📚 Horúce knižné zľavy

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl


🍌 Odosielame o 6 dní.
2,30€

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík, dvojhlások, slov, slovných spojení, viet a opakovanie. Vybrané texty sú prirodzené, veku primerané a adekvátne nasýtené gramatickými javmi. Nácvičné diktáty sú súčasťou Pravopisných cvičení pre 1. ročník ZŠ. Nadväzujú na učivo šlabikárov pre 1. ročník ZŠ a zodpovedajú Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na žiakov 1. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2019 Rozmer: 120×170 mm ISBN: 9788010036578 Počet strán: 56 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách