Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Tvrdé a mäkké slabiky pre 2. ročník ZŠ

Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup


Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek - PaeDr. Dany Kovárovej a Mgr. Aleny Kurtulíkovej - sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka základných škôl tvrdé a mäkké slabiky.

Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými slabikami ci, dzi, či, dži, ši, ji. Najväčší dôraz sa kladie na rozlišovanie mäkkých slabík di, ti, ni, li a tvrdých slabík dy, ty, ny, ly, ktoré sa postupne samostatne alebo v protikladných dvojiciach precvičujú.

Pracovný zošit má pevnú štruktúru, ktorá začína bankou slov na precvičenie výslovnosti, pokračuje krátkym textom a väčšina priestoru je venovaná úlohám. Žiak pracuje s výslovnosťou, ktorú intuitívne spája s pravopisom, číta, píše, triedi, rozlišuje, kreslí, dopĺňa (slová, slabiky, písmená), usporadúva (slová, slabiky), priraďuje obrázky a týmito činnosťami si osvojuje rôznorodou a pútavou formou náročné učivo. Nekladie sa tu dôraz na morfologické hľadisko pri písaní, ale na prirodzený fonetický protiklad mäkký tvrdý, ktorý má oporu vo výslovnosti žiakov a ktorý by sa mal odraziť v ich pravopise.

V závere pracovného zošita je časť, ktorá opakuje všetky prebrané slabiky. Komunikačné situácie rešpektujú požiadavky žiaka 2. ročníka ZŠ a autorky sa nezamerali iba na kognitívnu, ale aj na jeho emocionálnu a psychomotorickú doménu.

Pracovný zošit je spracovaný podľa požiadaviek ŠVP a je odporúčaný Ministerstvom školstva SR.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2019 ISBN: 9788081207013 Rozmer: 165×235 mm Počet strán: 32 Väzba: šitá Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách