❄️Veľké knižné upratovanie!

Miloš Sklenka

Našli sme 5 titulov

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako zdroja informácií o účtovnej jednotke. Obsah učebnice je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
15,10€

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Účtovníctvo podnikateľských subjektov II

Miloš Sklenka, , Wolters Kluwer (2016)
Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré...

Cieľom učebnice je v nadväznosti na základné znalosti z vybraných okruhov účtovníctva podnikateľov prehĺbiť poznatky, ktoré sú dôležité na pochopenie ucelenej problematiky účtovníctva ako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,95€

Analýza účtovnej závierky

Analýza účtovnej závierky

Publikácia rieši problematiku analýzy účtovnej závierky komplexne. Obsahovo nadväzuje na učebnicu ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Iura Edition, 2006, a obsahuje riešené a neriešené príklady na precvičenie si... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,42€

Cash Flow 2

Cash Flow 2

Softvérova príručka Cash Flow Vám priblíži správne zostavenie prehľadu peňažných tokov podľa slovenskej právnej úpravy. Je určená pre konateľov, riaditeľov, účtovníkov, ekonómov a všetkých, ktorý potrebujú mať prehľad o stave firemných financií... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
166,80€

Cash Flow (CD)

Cash Flow (CD)

CD „Cash Flow“ sa zaoberá komplexnou problematikou prehľadu peňažných tokov, jej podstatou, cieľom a aplikáciou v praxi. Obsahuje špecifické... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
142,80€