

Čoskoro budem prvákom

Alena Kurtulíková, Dana Kovárová, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Pracovný zošit je určený predovšetkým deťom vo veku 5 – 6 rokov. Obsahuje úlohy a cvičenia zamerané na všestranný rozvoj...

Pracovný zošit je určený predovšetkým deťom vo veku 5 – 6 rokov. Obsahuje úlohy a cvičenia zamerané na všestranný rozvoj... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,80€