🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Našli sme 151 titulov

Správne právo procesné

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,30€
15,16€

Biológia a chémia modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium

Biológia a chémia modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium

Modelové otázky na prijímacie skúšky pre bakalárske štúdium sú určené záujemcom o bakalárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. Publikácia obsahuje 500 otázok z biológie a 500 otázok z... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,70€

Vademecum sociálnej práce

Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,00€
22,32€

Lekárska biológia I.

Druhé vydanie učebných textov Lekárska biológia I. v slovenskom jazyku poskytuje v zrozumiteľnej podobe teoretické základy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,10€
14,97€

Patočka a novoveká filozofia

Filozofické dedičstvo Jana Patočku ponúka vo svojom celku významné reflektovanie novovekého filozofického myslenia. V našich doterajších domácich historicko-filozofických skúmaniach sa však doposiaľ tejto skutočnosti venovala len veľmi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,50€
17,21€

Cytológia

Ján Kleban, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2019)
Pracovný zošit na praktické cvičenia

3. vydanie Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,10€
14,04€

Otázky a úlohy zo všeobecnej chémie

Skriptá sú študijnou literatúrou pre predmet Všeobecná chémia, ktorý je povinným predmetom bakalárskeho štúdia v odboroch Chémia, Environmentálna chémia, Chémia - medziodborové štúdium a Všeobecná ekológia, prvý ročník... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,79€
10,03€

Psychológia v medicíne

Učebné texty Psychológia v medicíne prezentujú základné poznatky o správaní sa a prežívaní človeka nielen v chorobe, približujú psychodiagnostické postupy a psychoterapeutickú liečbu pacientov. Podstatnou súčasťou práce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
29,19€
27,15€

História univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach

Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
49,47€
46,01€

Elementárna teória čísel I

Elementárna teória čísel I

Učebný text je určený poslucháčom medziodborového štúdia v kombinácii s matematikou, jednoodborového štúdia matematiky ako... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€

Správanie (chcenie) človeka a poruchy správania

Správanie (chcenie) človeka a poruchy správania

Správanie v slovenčine vyjadrované ako chcenie patrí k základným psychickým procesom každého jedinca, každého človeka. V... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€

Psychológia starších dospelých a poradenstvo starším a dospelým

Psychológia starších dospelých a poradenstvo starším a dospelým

Obdobie staršej dospelosti je aj pre psychológiu príležitosť urobiť syntézu svojej prírodovednej tradície a filozofickej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,70€

Praktické cvičenia z fyziológie 1

Praktické cvičenia z fyziológie 1

Predmetom praktických cvičení je spojenie teórie s praxou. Poslucháč sa zoznámi s vyšetrovacími metodikami používanými u... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
10,20€

Zásady terapie v dermatológii

Učebnica podáva súčasný stav poznatkov v oblati terapie dermatologických ochorení, je rozdelená do 5 hlavných oblastí:... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,85€
8,23€

Fyziológia dýchania

Fyziológia dýchania

Predkladaná publikácia je venovaná záujemcom o štúdium základnej problematiky fyziológie dýchania. Ide o dielo svetoznámeho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
28,90€

Neuroanatómia

2. vydanie Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,14€
6,64€

Praktikum z reumatológie

Vysokoškolský učebný text: Praktikum z reumatológie je určený študentom všeobecného lekárstva. Slúži ako úvod do odboru... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,88€
8,26€

Epidemiológia pre študentov verejného zdravotníctva

Epidemiológia pre študentov verejného zdravotníctva

Epidemiológia ako jeden z nosných pilierov odboru Verejné zdravotníctvo sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,70€

Lekárska biochémia

Lekárska biochémia

Učebný text je určený predovšetkým študentom medicíny na zopakovanie a praktické precvičovanie teoretických poznatkov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,87€

Ústavné právo Európskej únie

Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€