Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Jozef Tekeli

Našli sme 7 titulov

Správne právo hmotné - osobitná časť (Jozef Tekeli)

Predkladaná učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,80€
14,77€

Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti (Jozef Tekeli)

Jozef Tekeli, Wolters Kluwer (2016)
Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a...

Predmetom monografie „Kompetenčné právo v obecnej samospráve – Konfliktné oblasti“ je právna analýza postavenia, činnosti a vzájomných vzťahov orgánov obce, t. j. pôsobnosti starostu obce a obecného zastupiteľstva, v zmysle platnej legislatívy.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,50€
11,88€

Nakladanie s majetkom obce (Jozef Tekeli)

Aplikačné problémy obcí pri nakladaní s obecným majetkom sa stali impulzom pre zrod publikácie, ktorá by odborne, ale... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€
10,36€

Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016 (Jozef Tekeli)

Jozef Tekeli, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“ sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami...

Publikácia „Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1. januári 2016“ sa vyčerpávajúcim spôsobom zaoberá aktuálnymi otázkami odmeňovania starostu obce, poslancov obecného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,90€
7,51€

Zákon o obecnom zriadení – komentár (Jozef Tekeli, Marian Hoffmann)

Jozef Tekeli, Marian Hoffmann, Wolters Kluwer (2014)
Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších...

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Na trhu slovenskej právnickej literatúry publikácia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
51,90€
49,31€

Kontrola v obecnej samospráve

Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoločnosti je kontrola. Kontrola predstavuje systém spätnej väzby, ktorý dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či skutočný stav korešponduje stavu predpokladanému a žiadanému. Vo verejnej správe navyše.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
14,00€
13,02€

Konflikt záujmov vo verejnej správe (Jozef Tekeli)

Predložené dielo analyzuje súčasnú hmotnoprávnu i procesnoprávnu úpravu inštitútu konfliktu záujmov vo verejnej správe.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,06€
13,33€