Bazár kníh za super ceny!

Jozef Tekeli

Našli sme 12 titulov

Konflikt záujmov vo verejnej správe

Predložené dielo analyzuje súčasnú hmotnoprávnu i procesnoprávnu úpravu inštitútu konfliktu záujmov vo verejnej správe.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,80€
11,73€

Zákon o samosprávnych krajoch

Poznanie právnej regulácie zriadenia samosprávy na úrovni vyšších územných celkov vytvára základný vedomostný rámec pre vykonávateľov územnej samosprávy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
72,50€
65,25€

Zákon o obecnom zriadení

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Ide o najkomplexnejšie dielo pojednávajúce o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
71,50€
64,35€

Komunálne právo

Komunálne právo

Publikácia Komunálne právo sprostredkúva odbornej verejnosti, poslucháčom právnických fakúlt a poslucháčom odboru verejná správa komplexné poznatky o teoretických aspektoch a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,90€

Kompetenčné právo v obecnej samospráve

Kompetenčné právo v obecnej samospráve

Jozef Tekeli, Wolters Kluwer (2016)
Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a...

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle platnej legislatívy.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,70€

Správne právo hmotné - všeobecná časť

Správne právo hmotné - všeobecná časť

Všeobecná časť správneho práva hmotného poskytuje študentom právnickej fakulty rozsiahly komplex poznatkov, zásad, inštitútov a právnych noriem, tvoriacich základ pre existenciu a praktické fungovanie verejnej správy. Je predpokladom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,30€

Správne právo hmotné

Správne právo hmotné

Učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná časť... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,12€

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016

Jozef Tekeli, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“ sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami...

Publikácia „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“ sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania starostu obce, poslancov obecného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,70€

Správne právo hmotné

Správne právo hmotné

Predkladaná učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
15,30€

Zákon o obecnom zriadení – komentár

Zákon o obecnom zriadení – komentár

Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Wolters Kluwer (2014)
Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších...

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Na trhu slovenskej právnickej literatúry publikácia... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
54,50€

Nakladanie s majetkom obce

Nakladanie s majetkom obce

Aplikačné problémy obcí pri nakladaní s obecným majetkom sa stali impulzom pre zrod publikácie, ktorá by odborne, ale... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,00€

Kontrola v obecnej samospráve

Kontrola v obecnej samospráve

Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoločnosti je kontrola. Kontrola predstavuje systém spätnej väzby, ktorý dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či skutočný stav korešponduje stavu predpokladanému a žiadanému. Vo verejnej správe navyše.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,00€