Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Knihy vydavateľstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Našli sme 191 titulov

Chirurgia pre študentov medicíny

Chirurgia pre študentov medicíny

Vysokoškolská učebnica určená zahraničným študentom všeobecného lekárstva, ktorá predstavuje kompaktný zdroj informácií nevyhnutných pre úspešné zvládnutie štúdia predmetu chirurgia. Obsahuje kapitoly z chirurgickej propedeutiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
54,90€

Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory

Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory

Vysokoškolské učebné texty „Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory“ podávajú prehľadný opis anatómie ľudského tela.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,30€

Chémia súbor otázok na prijímacie skúšky

Chémia súbor otázok na prijímacie skúšky

Publikácia je určená záujemcom o štúdium na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,99€

Biológia súbor otázok na prijímacie skúšky

Biológia súbor otázok na prijímacie skúšky

Publikácia je určená záujemcom o štúdium na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte v odbore všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,99€

Praktická kinezioterapia

Vysokoškolská učebnica Praktická kinezioterapia je určená fyzioterapeutom v rámci pregraduálneho, ale aj postgraduálneho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
36,60€
31,11€

Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie

Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie

Neurologické vedy dosiahli za posledných dvadsať rokov významný pokrok tak v objasnení patologických procesov a mechanizmov rozvoja mnohých neurologických ochorení, ako aj v nových možnostiach liečby.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,00€

Ultrasonografická anatómia 1

Vysokoškolská učebnica Ultrasonografická anatómia 1 je určená predovšetkým študentom lekárskych fakúlt. Publikácia dopĺňa medzeru na medicínskom literárnom trhu, na ktorom takýto druh literatúry doteraz absentuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,00€
19,55€

Vademecum sociálnej práce

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,00€
20,40€

Základy lekárskej, klinickej a laboratórnej biochémie

Základy lekárskej, klinickej a laboratórnej biochémie

Predkladaná vysokoškolská učebnica predstavuje základy biochémie a je určená predovšetkým pre bakalárske študijné programy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,90€

Anestéziológia a intenzívna medicína

Anestéziológia a intenzívna medicína

Jozef Firment, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2020)
Pre študentov lekárskej fakulty

V predloženej učebnici si autori predsavzali zhrnúť informácie, ktoré pre úspešné absolvovanie predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína považujú za esenciálne. Množstvo textu je stranovo limitované, preto si nemožno nárokovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,30€

Základy štátovedy

Základy štátovedy

Vysokoškolská učebnica pripravená na páde Fakulty verejnej správy UPJŠ je primárne určená ako študijná literatúra pre výučbu viacerých študijných predmetov na tejto fakulte, ale aj iných fakultách UPJŠ... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
25,76€

Všeobecná štátoveda

Všeobecná štátoveda

Učebnica Všeobecnej štátovedy predstavuje tradičný obsah predmetu, ako sa rozvinul v európskej kontinentálnej podobe (altematívou štátovedy je dnes na viacerých univerzitách, aj mimo právnických fakúlt, politická veda)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,08€

Lekárska biológia a genetika

Vysokoškolská učebnica „Lekárska biológia a genetika“ poskytuje v zrozumiteľnej podobe teoretické základy bunkovej biológie, molekulovej biológie a genetiky. Obsahuje najnovšie poznatky z relevantných odborov doplnené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
29,90€
25,42€

Praktikum z histológie 2

Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,10€
6,89€

Vybrané kapitoly z gynekológie a pôrodníctva pre študentov fyzioterapie

Vysokoškolská učebnica je svojim rozsahom, obsahom, formou a spôsobom spracovania určená pre študentov bakalárskeho študijného programu Fyzioterapia. Je zameraná na získanie základných vedomostí z oblasti gynekológie a pôrodníctva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,72€
19,89€

Repetitórium otorinolaryngológie

Repetitórium otorinolaryngológie

Skripta ponúkajú rýchly prehľad o chorobách v odbore otorinolaryngológia. Kapitoly sú členené podľa jednotlivých oblasti odboru. Ponúkajú informácie o klinickej symptomatológii chorôb, ich diagnostike, použitých vyšetrovacích metódach... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,90€

Praktické cvičenia pre študentov všeobecného lekárstva

Praktické cvičenia pre študentov všeobecného lekárstva

Patológia 2. časť (letný semester) - Praktické cvičenia pre študentov všeobecného lekárstva“ je druhou časťou vysokoškolskej učebnice predstavujúcou druhú polovicu výučby (letný semester)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,99€

Praktické cvičenia pre študentov zubného lekárstva

Praktické cvičenia pre študentov zubného lekárstva

„Patológia 2. časť (letný semester) - Praktické cvičenia pre študentov zubného lekárstva“ je druhou časťou vysokoškolskej učebnice predstavujúcou druhú polovicu výučby (letný semester)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
21,30€

Topografická pitva hornej a dolnej končatiny

Topografická pitva hornej a dolnej končatiny

Vysokoškolské učebné texty sú určené pre študentov 1. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo, pričom pozostávajú zo všeobecnej a špeciálnej časti. Vo všeobecnej časti sa študenti oboznámia so základnými pitevnými nástrojmi a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
20,99€

Elementárna teória čísel I

Elementárna teória čísel I

Učebný text je určený poslucháčom medziodborového štúdia v kombinácii s matematikou, jednoodborového štúdia matematiky ako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€