📚 Viac ako 60 000 kníh doručíme do Vianoc!🎄

Analýza účtovnej závierky

cvičebnica


🍎 Vypredané
2,42€

Publikácia rieši problematiku analýzy účtovnej závierky komplexne. Obsahovo nadväzuje na učebnicu ŠLOSÁROVÁ, A. a kol.: Analýza účtovnej závierky. Bratislava : Iura Edition, 2006, a obsahuje riešené a neriešené príklady na precvičenie si problémových situácií, s ktorými sa čitateľ môže stretnúť v praxi. Dôraz kladie najmä na uzávierkové práce a jednotlivé súčasti účtovnej závierky. Na záver je zaradený komplexný riešený príklad zostavenia účtovnej závierky spolu s finančnou analýzou vybraných ekonomických ukazovateľov, ktorého cieľom je získať ucelený obraz o danej problematike.


Publikácia je určená predovšetkým pre študentov študijného programu Účtovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ako aj pre študentov iných ekonomických fakúlt.

Jazyk: slovenský Rok vydania: 2008 ISBN: 9788080781811 Rozmer: 130×200 mm Počet strán: 224 Väzba: brožovaná

Zaradené v kategóriách