🎄 Najrýchlejšie vianočné darčeky + SÚŤAŽ 🎄

1000 riešení č. 11-12 / 2021 - Zdravotné poistenie po zmenách

Osobná spotreba podnikateľa


🍌 Posielame ihneď.
🎄 Do Vianoc: ÁNO
6,72€
Zľava 7%
6,25€

 • Zdravotné poistenie
 • Virtuálna mena – daňový a účtovný pohľad
 • Osobná spotreba podnikateľa v daňových výdavkoch
 • Zákon o dani z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, Automobil v podnikaní
 • Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo
 • Zákonník práce, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady a stravné
 • Právo
 • Pozemkové spoločenstvá, Verejný sektor

Zdravotné poistenie je povinné verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, tiež individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu. Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami. Zmeny zákona o zdravotnom poistené prináša ročne niekoľko dôležitých zmien, ku ktorým prinášame riešenia prípadov.
Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam:
 • Zdravotné poistenie
 • Virtuálna mena – daňový a účtovný pohľad
 • Osobná spotreba podnikateľa v daňových výdavkoch
 • Zákon o dani z príjmov, Daň z pridanej hodnoty, Automobil v podnikaní
 • Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo
 • Zákonník práce, Mzdy a odvody, Cestovné náhrady a stravné
 • Právo
 • Pozemkové spoločenstvá, Verejný sektor

Výdavky na osobnú spotrebu sú výdavky, ktoré podnikateľ nevynaložil v súvislosti s dosahovaním, zabezpečením a udržaním jeho zdaniteľných príjmov. Sú to výdavky, ktoré podnikateľ vynaložil z firemných prostriedkov na pokrytie svojich osobných potrieb. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov daňovými výdavkami nie sú výdavky na osobnú spotrebu podnikateľa a na ochranu jeho a ochranu jeho blízkych osôb a na ochranu majetku, ktorý nie je v jeho obchodnom majetku, okrem niektorých výdavkov. To znamená, že napríklad výdavky na stravovanie podnikateľa nie sú výdavkami, ktoré sa považujú za osobnú spotrebu podnikateľa, ak ich podnikateľ uplatní vymedzeným spôsobom.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2021 ISBN: 9771335415142 Rozmer: neuvedený Počet strán: 96 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách