Máj, nové knižné zľavy až do 80% maj!

Manažment bezpečnosti informačného systému

Juraj VaculíkEDIS (2018)

🍌 Odosielame o 10 dní.
30,00€
Zľava 5%
28,50€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Autor si dal za cieľ zhrnúť v predloženej publikácii základné znalosti potrebné pre riadenie bezpečnosti. Nie je zameraná len na bezpečnosť informačného systému, ale sú v nej rozobrané otázky týkajúce sa manažmentu bezpečnosti, ktoré vychádzajú zo všeobecných manažérskych metód a sú aplikovateľné na oblasť bezpečnosti. Bezpečnosť informačného systému nie je izolovaná, ale vychádza z bezpečnosti celého podniku, rovnako ako aj bezpečnostné prvky, ktoré sa netýkajú priamo len informačných systémov, ale bezpečnosti v širšom slova zmysle. Problematika bezpečnosti je rozsiahla, komplexná a zasahuje v podstate do všetkých oblastí, vrátane manažmentu kvality, spoľahlivosti, riadenia podniku a pod. Preto je časť publikácie venovaná aj týmto oblastiam, ktoré s bezpečnosťou priamo alebo nepriamo súvisia.

Publikácia je určená hlavne pre študentov predmetu „Manažment bezpečnosti informačného systému“ na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá sa zaoberá otázkami bezpečnosti v rôznych súvislostiach.

Publikácia je zameraná na komplexné riešenia v oblasti manažmentu bezpečnosti informačného systému. Obsah publikácie je štruktúrovaný do troch základných častí: problematika bezpečnosti, riadenie bezpečnosti a počítačová bezpečnosť. V nich sú zahrnuté oblasti technických bezpečnostných prvkov, prevádzkovej logiky, riadenie personálnych otázok, analýza a riadenie rizika, legislatíva a štandardizácia, autorské právo a mnohé ďalšie.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2018 ISBN: 9788055414621 Rozmer: 170×240 mm Počet strán: 288 Väzba: pevná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách