📚 Horúce knižné zľavy

Nemovitosti

Nemovitosti 4.v. LINDE - Oceňování a právní vztahy - Edice: Praktické právnické příručky - LINDE - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná

Albert BradáčLinde (2007)

🍎 Vypredané
38,13€

Čtvrté vydání praktické komplexní příručky bylo doplněno a aktualizováno k 1. 6. 2007. Došlo totiž k řadě změn jak v předpisech týkajících se právních vztahů (za pozornost stojí např. rozšíření souboru nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí o vodní díla, dále nová katastrální vyhláška a též vývoj judikatury), tak v problematice oceňování nemovitostí. Kromě zapracování těchto změn byly přepracovány a podstatně doplněny některé další statě.
V úvodní části je přehledně shrnuta problematika vlastnictví nemovitostí, podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů včetně katastru nemovitostí.
Další obsáhlá část publikace je věnována oceňování nemovitostí. V úvodu jsou uvedeny základní metody pro oceňování nemovitostí, následuje kapitola o oceňování podle zákona o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášky.
Pozornost včetně příkladů je dále věnována ocenění bytů a nebytových prostorů, pozemků stavebních, zemědělských a dalších.
Samostatné kapitoly tvoří výpočet ekonomického nájemného, principy náhrady škody na nemovitosti a věcná břemena.
Příručka je doplněna řadou podrobných názorných tabulek a příkladů.
Je určena soudním znalcům, pracovníkům justice, notářům a dalším zájemcům.

Jazyk: český Rok vydania: 2007 Rozmer: 150×200 mm ISBN: 8072016792 Počet strán: 740 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách