Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Nový Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ - 2. diel (pracovná učebnica)


🌴 Posledný kus na sklade, posielame ihneď.
10,90€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup


Kreslenie, čítanie, záložky, vyfarbovanie, počítanie, spájanie, vyznačovanie, písanie, usporadúvanie, diskusia, práca v dvojiciach, vlastné zážitky, divadielko, tajničky a rébusy. Verili by ste, že hovoríme o učebnici slovenského jazyka?

Prinášame vám výnimočnú novinku na slovenskom učebnicovom trhu – pracovnú učebnicu NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ, v ktorej autorský kolektív spojil učebnicu, pracovný zošit a zošit. Namiesto neustáleho listovania v učebnici a v pracovnom zošite majú žiaci všetko v jednom. Získaný čas učiteľ využije na zaujímavé aktivity či diskusie a najmä sa budem môcť individuálne venovať žiakom. Učebnica zúročuje dlhoročnú prax autoriek a poskytuje výber ideálnych prostriedkov pre efektívne vyučovanie materinského jazyka. Metodicky upúta nielen skúseného učiteľa, ale výrazne pomôže aj začínajúcemu pedagógovi.

V čom je táto pracovná učebnica výnimočná?
 • Spája učebnicu, pracovný zošit a zošit žiaka.
 • Plynule nadväzuje na vyučovanie v 2. ročníku ZŠ.
 • Ponúka vekuprimerané komunikačné témy.
 • Príbehom odkazuje na gramatické javy a rozvíja slohové tematické celky.
 • Obsahuje podnety pre kritické myslenie a formovanie vlastného názoru žiakov.
 • Čerpá zo súčasných trendov vo výučbe slovenského jazyka a podporuje tvorivosť, individualitu žiakov, ale aj ich uvedomenie si sociálnej ukotvenosti.
 • Žiaci si sami osvojujú gramatické pravidlá pozorovaním rôznych jazykových situácií.
 • Na základe cvičení dokážu sami dotvárať poučenia a doplňovaním spoluvytvárajú učebnicu.
 • Vyfarbovanie nabáda žiakov k čítaniu s porozumením a k rozvoju ďalšej domény.
 • Zrozumiteľnú pracovnú učebnicu ocení aj rodič počas práce žiaka z domu. Pomôžu mu fazety, na ktorých má „ťaháky“ k dispozícii.
 • Efektívnu prácu s časom a ponuku priestoru na podporu reálnej komunikácie žiakov.
 • Sebakontrolu žiakov prostredníctvom rébusov, tajničiek a skupinovej práce.
 • Správne riešenie úloh a stručné poznámky k zámeru úloh a ďalšie podnety na prácu s cvičením nájdete v Metodickej príručke.
Obsah 2. dielu:
Vybrané slová po v
Vybrané slová po z
Opakovanie vybraných slov
Slovné druhy
Podstatné mená
Prídavné mená
Zámená
Číslovky
Slovesá
Opakovanie učiva 3. ročníka

Súčasťou pracovnej učebnice sú kapitoly venujúce sa slohovej zložke (pozvánka, vizitka, rozprávanie podľa osnovy, opis pracovného predmetu, nákres, schéma, návod).

Aj táto učebnica má podnetné a kvalitné ilustrácie, jednoduchú orientáciu pomocou symbolov, mnoho premyslených cvičení na utvrdzovanie nového i starého učiva, zábavné úlohy, námety na spoločné diskusie, ale aj písanie a tvorbu portfólia žiakov.

A, samozrejme, všetko je v súlade s iŠVP.

Táto výnimočná pracovná učebnica NOVÝ Slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník ZŠ posúva slovenský učebnicový trh opäť o krok vpred.
Pracovná učebnica je odporúčaná MŠVVaŠ SR.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2021 ISBN: 9788081208843 Rozmer: 212×301 mm Počet strán: 96 Väzba: šitá Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách