Nová knižná akcia so zľavou až do 80%

Cash Flow (CD)


🍎 Vypredané
142,80€

✅ Poštovné ZADARMO nad 39€ ✅ Knižná akcia každý mesiac ✅ Bezpečný nákup

CD „Cash Flow“ sa zaoberá komplexnou problematikou prehľadu peňažných tokov, jej podstatou, cieľom a aplikáciou v praxi. Obsahuje špecifické oblasti, ktoré sa pri zostavovaní prehľadu peňažných tokov vyskytujú. Okrem toho obsahuje ukazovatele na báze Cash Flow, ktoré Vám poskytnú obraz o likvidite a rentabilite Vašej spoločnosti.

CD ROM je praktickým pomocníkom pre riaditeľov a majiteľov obchodných spoločností, finančných riaditeľov a manažérov, ekonómov ako i hlavných účtovníkov, aby dokázali správne nastaviť metodiku spracovania údajov pre zostavenie prehľadu peňažných tokov pre daný podnik.

CD ROM obsahuje i praktické príklady doplnené o praktické informácie ako správne pri zostavovaní prehľadu peňažných tokov v jednotlivých metódach postupovať.

Obsah:
 1. Úvod do problematiky
  Právna úprava v oblasti prehľadu peňažných tokov, podstata, význam a cieľ prehľadu peňažných tokov.
 2. Základné pojmy v oblasti prehľadu peňažných tokov
  Štruktúra a členenie peňažných tokov, praktické príklady zaradenia jednotlivých peňažných tokov do jednotlivých činností v prehľade peňažných tokov.
 3. Zdroje informácií pre zostavenie prehľadu peňažných tokov
  Metódy vykazovania peňažných tokov, formy prezentácie prehľadu peňažných tokov, zostavenie vnútorného predpisu pre oblasť prehľadu peňažných tokov.
 4. Obsahová náplň peňažných tokov z prevádzkovej činnosti pri modifikovanej priamej metóde
  Oboznámenie sa s obsahovou náplňou prehľadu peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. Analyzovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti pomocou modifikovanej priamej metódy. Poukázanie na spôsoby výpočtov jednotlivých položiek v prehľade peňažných tokov.
 5. Obsahová náplň peňažných tokov z prevádzkovej činnosti pri nepriamej metóde
  Oboznámenie sa s obsahovou náplňou prehľadu peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. Analyzovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti pomocou nepriamej metódy.
 6. Obsahová náplň peňažných tokov z investičnej činnosti pri priamej metóde
  Oboznámenie sa s obsahovou náplňou prehľadu peňažných tokov z investičnej činnosti. Analyzovanie peňažných tokov z investičnej činnosti pomocou priamej metódy.
 7. Obsahová náplň peňažných tokov z finančnej činnosti pri priamej metóde
  Oboznámenie sa s obsahovou náplňou prehľadu peňažných tokov z finančnej činnosti. Analyzovanie peňažné toky z finančnej činnosti pomocou priamej metódy.
 8. Špecifické oblasti v prehľade peňažných tokov
  Oboznámenie sa so špecifickými oblasťami v prehľade peňažných tokov. Analyzovanie jednotlivých špecifických oblastí na praktických príkladoch.
 9. Ukazovatele konštruované na báze informácií z prehľadu peňažných tokov
  Oboznámenie sa s ukazovateľmi zostavenými na báze informácií z prehľadu peňažných tokov. Analyzovanie výpočtov jednotlivých ukazovateľov a ich ekonomická interpretácia.
 10. Komplexný praktický príklad zostavenia prehľadu peňažných tokov.
Autor:
 • Ing. Miloš Sklenka PhD.

Recenzie a kritiky

Rok vydania: 2014 ISBN: 978808178000 Väzba: CD obal Jazyk: slovenčina

Zaradené v kategóriách