📚 Knižná akcia každý mesiac

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Našli sme 186 titulov

Praktická kinezioterapia

Vysokoškolská učebnica Praktická kinezioterapia je určená fyzioterapeutom v rámci pregraduálneho, ale aj postgraduálneho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
36,60€
32,94€

Správne právo hmotné

Správne právo hmotné

Učebnica je základnou literatúrou pre vysokoškolské právnické vzdelávanie predmetu správne právo - osobitná časť... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,12€

Vademecum sociálnej práce

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,00€
21,60€

Chémia súbor otázok na prijímacie skúšky

Chémia súbor otázok na prijímacie skúšky

Publikácia je určená záujemcom o štúdium na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,30€

Biológia súbor otázok na prijímacie skúšky

Biológia súbor otázok na prijímacie skúšky

Publikácia je určená záujemcom o štúdium na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,30€

Anestéziológia a intenzívna medicína

Anestéziológia a intenzívna medicína

Jozef Firment, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2020)
Pre študentov lekárskej fakulty

V predloženej učebnici si autori predsavzali zhrnúť informácie, ktoré pre úspešné absolvovanie predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína považujú za esenciálne. Množstvo textu je stranovo limitované, preto si nemožno nárokovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,30€

Praktikum z histológie 2

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,10€
7,29€

Ústavné právo Európskej únie

Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,90€
8,91€

Psychológia starších dospelých a poradenstvo starším a dospelým

Psychológia starších dospelých a poradenstvo starším a dospelým

Obdobie staršej dospelosti je aj pre psychológiu príležitosť urobiť syntézu svojej prírodovednej tradície a filozofickej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,70€

Fyziológia dýchania

Fyziológia dýchania

Predkladaná publikácia je venovaná záujemcom o štúdium základnej problematiky fyziológie dýchania. Ide o dielo svetoznámeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,40€

Elementárna teória čísel I

Elementárna teória čísel I

Učebný text je určený poslucháčom medziodborového štúdia v kombinácii s matematikou, jednoodborového štúdia matematiky ako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€

Otázky a úlohy zo všeobecnej chémie

Skriptá sú študijnou literatúrou pre predmet Všeobecná chémia, ktorý je povinným predmetom bakalárskeho štúdia v odboroch Chémia, Environmentálna chémia, Chémia - medziodborové štúdium a Všeobecná ekológia, prvý ročník... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,19€
8,27€

Nanotechnológie

Nanotechnológie

Nanotechnológie predstavujú najrýchlejšie sa vyvíjajúci vedný odbor súčasnosti. Predstavujú technológie, ktoré umožňujú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€

História univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
49,47€
44,52€

Psychológia v medicíne

Učebné texty Psychológia v medicíne prezentujú základné poznatky o správaní sa a prežívaní človeka nielen v chorobe, približujú psychodiagnostické postupy a psychoterapeutickú liečbu pacientov. Podstatnou súčasťou práce... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,19€
26,27€

Praktické cvičenia z fyziológie 1

Praktické cvičenia z fyziológie 1

Predmetom praktických cvičení je spojenie teórie s praxou. Poslucháč sa zoznámi s vyšetrovacími metodikami používanými u... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,20€

Cytológia

Ján Kleban, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2019)
Pracovný zošit na praktické cvičenia

3. vydanie Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,19€
10,97€

Repetitórium otorinolaryngológie

Repetitórium otorinolaryngológie

Skripta ponúkajú rýchly prehľad o chorobách v odbore otorinolaryngológia. Kapitoly sú členené podľa jednotlivých oblasti odboru. Ponúkajú informácie o klinickej symptomatológii chorôb, ich diagnostike, použitých vyšetrovacích metódach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€

Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie

Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie

Neurologické vedy dosiahli za posledných dvadsať rokov významný pokrok tak v objasnení patologických procesov a mechanizmov rozvoja mnohých neurologických ochorení, ako aj v nových možnostiach liečby.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,20€

Patočka a novoveká filozofia

Filozofické dedičstvo Jana Patočku ponúka vo svojom celku významné reflektovanie novovekého filozofického myslenia. V našich doterajších domácich historicko-filozofických skúmaniach sa však doposiaľ tejto skutočnosti venovala len veľmi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,50€
16,65€