Bazár kníh za super ceny!

Písmenká - moji kamaráti (6 písaniek s predtlačou)


🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,35€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅Výhodné ceny ✅Bezpečný nákup


Vydavateľstve Orbis Pictus Istropolitana aktuálne nedistribuuje svoje tituly. Objednávky na tituly tohto vydavateľstva vieme preto vybaviť, len ak máme titul na sklade. Nevybavené objednávky budeme evidovať a vybavíme ich hneď ako to bude možné - po skončení ich dovolenky koncom augusta 2024.
Ďakujeme za pochopenie.

Vstup dieťaťa do školy je udalosťou, ktorá ho ovplyvní na celý život. Jej súčasťou je nácvik čítania a písania. Pre bezproblémové zvládnutie tejto základnej zručnosti zostavila autorka Šlabikára L. Virgovičová súbor inovovaných písaniek s predtlačou Písmenká – moji kamaráti, spolu s blokom prípravných cvikov Moje prvé čiary.

Súbor sa skladá zo 6 zošitov s príťažlivým farebným vzhľadom, ktorý uľahčuje orientáciu žiakov i učiteľa. Na vnútornej strane obálky nájdu žiaci rady, ako má správne držať pero ľavák a pravák. Tretia strana obálky obsahuje prehľad malej a veľkej abecedy v písanej i tlačenej forme.

Vyvodzovacia strana s novým písmenkom obsahuje motivačnú ilustráciu, ktorá slúži na rozcvičenie zápästia. Učiteľ ju môže využiť na vyfarbovanie aj v prípade, ak potrebuje efektívne „zabaviť“ rýchlejších žiakov. Na vyvodzovacej strane nájdete nové písmeno v písanej forme v rôznych veľkostiach, ako aj obrázky na sebahodnotenie žiakov.

Rozsah nácviku jednotlivých písmen, slabík, slov a viet je overený dlhoročnými pozitívnymi ohlasmi z praxe a vychádza z požiadaviek učebných osnov. Nácvik nových písmen sa strieda s utvrdzovaním najmä prostredníctvom zaujímavých tvorivých úloh. Slová sa čoskoro spájajú do viet a zložitejších cvičení, ktoré môže učiteľ diferencovať podľa individuálnych schopností žiakov. Voľná strana je vhodná na písanie nácvičných diktátov.

Písanky sú schválené MŠ SR.

Obsahujú malé a veľké tvary písaných i tlačených písmen v tomto poradí:

* písanka č. 1: a, i, e, o, u, m;
* písanka č. 2: l, v, s, y;
* písanka č. 3: j, p, n, z, b, t;
* písanka č. 4: d, c, k, r, š, č;
* písanka č. 5: ť, h, g, ľ, ň, f, ž, ď;
* písanka č. 6: ch, ä, dz, dž, ô, ŕ, ĺ, x.

- 24. vydanie

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2020 ISBN: 9788081208768 Rozmer: 150×205 mm Počet strán: 6x48 Väzba: šitá Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách