Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Kniha Kontrola v obecnej samospráve - Jozef Tekeli, Marian Hoffmann

Kontrola v obecnej samospráve


🍌 Odosielame o 12 dní.
14,00€
Zľava 7%
13,02€

Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoločnosti je kontrola. Kontrola predstavuje systém spätnej väzby, ktorý dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či skutočný stav korešponduje stavu predpokladanému a žiadanému.
Vo verejnej správe navyše inštitút kontroly nadobúda osobitný význam, ktorý sa prejavuje vo viacerých smeroch. Dôležitosť kontroly vo verejnej správe sa prejavuje najmä v legislatívnej regulácii jej uskutočňovania, t. j. v zákonnej procesnoprávnej úprave výkonu kontroly a rovnako v jej inštitucionalizácii, t. j. vo formálnom konštituovaní kontrolných orgánov v jednotlivých odvetviach a na jednotlivých úrovniach a stupňoch verejnej správy. Predložená práca rozoberá súčasnú hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu vzťahujúcu sa ku kontrolnému systému obecnej samosprávy, zohľadňuje dostupnú literatúru venovanú kontrole obcí a obsahuje návrhy de lege ferenda na zlepšenie právneho stavu a odstránenie interpretačných nejasností aplikačnej praxe.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2013 Rozmer: 148×210 mm ISBN: 9788089447978 Počet strán: 280 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách