Nová krimi Dominika Dána v predpredaji!

1000 riešení č. 1-2 / 2022 - Daňové rezervy - koniec roka

Technické zhodnotenie majetku, Stravovanie zamestnancov, Daň z motorových vozidiel

Poradca s.r.o. (2022) • Séria 1000 riešení 2022 • Edícia 1000 riešení • 1. diel

🍌 Posielame ihneď.
6,72€
Zľava 10%
6,05€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

Účtovná jednotka musí dôsledne sledovať tvorbu, čerpanie a zrušenie nedaňových rezerv v mimoúčtovnej evidencii, pretože čerpanie nedaňových rezerv sa neprejaví v účtovníctve v rámci nákladových resp. výnosových účtov. Aký je spôsob účtovania rezerv a ich vplyv na vyčíslenie základu dane sa dočítate v tomto čísle mesačníka.

Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam:
 • Tvorba a použitie daňových rezerv ku koncu roka
 • Stravovanie zamestnancov v účtovníctve na konci roka
 • Daň z motorových vozidiel
 • Zákon o dani z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Automobil v podnikaní
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Technické zhodnotenie majetku
 • Zamestnávanie
 • Daňový bonus zamestnanca
 • Cestovné náhrady a stravné
 • Manká a škody
 • Verejná správa


Depozitný účet na konci roka v rozpočtových organizáciách

Tvorba a použitie rezerv
Náklad na ktorý bola tvorená nedaňová rezerva podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania v PÚ, ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu rezervy, a to do výšky, v akej je tento náklad súčasne uznaný za daňový výdavok. Zúčtovaný rozdiel medzi nákladom, na ktorý bola táto rezerva tvorená a sumou tejto rezervy sa do základu dane nezahŕňa. Taktiež zrušenie rezervy, ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok sa nezahrnie do základu dane.

Daň z motorových vozidiel
V podnikateľskej praxi časokrát vznikajú nejasnosti pri správnom určení daňovníka v prípadoch, ak je motorové vozidlo predmetom nájomného vzťahu. Aj v tejto súvislosti si treba uvedomiť, že jednou z podmienok, aby motorové vozidlo bolo predmetom dane z motorových vozidiel je jeho používanie na podnikanie podľa § 2 Obchodného zákonníka alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.
Keďže daňovníkom dane z motorových vozidiel je v prvom rade držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla, ktorý uvedené vozidlo spĺňajúce podmienku predmetu dane používa na podnikanie, potom v prípade nájomných vzťahov platí, že ak prenajímateľ svoje vozidlo, ktorého je držiteľom, prenajíma inej firme, daňovníkom dane z motorových vozidiel je prenajímateľ, nakoľko ako držiteľ vozidla používa vozidlo na podnikanie.

Rok vydania: 2022 ISBN: 9771335415159 Rozmer: 145×212 mm Počet strán: 96 Väzba: brožovaná Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách